تعریف شرکت های تجاری

تعریف شرکت های تجاری


ویژگی های که جز شرکت های تجاری می باشد ، این می باشد شرکت های نامبرده دارای شخصیت حقوقی هستند. شخصیت حقوقی مورد نیاز رسیدگی از لحاظ گوناگون است که به توصیف زیر می باشد:

تعریف شرکت های تجاری

از حیث عملکرد های اجتماعی، دو مدل شخص وجود دارد. شخص حقیقی و شخص حقوقی.هدف از شخص حقیقی اشخاص انسانی است و هدف از شخص حقوقی به مفهوم ” جمعی از اشخاص انسان یا مزیتی از مزایایی عمومی که قوانین موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و وظایف قرار داده باشد “.

تعریف شرکت های تجاری

 

انواع اشخاص حقوقی و نحوه تشکیل آن ها

اشخاص حقوقی بر دو مدل اند : اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. هدف از اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، اشخاصی هستند که ازجانب دولت به وجود می آیند مانند کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان های دولتی.

این اشخاص بی‌وقفه بعد از تایید جواز قانونی آن ها، اجرا شده است دارای شخصیت حقوقی گردیده و آغاز به فعالیت می کنند. ( ماده 578 قانون تجارت )

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خود بر دو مدل اند : شرکت های تجاری و موسسات غیرانتفاعی.

شرکت های تجاری از جمله شرکت هایی که به شکل یکی از شرکت های هفت گانه تنظیم در قانون تجارت ( سهامی ، با مسئولیت محدود ، تعاونی ، نسبی ، تضامنی ، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی ) تشکیل می گردند. این شرکت ها بعد از تاسیس طبق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی می شوند.

سازمان ها و موسسات غیرانتفاعی مانند انجمن نویسندگان، انجمن خوشنویسان ، احزاب و دسته های سیاسی ، بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی خواهند شد. ( ماده 584 قانون تجارت )

حقوق و تکالیف شرکت ها و اشخاص حقوقی

ماده 588 قانون تجارت تنظیم کرده است : ” شخص حقوقی قادراست دارای تمام حقوق و وظایف شود که قانون جهت اشخاص دارنده است. فقط حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال ذلک “

بدین صورت شخص حقوقی دارای تمام حقوق و وظایف که بطور کلی یک شخص طبیعی می تواند دارا بشود فقط حقوق و وظایفی که طبیعتاَ مرتبط به انسان است. مثل حق ابوت ( پدری ) و حق نبوت ( فرزندی ) بدین معنی حقوق و وظایف روبروی که پدر و فرزند نسبت یکدیگر دارند. یک شرکت تجاری بالطبع فارغ از این امور و تکالیف و حقوق است.

دین صورت اشخاص حقوقی ؛ بعد از اینکه مطابق قانون دارای شخصیت حقوقی شدند، قادرند به هر عملکرد اجتماعی دست بزنند : در بانک حساب باز کنند، برای خود اموال منقول و غیر منقول تهیه کرده و یا اجاره کنند، اموال خود را بفروشند و هر نوع قرارداد لازم خود را منعقد کنند. همین طور اشخاص حقوقی وظیفه دارند مقررات مرتبط به حرفه و رشته خود را رعایت کرده، هنگامی که شامل مالیات هستند آن را بپردازند و در زمان تخطی احتمال دارد جریمه شده و در حالی که حکم انحلال آن ها صادر شود.

اداره شخص حقوقی توسط کسانی اجرا میشود که این وظیفه مطابق قانون به ذمه آن ها گذارده شده است . به همین علت ماده 589 قانون تجارت تنظیم می کند ” تصمیمات شخص حقوقی توسط تشریفات که به سبب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود “.

بدین صورت اداره یک شرکت تجاری به عهده هیات مدیره شرکت است و اداره یک وزارتخانه به عهده وزیر آن وزارتخانه و اداره یک موسسه غیرتجاری به عهده رئیس آن موسسه است.

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص شرکت های تجاری به شما عزیزان،می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *