فواید ثبت شرکت و موسسات تجاری

فواید ثبت شرکت و موسسات تجاری


فواید ثبت شرکت و موسسات تجاری چیست؟

در خصوص ثبت شرکت در مقالات پیشین به طور مفصل بحث نمودیم .در این مطلب با شرکت ثبت کریم خان همراه باشید تا فواید ثبت شرکت و موسسات تجاری را بیان نماییم.شرکت،تحت عنوان یک فعالیت حقوقی،نیازمند مشارکت دو یا چند فرد می باشد.این مشارکت تنها در نتیجه ی معاهده ای نیست که طرفین آن را انعقاد نموده اند،بلکه پیرو ساختاری نمی باشد که قانون گذار بر عهده ی شرکاء نهاده است تا سرمایه های شخصی خویش را جهت نیل به مقصودی خاص که منتفع شدن است به سرمایه ی جمعی مبدل می نماید.

فواید ثبت شرکت و موسسات تجاری

بنابراین ،تاسیس شرکت بر مبنای اختیار آزاد شرکاء است و به دریافت اجازه ی قبلی از سوی مقامات اداری ملزم نمی باشد.در حقیقت،هر چند امکان دارد جهت اجرای عملیات موضوع شرکت ،به این اجازه نیاز نخواهد بود،تشکیل شخص حقوقی ملزم به مجوز خاصی نمی باشد.به عنوان نمونه: تشکیل یک شرکت جهت تولید و پخش دارو قطعاً ملزم به دریافت جواز از وزارت بهداشت دارد،ولی اجرای این گونه فعالیت ها (تولید و پخش) به وسیله ی تشکیل شرکت به چنین اجازه ای الزامی
نخواهد داشت.چنانچه فعالیت شرکت طبق مقرررات ،غیر قانونی نباشد ،شرکت با رعایت سایر شروط قانون تاسیس می گردد.

لذا با توجه به آنچه گفتیم،ثبت نمودن شرکت در اداره ثبت شرکت ها از شروط تاسیس هیچ یک از شرکت ها نیست و شرکتها با رعایت شروط تعیین شده در قانون، تاسیس شده به شمار می آیند و دارای شخصیت حقوقی می شوند.لکن به عنوان یک ضرورت قانونی باید ثبت گردند که در واقع این ثبت پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.با توجه به اهمیت شرکت های تجاری و پیامدهایی که متعاقب آن به وجود خواهد آمد،از جمله دارا بودن شخصیت حقوقی،دولت می بایست تا حد امکان بر تاسیس آنان کنترل کند تا ابزاری جهت سوء استفاده نباشد.

قانون ضوابط بسیاری جهت شرکت های تجاری مقرر کرده است که رعایت هر یک از آنان به نوبه خویش ضروری می باشد.اما یک بررسی و بازرسی دقیق و کلی در آغاز تشکیل شرکت الزامی است تا مشخص گردد ایجاد این شخصیت حقوقی،با رعایت قوانین می باشد که مقرر گردیده یا خیر و آن به ثبت رساندن شرکت ها خواهد بود.با ثبت شرکت و موسسات تجاری ،تمامی فعالیت های تجاری و غیر تجاری شرکت به شکل رسمی و قانونی انجام گردیده و از اعتبار بیشتری بهره مند خواهد شد.

از سوی دیگر فعالیت با عنوان شرکت به دلیل مزایایی که قانون جهت شرکت ها پیش بینی نموده است –مانند اعطای وام-و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ،موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین با ثبت شرکت و موسسات تجاری ، شرکت ها می توانند در مناقصات و مزایدات حضور یافته که سود فراوانی را برای طرفین معامله دربر خواهد داشت.

ثبت شرکت و موسسات تجاری نه فقط ابزاری برای نظارت دولت بر قوانین شرکت های تجارتی است،بلکه مزیت های مهم دیگری را نیز دارا می باشد که از نظر شرکا ی شرکت و مراجعان آن بسیار حائز اهمیت می باشد.

فواید ثبت شرکت و موسسات تجاری

1)اگر شرکتی ثبت گردد،معاهدات انعقاد شده میان شرکاء دارای رسمیت شده و پس از آن هیچ کدام قادر نیستند همچون اسناد غیر رسمی از وجود شرکتنامه و اساسنامه و تصمیمات دیگری که ثبت می گردد، بیان بی اطلاعی کرده و یا به اشکالاتی که درباره ی اسناد غیر رسمی امکان دارد وارد کرد استناد کنند.

2) به ثبت رساندن شرکت از جهت معامله کنندگان با شرکت در مرتبه ای از اهمیت قرار دارد که بدون رجوع به آن معمولاً قادر به انجام معامله نمی باشند.چون فردی که معاهده ی با اهمیتی با شرکت انعقاد می کند و یا معامله ی مهمی صورت می دهد لازم است آگاه گردد که سرمایه ی شرکت تا چه میزان می باشد و حیطه ی اختیار مدیران تا چه اندازه ای است و در نهایت نیرو و قابلیت این شخصیت حقوقی تا چه نسبت است.

مفاد مهم و ضروری هر شرکت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می گردد تا به استحضار عموم رسد.به علاوه به صورتی که در بیشتر کشورها مرسوم است هر فرد خارجی حتی اگر این که در ظاهر منتفع نباشد قادر است به پرونده ای که جهت ثبت شرکت و موسسات تجاری ایجاد گردیده رجوع و از محتویات آن آگاهی کسب نماید.در ایران این بخش ضمن دستورالعمل تصویب شده در خرداد 1310 و قوانین 10 اسفند 1327 وزارت عدلیه تعیین شده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

3) همان گونه که در بالا بیان گردید ثبت شرکت و موسسات تجاری همچنین نوعی بررسی می باشد که مسئول امر صورت می دهند تا معین گردد آیا جهت ایجاد این شخصیت حقوقی دقت های مورد نیاز شده و قوانین رعایت گردیده یا خیر؟

در قانون تجارت اسبق تصویب شده در سال 1303-1304 قوانینی مذبور به ثبت شرکت ها مقرر گردیده بود که راجع به شرکت های داخلی بوده و اسمی از شرکت های خارجی بیان نگردیده است.

موسسات خارجی شرکت هایی می باشند که در کشورهای خارج ایجاد و توسط تشکیل شعبه در ایران به عملیات تجاری فعالیت می ورزند.

به این دلیل که شرکت های یاد شده نیز باید از جهت رعایت نظم در تحت کنترل دولت باشند و ثبت گردند،قانون ثبت شرکت ها مصوبه 18 خرداد 1310، و موسسات خارجی به جهت آن به ثبت رسیده اند و به منظور ثبت شرکت های داخلی نیز قوانینی اضافه شد.در قانون تجارت تصویب شده در 1311 و به ویژه در مفاد الحاقی به قانون تجارت تصویب شده در سال 1347 موادی مربوط به ثبت شرکت و موسسات تجاری مقرر گردیده که رعایت ننمودن آن سبب ابطال شرکت یا فعالیت می گردد.

شرکت های تجاری که می بایست ثبت گردند بر 3 گونه اند :شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمهوفق ماده ی 195 قانون تجارت« ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است » .مراتب اجرای آن به ذمه ی وزارت دادگستری است که ضمن تنظیم نمودن
بخشنامه های مورد نیاز مشخص خواهد کرد.وزارت دادگستری در بخشنامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اعمال قانون ثبت شرکت ها و دستورالعمل تصویب شده در اردیبهشت 1311 در اعمال قانون تجارت و موارد دیگری که بعداَ اضافه گردید، ترتیب ثبت شرکت و موسسات تجاری را مشخص کرده است.

مجموعه ی ثبت شرکت کریم خان با افتخار آماده ی ارائه ی انواع خدمات ثبتی و حقوقی خویش به شما می باشد.شماره تماس 87146

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *