شرایط تاسیس و ثبت شرکت تعاونی

شرایط تاسیس و ثبت شرکت تعاونی


ثبت شرکت تعاونی

در این مطلب ثبت کریم خان سعی دارد تا شرایط تاسیس و ثبت شرکت تعاونی را برای شما بازگو نماید.شرکت تعاونی شرکتی می باشد که میان اشخاص حقیقی، جهت فعالیت در امور مرتبط با تولید و توزیع، در راستای اهداف آشکار در قانون بخش تعاونی، با هدف پیشرفت وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء از روش همکاری و تشریک مساعی آن ها، با رعایت قانون مذبور، به وجود می آید.

شرایط تاسیس و ثبت شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی، تعداد شرکا حداقل 7 نفر می باشد، در این نوع شرکت ها حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و تعداد اعضای هیات مدیره یا مدیران حداقل 1 نفر یا بیشتر می باشد. میزان مسئولیت هر یک از شرکای شرکت، در صورت سهامی بودن به مقدار مبلغ اسمی هر صاحب سهام و در صورتی که غیر سهامی باشد، بر اساس تراضی شرکا در اساسنامه می باشد. صرفا اشخاص حقیقی، یعنی اشخاص انسانی، قادر می باشند اقدام به ایجاد شرکت تعاونی اقدام نمایند و عضو آن گردند.

این بیان از منطوق ماده 8 قانون بخش تعاونی برداشت می شود که بیان نموده است: “شخصی که در شرکت تعاونی عضو می باشد، شخصی حقیقی است.” لازم به ذکر است که در شرکت های تعاونی، بر خلاف شرکت های دیگر که در آن ها اصولا حق رأی شرکاء و سهامداران، با مقدار سرمایه آن ها در شرکت مرتبط می باشد، حق رای اعضاء شرکت، به میزان سرمایه آن ها وابسته نیست.هر عضو در مجامع عمومی، بدون اینکه به میزان سرمایه ای که در شرکت تعاونی دارد توجه نماید، یک حق رأی دارد که به آن اصل هر عضو یک رأی می گویند. در ادامه با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید تا از شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاونی و مدارک لازم جهت ثبت اینگونه شرکت ها آگاه شوید.

شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاونی

تاسیس و ثبت شرکت تعاونی مطابق با اقدام مجمع موسس که متشکل از عده ای افراد واجد شرایط برای عضویت است انجام می گیرد، می بایست تعداد اعضای مجمع عمومی موسس 7 نفر باشد که از میان خود 3 نفر را برای تشکیل هیات موسس انتخاب می کنند و در پی آن هیات موسس یک نفر را به عنوان نماینده ی تام الاختیار خود به اداره ی کل تعاون معرفی می کند.

سپس با برداشت از ماده 31 و 32 و بخش الف دستورالعمل تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، هیات موسس اساسنامه ی شرکت را مطابق قوانین و مقررات و تطبیق آن با اساسنامه های مورد قبول وزارت تعاون تهیه و تنظیم می نماید و اصول طرح پیشنهادی که دربردارنده ی توجیه ضرورت تشکیل تعاونی، مشخص نمودن تعداد و مشخصات داوطلبانه اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی، نحوه ی تهیه سرمایه و مقدار سهم هریک از اعضاء برای تامین سرمایه ی شرکت،

مشخص نمودن نام بانک یا موسسه اعتباری، توضیح مقدار و نحوه ی سرمایه گذاری و مشارکت وزارت خانه، سازمان و یا شرکت دولتی، وابسته یا تحت پوشش دولت، بانک،نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر است را تهیه می نماید و با ارائه ی تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت، اولین مجمع عمومی را برای تصویب و ثبت اساسنامه و مشخص نمودن هیات مدیره و دیگر وظایف مجمع عمومی پس از بدست آوردن موافقت وزارت یا اداره ی کل تعاون دعوت نموده و ایجاد می نماید.

نکته قابل ذکر این است که اداره ی تعاون پس از رسیدن مدارک مذکور آن ها را مورد بررسی، ارزیابی و اظهارنظر قرار داده و موافقت اولیه خود را اعلام می کند. طی اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مشخص شده در آن حضور دارند تشکیل می گردد. پس از اینکه اساسنامه ی پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در صورت موافقت حداقل دو سوم اعضاء به تصویب می رسد و اعضایی که با مصوبه ی آن مجمع در خصوص اساسنامه موافقت نباشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.( برداشت از تبصره 2 و 3 ماده 32)

مطابق با ماده 6، حداقل و حداکثر تعداد اعضاء در شرکت تعاونی، نسبت به میزان سرمایه، فرصت اشتغال و نوع فعالیت، رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به سبب آیین نامه ی مصوبه وزارت تعاون مشخص می گردد، اما با این حال در اینگونه شرکت ها تعداد اعضا کمتر از 7 نفر نخواهد بود. اعضاء هیات مدیره در همان جلسه ی اول مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. پس از تشکیل اولین جلسه ی هیات مدیره نیز، نام و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه شده و برای بررسی به اداره کل تعاون ارائه می گردد. اولین هیات مدیره ای که از جانب شرکت تعاونی انتخاب می گردد موظف می باشند، پس از اعلام قبولی با انجام اقدامات معین شده نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام نمایند.

مطابق با ماده 51 قانون برای ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، بعد از طرح و تصویب آن می بایست مدارکی به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد، که ثبت شرکت کریمخان در ادامه این مطالب آن ها را بیان نموده است.

مدارک ذیل باید در چهار نسخه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود

 1. صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیات مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
 2. اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
 3. درخواست کتبی ثبت
 4. طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
 5. رسید پرداخت مقدار لازم جهت پرداخت سرمایه
 6. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماد ه32)
 7. موافقت نامه ی ایجاد شرکت یا اتحادیه(تبصره ماده 51)
 8. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه(بند 28 ماده 66 و بند 4 ماده 51)

لازم به ذکر است که بر اساس قوانین و مقررات تعاون، سرمایه ای که از طرف اعضاء در مرحله تاسیس شرکت تامین یا تعهد شده است نباید از 51 درصد کل سرمایه ی شرکت کمتر باشد، هر شرکت تعاونی زمانی ثبت و ایجاد می گردد که حداقل یک سوم آن پرداخت شده باشد و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد ارائه و تسلیم شده باشد. مطابق باماده 21 اعضاء شرکت تعاونی نیز موظف می باشند، مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را طی مدت مشخص شده در اساسنامه پرداخت نمایند.

همچنین بر اساس ماده 21 قانون، اداره ثبت شرکت ها مکلفند، پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت شرکت تعاونی نموده و آگهی آن را در روزنامه رسمی انتشار نمایند.

فردی که در شرکت تعاونی عضو است شخصی حقیقی می باشد که دارای شرایط درج شده در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است و بر عهده گیرنده ی اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن شرکت تعاونی باشد. بر اساس ماده 8 ق. ت. ج. ا، اعضای شرکت تعاونی های تولید، می بایست در تعاونی مشغول به کار باشند.

شرایط عضویت در شرکت تعاونی بر اساس ماده 9 ( ق. ت. ج. ا) به شرح ذیل می باشد:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • عدم ممنوعیت قانونی و منع و ورشکستگی به تقصیر
 • عدم سابقه رشوه گیری
 • اختلاس و کلاهبرداری
 • درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت قوانین و مقررات اساسنامه شرکت تعاونی
 • عدم عضویت در شرکت تعاونی مشابه

مطابق با تبصره 1 و 2 ماده 12، خارج شدن هریک از اعضاء از شرکت تعاونی به صورت اختیاری می باشد و نمی توان وی را منع نمود. اما چنانچه خروج وی باعث ضرری برای شرکت تعاونی گردد، می بایست آن را جبران نماید.

اخراج هر یک اعضای شرکت تعاونی در صورت پیشنهاد هر یک از مدیران و تصویب آن توسط مجمع عمومی و در مواردی انجام می گیرد که ثبت شرکت کریمخان در ذیل به آن ها اشاره نموده است :

 • از دست دادن هر یک از شرایطی که جهت عضویت در قانون مشخص شده است.
 • رعایت نکردن قوانین و مقررات مذکور در اساسنامه و سایر تعهدات قانونی، پس از هر اخطار کتبی از جانب هیات مدیره، به فاصله ی 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ دومین اخطار با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
 • بر اساس ماده 13، ارتکاب اعمالی که منجر به ضرر مادی شرکت تعاونی گردد و چنانچه او قادر نباشد طی مدت یک سال آن را جبران کند و یا انجام اعمالی که آسیبی به حیثیت و اعتبار شرکت وارد نماید و یا با شرکت تعاونی رقابت ناسالم داشته باشد.

در صورت فوت هر یک از اعضاء، ورثه ی او با داشتن شرایط لازم از اعضای شرکت تعاونی به حساب می آیند و در صورت زیاد شدن الزامیست که مابه التفاوت افزایش سهم خود را که از تعدد حاصل شده است پرداخت نماید. در صورتی که غیر از این باشد و یا عدم تمایل خود را اعلام نماید، عضویتشان از شرکت تعاونی لغو می شود.

بر اثر لغو عضویت به موجب فوت، استعفاء، انحلال، اخراج، بر اساس اساسنامه و قراردادی که منعقد شده است، سهام، تمام حقوق و مطالبات عضو شرکت، به قیمت روز ارزیابی شده و به دیون تعاونی تبدیل می گردد، که بعد از کسر دیون وی به شرکت تعاونی، به خودش و یا ورثه اش پرداخت می گردد.

مطابق با مواد 14 و 15 ق. ت. ا. ج ، در صورت درخواست ورثه برای پرداخت سهم عضوی که فوت شده است از عین اموال شرکت تعاونی و عدم امکان تراضی یا مصالحه، در صورتی که عین قابل واگذاری باشد و باعث اخلال و زیان فاحش به اعضای شرکت تعاونی نشود، آن بخش از مطالبات به ورثه پرداخت می شود.

سهم هر یک از اعضای شرکت تعاونی در تامین سرمایه ی شرکت مساوی است مگر در صورتی که مجمع عمومی تصویب کند که اعضاء باید سهم بیشتری را پرداخت نمایند، که اگر اینگونه باشد، می بایست حداقل و حداکثر سهام در حدودی باشد که وزارت تعاون مطابق با نوع و تعداد اعضای شرکت تعاونی مشخص می کند. مطابق با مواد 20 و 22 قانون، هر عضو یا اعضای شرکت تعاونی قادر می باشند سهم خود را با رعایت قوانین و مقررات، به اعضای دیگر و یا افراد جدیدی که دارای شرایط لازم می باشند واگذار کنند.

در انتها لازم است به این نکته توجه شود که اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آن ها واحد می باشد ایجاد می شوند.(حداقل هفت شرکت تعاونی داوطلب)، پس از به وجود آمدن ارکانی که در هر اتحادیه (مجمع عمومی، هیات مدیره، هیات بازرسی) مشخص شده است، مشابه مراحل ثبت شرکت های تعاونی ثبت می گردد.(مستفاد از مواد 43 و 45)

پس از ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی، می بایست جهت اخذ پروانه ی تاسیس مراحلی را مطابق با دستورالعمل وزارت تعاون انجام داد که ثبت شرکت کریم خان به بیان آن ها پرداخته است.

مراحل اخذ پروانه ی تاسیس مطابق با دستورالعمل وزارت تعاون

 • درخواست کتبی شرکت یا اتحادیه ی شرکت تعاونی
 • ارائه ی مدارک لازم جهت ثبت شرکت یا اتحادیه ی شرکت تعاونی و آگهی تاسیس مندرج در روزنامه ی رسمی
 • مشخص نمودن شماره مخصوص (کد) از سوی وزارت تعاون یا اداره ی کل تعاون استان برای شرکت یا اتحادیه تعاونی ثبت شده
 • صدور پروانه ی تاسیس برای متقاضی به وسیله ی وزارت تعاون یا اداره ی کل تعاون استان

جهت ثبت شرکت تعاونی می توانید با مراجعه به ثبت شرکت کریم خان و اخذ مشاوره از وکلای مجرب این مجموعه، شرکت مورد نظر خود را در کوتاه ترین زمان به ثبت برسانید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *