شرکت با مسئولیت محدود چه ویژگی هایی دارد؟

شرکت با مسئولیت محدود چه ویژگی هایی دارد؟


شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود از رایج ترین انواع شرکت تجاری در ایران می باشد. بر اساس ماده 94 قانون تجارت :” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که جهت انجام امور تجارتی بین دو یا چند نفر ایجاد می شود، در این گونه شرکت ها هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط به اندازه سرمایه ی خود در شرکت، در برابر قروض و تعهدات شرکت مسئول است.” همانگونه که از تعریف مذبور در میابیم، مسئولیت شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود، دقیقا مشابه شرکت های سهامی محدود به میزان سرمایه آن هاست، اما سرمایه شرکت برخلاف شرکت های سهامی محدود به سهام مساوی تقسیم نمی شود، بلکه سرمایه در حقیقت مجموعه ای از سهم الشرکه شرکاست که لزومی برای تساوی آن در نظر گرفته نشده است. بر اساس ماده 195 قانون تجارت، ثبت تمام شرکت های مذبور در قانون تجارت از قبیل(شرکت سهامی عام،شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی نسبی،شرکت مختلط سهامی،شرکت مختلط غیر سهامی،شرکت تعاونی) الزامی و ضروری بوده و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها می باشد.

در ادامه به بررسی ویژگی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم. لازم به ذکر است، در صورتی که در هر یک از مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود به مشکل برخوردید، می توانید از کارشناسان متعهد ثبت شرکت کریمخان بهره جویید.

شرکت با مسئولیت محدود چه ویژگی هایی دارد؟
 

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

 1. مطابق ماده 94 قانون تجارت، در شرکت با مسئولیت محدود حداقل تعداد شرکا دو نفر خواهد بود.
 2. با توجه به رویه و حداقل مبلغی که برای حق الثبت دریافت می گردد، حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
 3. مطابق ماده 95 قانون تجارت، می بایست سعی شود که نام شرکا در نام شرکت مورد استفاده قرار نگیرد. چنانچه نام شریکی در نام شرکت ذکر گردد ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت و در ابتدای امر مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت خواهد بود .
 4. مطابق ماده 96 قانون تجارت، زمانی شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می گردد که کلیه ی سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و ارائه شده شده باشد و همچنین مدیر عامل نیز به دریافت تمام سرمایه ی نقدی سهم الشرکه غیر نقدی اقرار کند. هر شرکت با مسئولیت محدودی که بر خلاف این ماده بوجود بیاید، باطل بوده و فاقد اعتبار می باشد.
 5. مطابق ماده 97 قانون تجارت، می بایست در شرکت نامه به صورت صریح قید شده باشد که سهم الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. هر شرکت با مسئولیت محدود که بر اساس این ماده تشکیل نشده باشد، باطل شده و فاقد اعتبار است.
 6. مطابق ماده 98 قانون تجارت، تمام شرکای شرکت با مسئولیت محدود نسبت به قیمتی که در هنگام تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی مشخص شده در برابر اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی هستند.
 7. مطابق ماده 102 قانون تجارت، سهم الشرکه شرکا نمی تواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال چه با اسم و چه بی اسم و غیره درآیند و همچنین نمی توان سهم الشرکه را به غیر منتقل نمود، مگر اینکه تعدادی از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه ی شرکت متعلق به آن ها بوده و هم اکثریت عددی داشته باشند رضایت داشته باشند.
 8. مطابق ماده 103 قانون تجارت، انتقال سهم الشرکه به سبب سند رسمی خواهد بود.
 9. مطابق ماده 104 قانون تجارت، اداره ی شرکت با مسئولیت محدود توسط یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکای شرکت یا از خارج برای زمان محدود یا نامحدود مشخص می شوند صورت می گیرد.
 10. مطابق ماده 105 قانون تجارت، تمام اختیارات لازم برای نمایندگی و اداره شرکت در اختیار مدیران شرکت می باشد، مگر در صورتی که در اساسنامه چیزی به جز این مشخص شده باشد.
 11. مطابق ماده 106 قانون تجارت، تصمیمات مرتبط با شرکت می بایست به اکثریت لااقل نیمی از سرمایه اتخاذ گردد و چنانچه این اکثریت در بار اول حاصل نشد، می بایست تمام شرکاء مجددا دعوت شوند که در این صورت تصمیمات شرکت با اکثریت عددی شرکاء گرفته می شود. اگر چه اکثریت مذکور نصف سرمایه را نداشته باشد، اساسنامه شرکت می تواند برای حد نصاب مجامع، ترتیب دیگری را تعیین نماید .
 12. مطابق ماده 107 قانون تجارت، هر یک از شرکای شرکت با مسئولیت محدود به میزان سهمی که در شرکت دارند، دارای رأی در مجامع خواهند بود. همچنین لازم به ذکر است که اساسنامه ی شرکت می تواند ترتیب دیگری معین کند .

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *