شرایط عمومی و خصوصی جهت تاسیس شرکت تجاری

شرایط عمومی و خصوصی جهت تاسیس شرکت تجاری


شرکت تجاری

شرکت تجاری شرکتی می باشد که بر اساس قرارداد در آن دو یا چند نفر، هر کدام به میزانی سرمایه می گذارند و با آن سرمایه به انجام عملیات تجاری می پردازند و سود و ضرری که از آن نتیجه می گردد را تقسیم می نمایند. در قرارداد شرکت مانند تمام عقود و قراردادها می بایست شرایط عمومی درستی عقود رعایت گردد که ثبت شرکت کریم خان در ذیل به شرایط عمومی و خصوصی جهت تاسیس شرکت تجاری اشاره نموده است.

 

شرایط عمومی و خصوصی جهت تاسیس شرکت تجاری

شرایط عمومی تاسیس شرکت تجاری

  1. قصد و رضا
  2. اهلیت
  3.  معین بودن موضوع شرکت
  4. قانونی بودن جهت و هدف

موسسه حقوقی کریمخان در ادامه هر یک از موارد فوق را به تصریح بیان نموده است.

• قصد و رضا:

قصد و رضا از اراده و اختیار ناشی می گردد و عدم وجود هر یک باعث باطل شدن قرارداد می شود. عدم وجود قصد مانند این است که قرارداد در حالت مستی و بیهوشی تنظیم گردد. عدم وجود رضا نیز مانند این است که تاسیس شرکت تجاری در اثر اکراه یا اشتباه یا تدلیس تنظیم گردد. اکراه بدبن معناست که فرد را با فشار و تهدید به عقد شرکت وادار نمایند. اشتباه نیز تصور باطلی می باشد که فرد یا در مورد نوع شرکت یا در موضوع شرکت و یا در فرد طرف شرکت تجاری داشته باشد. تدلیس نیز عبارت است از عملی که باعث فریب و گمراهی گردد.

• اهلیت:

اهلیت به معنای داشتن رشد و عقل می باشد. از نظر قانون، ملاک رشد رسیدن به سن هیجده سالگی می باشد و ضابطه ی عقل نیز مطابق با نظر و عقیده ی پزشک قانونی می باشد. لذا صفار و دیوانگان فاقد اهلیت می باشند، با این حال در صورتی که ولی یا قیم آن ها اقدام نمایند صحیح می باشد.

• معین بودن موضوع شرکت:

موضوع تاسیس شرکت تجاری یعنی همان معاملاتی که شرکت تجاری انجام خواهد داد. که این معاملات می بایست مشخص و معین باشد و موضوع شرکتی که جهت انجام امور مبهم و نامعین باشد، باطل است.

• قانونی بودن جهت و هدف:

در صورتی که جهت و هدف ثبت شرکت تجاری امری غیر قانونی مانند قاچاق و قمار و سرقت و اغتشاش و مشابه این امور باشد باطل است.

علاوه بر شرایط عمومی تاسیس شرکت تجاری یک سری شرایط خصوصی نیز وجود دارد که ثبت شرکت کریمخان در ذیل آن ها را بیان نموده و در ادامه هر یک از آن ها را بصورت مجزا تشریح نموده است.

شرایط خصوصی تاسیس شرکت تجاری

  • وجود شرکا
  • همکاری شرکا
  • سرمایه گذاری
  • اشتغال به معاملات تجاری
  • تقسیم سود و زیان

• وجود شرکا:

شرکت با حداقل تعداد دو نفر ایجاد می شود اما جهت تعداد شرکای شرکت حداکثری وجود ندارد. اجباریست که شرکاء می بایست اهلیت مدنی داشته باشند.

• همکاری شرکا:

جهت تاسیس شرکت تجاری همکاری شرکاء ضروری می باشد که این همکاری در اعطای سرمایه، حضور داشتن در مجامع عمومی و در صورت برگزیده شدن به عنوان نماینده ی شرکت تجاری از سوی هیات مدیره و بازرسی، حضور و فعالیت در آن می باشد.

• سرمایه گذاری:

سرمایه ی شرکت تجاری چه به صورت نقدی یا جنس و یا حتی هنر و عمل و امتیاز باشد، به وسیله ی شرکای شرکت تامین می گردد.

• اشتغال به معاملات تجاری :

همان گونه که در تعریف شرکت تجاری بیان نمودیم، پایه و اساس تاسیس شرکت تجاری ، انجام معاملات تجاری می باشد و آن معاملات همان اعمالی می باشد که در ماده 2 قانون تجارت بیان شده است. با این حال بدان جهت که در بند 4 ماده 3 قانون تجارت گفته شده است که تمام معاملات شرکت تجاری از نوع معاملات بازرگانی می باشد، جهت رفع هر گونه توهم می بایست گفت که اگر معاملات در اموری غیر از آنچه گفته شد و یا برای رفع نیازهای شخصی باشد، حتی اگر از سوی شرکت باشد به عنوان تجارت محسوب نمی شود.

• تقسیم و سود و ضرر:

هر شرکتی که به قصد سود بردن تشکیل می شود و هدف آن بدست آوردن سود و تقسیم آن در بین شرکاء است که می بایست در شرکت تصریح گردد اما قصد سود بردن و بیان تقسیم سود ملازمه با آن را ندارد و در صورتی که شرکت متضرر شود آن نیز در بین شرکا تقسیم خواهد شد.

اگر از حقوق و قوانین تاسیس شرکت تجاری شناخت کافی ندارید بهتر است این وظیفه را به افراد کار بلد ثبت شرکت کریم خان بسپارید و با اطمینان شرکت خود را ثبت کنید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *