شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های تعاونی اعتبار از دید قانون شرکتهای تعاونی


شرکتهای تعاونی مسکن

ماده 81 قانون شرکت های تعاونی بدون اشاره به اینکه چه اشخاصی با عضویت خود می توانند شرکت های تعاونی مسکن را تشکیل دهند اذعان می دارد :
« شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل می شود »

 1. تهیه زمین و ساختمان و خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها به صورت نقدی یا به اقساط به اعضاء، همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان.
 2. خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضاء نقدا و یا به اقساط
 3. واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به شکل اجاره به اعضاء
 4. انجام خدمات نقشه کشی، مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت در ساختمان متعلق به آنها
 5. انجام تعمیرات ساختمان های ملکی اعضاء و یا کارهای مرتبط با لوله کشی و کابل کشی و ایجاد دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی
 6. نگهداری و اداره ساختمان ها و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط .

 

نکاتی در خصوص شرکت های تعاونی مسکن

 • اولا : همانگونه که پیش از این گفته شد قانون اشخاصی را که شرایط عضویت در شرکت تعاونی مسکن را دارند را مشخص نکرده است و نمی توان از تعریفی که از شرکت های تعاونی مسکن شده مشخص کرد که چه اشخاصی می توانند عضویت این شرکت های تعاونی را داشته باشند.اما به شکل منطقی باید قبول کرد که اشخاص هم صنف، هم حرفه، همکار، هم محله، بدون قید محدودیت و در سراسر کشور، می توانند نسبت به تأسیس و تشکیل شرکت های تعاونی مسکن اقدام نمایند؛ مانند شرکت تعاونی مسکن کارمندن وزارت بهداری، شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه های … شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره ثبت اسناد و …
 • دوما : از آنجایی که مسئله مسکن یکی از مسائل مهم کشور ما به شمار می رود منابع مالی در شرکت های تعاونی مسکن محدود و منحصر به سرمایه شرکت نیست بلکه دولت به حق در این رابطه پیشگام شده و با در اختیار گذاشتن اعتبارات بانک مسکن ایران ( در حدود مقررات) و در خصوص شرکت های تعاونی کارگری با قرار دان اعتبارات بانک رفاه کارگران، شرکت های تعاونی مسکن را در انجام مقاصد خود کمک می کند. این است که براساس ماده 82 قانون شرکت های تعاونی، منابع مالی و اعتباری شرکت های تعاونی مسکن عبارتند از:
 1. سرمایه و ذخایر شرکت
 2. پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن
 3. اعتبارات بخش دولتی شامل بخشی از اعتبارات بانک مسکن ایران در حدود برنامه های تصویب شده سال آن بانک و اعتباراتی که بدین سبب بانک مرکزی ایران می تواند در اختیار آن بانک قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه های عمرانی از طریق بانک مسکن ایران.
 4. دیگر منابع اعتباری که به وسیله اشخاص و مؤسسات در اختیار این شرکت ها گذاشته می شود.
 5. در خصوص شرکت های تعاونی کارگری مسکن علاوه بر منابع مالی واعتباری ذکر شده در این ماده بانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری لازم را برای این شرکت تأمین می نماید.

سوم اینکه : مضاف بر این امتیازاتی که به شرکت های تعاونی مسکن داده شده امتیازات مهم دیگری نیز به شرکت تعاونی مسکن داده شده که حائز اهمیت می باشد. از این قرار:

 • اولاً: بانک های یاد شده تا 80 درصد هزینه های طرح های ساختمانی شرکت های تعاونی مسکن را به متقاضیان اعتبار ارائه می دهند.
 • دوماً: در نرخ بهره و شرایط پرداخت اعتبار و وام تسهیلات لازم را در نظر می گیرند.
 • سوماً: در صورتی که شرکت های تعاونی نتوانند خانه سازی و آپارتمان سازی کنند با تصویب مجمع عمومی می توانند زمین های خریده شده را به اعضاء بفروشند یا آن ها را تبدیل نماید.( تبصره های ماده 82-81 قانون شرکت های تعاونی).
 • چهارماً: بنا بر ماده 83 قانون شرکت های تعاونی در شرکت های تعاونی مسکن انجام معاملات و ساختمان و کلیه اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده برای غیرعضو ممنوع می باشد .

شرکت های تعاونی اعتبار

براساس تعریف ماده 84 قانون شرکت های تعاونی، شرکت های تعاونی اعتبار میان افراد گروه های شغلی مختلف براساس آیین نامه ای که به وسیله وزارت تعاون تهیه خواهد شد و توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است برای رسیدن به اهداف زیر تشکیل می شود :

 1. بازکردن حساب های سپرده مختلف، منحصراً برای اعضای شرکت
 2. پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت
 3. انجام دیگر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات

نکاتی چند در باره شرکت های تعاونی اعتبار

 • در خصوص« گروه های شغلی » آورده شده در ماده فوق، تعریف دقیق و مشخصی نشده و معلوم نیست منظور از « افراد گروه های شغلی » چه افرادی می باشند. به ناچار میبایست افراد یک صنف، یک رسته، یک شغل را از افراد « گروه های شغلی » دانست.
 • در شرکت تعاونی اعتبار طبق ماده 85 قانون شرکت های تعاونی، به سبب اینکه موضوع و هدف و مقصود اعضاء به دست آوردن اعتبار و وام از شرکت تعاونی می باشد ، مازاد برگشتی میبایست عیناً به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل شود و نمی تواند بین اعضاء تقسیم شود.
 • شرکت تعاونی اعتبار، براساس ماده 86 قانون فوق، اجازه ندارد جز برای اعضای خود عملیات اعتباری برای شخصی انجام دهد و عملیات اعتباری برای غیرعضو در این شرکت ها غیر مجاز است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *