شرایط حمایت از نشانه های جغرافیایی

شرایط حمایت از نشانه های جغرافیایی


نکاتی در خصوص حمایت از نشانه های جغرافیایی

علامتی که شروع کالایی طرز حیطه ، محدوده یا ناحیه ای از کشور منسوب می سازد، منوط بر این که چگونگی و کیفیت ، محبوبیت یا دیگر ویژگی ها اجناس در اصل قابل نسبت دادن به
مبداء جغرافیایی آن باشد را نشانه جغرافیایی می گویند. ( هدف از جنس ، هرنوع فراورده طبیعی و کشاورزی یا اقلام های آن و یا صنایع دستی یا تولیدات صنعتی است ).

 شرایط حمایت از نشانه های جغرافیایی

هر فرد یا دسته ذی نفع ، قادرند درمورد نشانه های جغرافیایی با هدف ممانعت از اجرای زیر یا درخواست ضرر و زیان به وسیله ی آنان، در دادگاه مدعی شود :

الف- شناسایی و ارتباط غیرواقعی و منحرف کننده شروع جغرافیایی کالا.
ب- هرنوع بهره مندی از نشانه های جغرافیایی که طبق ماده 10 مدوام کنوانسیون ( قرارداد عمومی ) پاریس، گواه رقابت نامشروع باشد. (طبق ماده 10 نام برده ، هر رقابتی که برعکس روال شرافتنامه صنعت یا تجارت انجام گیرد ، رقابت نامشروع بشمار میرود ).

نشانه جغرافیایی از جمله این که ثبت شده یا نشده باشد، اگر جز شرایط بند الف ماده یک قانون باشد پشتیبانی می شود.

نشانه های جغرافیایی ذیل مورد پشتیبانی قرار نمیگیرد:

 1. نشانه هایی که با توصیف بند الف ماده یک قانون هم خوانی نداشته باشد.
 2. نشانه هایی که ضد موازین شرعی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشند.
 3. نشانه هایی که در کشور مبدا پشتیبانی نمی شوند یا پشتیبانی از آن ها متوقف یا موکول گردیده اند، در حیطه ی تشریفاتی که کشور ایران به آن ها پیوسته است.

هر فردی که جز اقدام کننده موارد فوق شود، افزون بر جبران خسارت، به پرداخت نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا به هر دو مجازات متهم خواهد شد. اگر نیاز باشد، دادگاه قادراست به تقاضایی مدعی خصوصی ، فرمان موقت متناسب صادر کند . پیگیری به دعاوی حقوقی و کیفری مربوط با قانون پشتیبانی از نشانه های جغرافیایی و آیین نامه اجرایی آن ، جز وظایف دادگاه های عمومی تهران می باشد. تجدید نظر از آراء محاکم نام برده ، طبق مقررات آیین دادرسی و کیفری خواهد بود.

مرجع ثبت نشانه جغرافیایی ، سازمان ثبت اسناد و املاک، ( اداره کل مالکیت صنعتی ) می باشد.

افراد زیر قادرنند اظهارنامه ثبت را به اداره مزبور ارائه نمایند :

 • الف- هر فرد حقیقی یا حقوقی و همین طور گروه هایی از این افراد که در مکان جغرافیایی درج شده در اظهارنامه به تولید اجناس نام برده در آن ، فعالیت دارند.
 • ب- هر مرجع صلاحیتدار در کار تولید، تقسیم و سیاستگذاری اجناس مورد ثبت.

اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی، میبایست در دو نسخه در فرم ویژه و به زبان فارسی مقرر و تایپ شود .

در اظهارنامه ثبت نشانه شرایط زیر باید مندرج شود :

 • اسم ، نشانی ، تابعیت و مقام قانونی ارائه کننده.
 • نشانی جغرافیایی که ثبت آن تقاضا شده است.
 • اجناس که نشانه جغرافیایی به آن مرتبط می باشد.
 • چگونگی ، مرغوبیت ، محبوبیت و دیگر ویژگی کالایی که نشانه جغرافیایی جهت آن استفاده میشود.
 • هزینه ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت ، احراز خواهد شد.

تولیدکنندگان ،اجازه دارند با مراعات موارد زیر از نشانه های جغرافیایی ثبت شده بهره مند شود :

 1. کالا دارای چگونگی ، مرغوبیت ، محبوبیت و دیگر ویژگی های نامبرده در گواهینامه ثبت مرتبط باشد ؛
 2. محل فعالیت تولید کننده، منطقه جغرافیایی نامبرده در گواهینامه ثبت باشد.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جز ویژگی های این مجموعه در راستایای شرایط حمایت از نشانه های جغرافیایی شما بزرگواران را یاری کنیم.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *