شرایط عضویت در اتحادیه تعاونی


تعریف اتحادیه تعاونی

اتحادیه تعاونی با عضوشدن تعاونی هایی که عناوینی برای فعالیت دارند ، در شهرستان یا استان تاسیس می گردد. تعداد اعضای اتحادیه حداقل هفت نفر می باشد . شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی قادرند با داشتن مجوز وزارت تعاون اتحادیه ، تعاونی مرکزی ایجاد نمایند.

انواع مختلف اتحادیه های تعاونی به این ترتیب می باشد: اتحادیه تعاونی شهرستان ، اتحادیه تعاونی استان و اتحادیه تعاونی مرکزی .

 

هر شرکت تعاونی تنها قادر است جزء یک اتحادیه شهرستانی، استانی یا مرکزی قرار بگیرد؛ اما عضوشدن در بیشتر از یک اتحادیه در جهت موسسه های تعاونی که عناوین امور آن ها گوناگون می باشد ، مشکلی ندارد. جهت هر موضوع فعالیت تعاونی، در هر شهرستان تنها یک اتحادیه تاسیس می گردد. اتحادیه تعاونی از شخصیت حقوقی برخوردار است و میبایست بعد از تاسیس ثبت گردد.

مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده، هیئت مدیره رکن اداره کننده و هیئت بازرسی رکن کنترل کننده می باشد. همچنین اتحادیه تعاونی میبایست مدیر عامل هم داشته باشد.

شرایط عضویت در اتحادیه تعاونی

عضوشدن در اتحادیه تعاونی به صورت اختیاری می باشد و تعاونی هایی که در اتحادیه عضویت نداشته باشند ، حقوق قانونی از آنان سلب می گردد . عضوشدن در اتحادیه جهت تعاونی های دارای شرایط زیر بلامانع می باشد:

 1. دارا بودن موضوع فعالیت درخور عناوین فعالیت اتحادیه ؛
 2. عدم ممانعت های قانونی ؛
 3. عدم عضویت هم دوره در اتحادیه مشابه
 4. خریداری سهام اتحادیه به میزانی که در اساسنامه اتحادیه مشخص گشته باشد.

درخصوص شرط سوم میبایست بیان کرد که هر موسسه تعاونی قادر است تنها جزء یک اتحادیه شهرستانی یا استانی یا مرکزی باشد ، اما عضوشدن در بیشتر از یک اتحادیه درجهت شرکت های تعاونی که عناوین کارهای آن ها گوناگون است ، بلاقید می باشد.

مدارک موردنیاز جهت عضویت در اتحادیه تعاونی

تعاونی خواستار عضویت میبایست مدارک زیر را به اتحادیه ارائه نماید:

 • تقاضای کتبی عضویت و تعهدنامه توجه به قوانین اساسنامه اتحادیه
 • رونوشتی از آخرین اطلاعیه تغییرات ثبتی ، حاکی بر تعیین هیئت مدیره و مالکان امضای مجاز
 • صورت جلسه مجمع عمومی عادی ، حاکی بر تصویب عضوشدن در اتحادیه

خروج از عضویت اتحادیه

بیرون رفتن از اتحادیه به صورت اختیاری بوده و آن را نمی توان نفی کرد. اگر با خارج شدن اعضایی خسارتی به اتحادیه وارد گردد ، او میبایست آن را جبران نماید.همچنین بیرون رفتن عضو از اتحادیه احتمال دارد به دلیل برکناری یا تعطیلی و یا اخراج او صورت گیرد. با کنسل شدن عضویت به دلایل ذکرشده ، ارزش سهام که براساس روش های مشخص شده در اساسنامه اتحادیه ، در هر سال مالی برآورد و توسط مجمع عمومی عادی اتحادیه به تصویب رسیده ، بعد از پرداخت بدهی اعضا به اتحادیه ، با دیگر طلب های او طی سه ماه ادا می گردد.

دلایلی که منجر به اخراج عضو از اتحادیه می گردد همان ماده 13 قانون بخش تعاونی می باشد . بنا بر ماده 13 بخش تعاونی : ” در موردهای زیر اعضا از تعاونی اخراج می گردند:

 1. فقدان هر یک از ضوابط عضویت تعیین شده در این قانون ؛
 2. رعایت ننمودن قوانین اساسنامه و دیگر تعهدات قانونی بعد از دو اخطار کتبی به وسیله هیئت مدیره طی  15 روز و پس از 15 روز از زمان اخطار دوم ، با تصویب نمودن مجمع عمومی عادی؛
 3. نجام اموری که سبب زیان مادی تعاونی می گردد و او نتواند طی یک سال آن را پرداخت یا اموری که به ارزش تعاونی صدمه ای ایجاد نماید یا با تعاونی اقدام به رقابتی نادرست بپردازد”.
  مشخص نمودن موردهای اخراج براساس نظرات هیئت مدیره یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه صورت می پذیرد .

موسسه حقوقی کریم خان همواره آماده ارائه بهترین و کامل ترین خدمات در عرصه شرایط عضویت در اتحادیه ی تعاونی به شما عزیزان می باشد .

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *