سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود و شرایط انتقال آن

سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود و شرایط انتقال آن


شرکت با مسئولیت محدود

موسسه حقوقی کریم خان درباب سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود و شرایط انتقال آنتوضیحاتی را ارائه می دهد: مطابق شرح درج شده در ماده 94 موضوع دوم قانون تجارت،شرکتی که میان دو یا چند نفر جهت اعمال تجاری تاسیس شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام توزیع شده باشد تنها تا مقدار سرمایه خود در شرکت متعهد دیون و مسئولان شرکت است “شرکت با مسوولیت محدود”نامیده میشود.

سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود و شرایط انتقال آن

توصیف بالا نشان دهنده این حقیقت است که شرکت با مسئولیت محدود تا جای که مسئولیت شرکاء را بسته به سرمایه یا آورده آن ها می داند مشابه شرکت سهامی است و با اشاره به اینکه شرکاء به نسبت سهم الشرکه(مالکیت درصدی از سرمایه شرکت) در برابر دیون و تعهدات شرکت مسئولیت دارند مشابه شرکت تضامنی یا شرکت نسبی است.

“شرکت با مسوولیت محدود” زمانی تاسیس می شود که کلیه سرمایه نقدی تسویه و سهم الشرکه غیرنقدی هم تدوین و ارائه شده باشد . در شرکت نامه باید سهم الشرکه غیرنقدی تک تک شرکاء به وضوح تدوین و مشخص شود.

سهم الشرکه و شرایط انتقال آن

هدف از “سهم الشرکه” آورده تک تک شرکاء به شرکت یا به شکل دیگر،میزانی از سرمایه شرکت است که به هر یکی یکی الحاق میشود .”سهم الشرکه” شرکاء،نمیشود به صورت اوراق تجارتی امکان واگذاری از جمله با نام یا بی نام و غیره ،قرار گیرد .

سهم الشرکه را نمیشود به غیر واگذار کرد،فقط در حالیت موافقت عده ای از شرکاء که حداقل یک سوم سرمایه به آن ها تعلق داشته باشد و اغلب میزانی نیز داشته باشند” بدین معنی در ابتدا،بر عکس شرکت سهامی ، سرمایه هر یک از سهامداران در طرح اوراق تجارتی امکان واگذاری به غیر به شکل سهام با اسم،بی اسم یا سهام ممتاز می باشد،سهم الشرکه یعنی سرمایه تک تک شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود ، قادر نمی باشد به صورت اوراق تجارتی امکان واگذاری به دیگری باشد.دوما،واگذاری سهم الشرکه به دیگری،از جمله شرکای از همان شرکت یا شخص سوم،امکان دارد باشد.درحالی که جهت این کار،موارد به توصیف زیر لازم است:

  1. تعدادی از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت برای آنهاس،با واگذاری موافق باشند.
  2. شرکای راضی با واگذاری ، اضافه بر داشتن سه چهارم سرمایه شرکت،اقلیت عددی نیز داشته باشند.
  3. واگذاری سهم الشرکه،با “سند رسمی” انجام میشود.

روش واگذاری سهم الشرکه

واگذاری سهام یا سهم الشرکه،در شرکت ها مطابق قانون تجارت با مقرر کردن صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده و پرداخت مالیات واگذاری سهام مقدار سهام انتقال داده میشود در اداره دارایی انجام داده می شود .آن گونه که اشاره شد،بودن شرکا و موافقت آن ها برای امور واگذاری سهام اجباریست.در حالی که برای واگذاری سهم الشرکه در طول مراحل زیر مورد نیاز است.

  • مقرر کردن صورتجلسه در شکل مجمع عمومی فوق العاده
  • رجوع به دفترخانه اسناد رسمی و عرضه صورتجلسه ی واگذاری سهم الشرکه و درخواست ثبت سند رسمی در اعمال ماده 103 قانون تجارت

(در دفتر خانه دو نامه برای اطلاع یافتن و شناساندن مقرر می شود . نامه اول جهت اداره ثبت شرکت ها برای استعلام و تصویب آخرین شرایط شرکت،فهرست آخرین شرکا و مقدار سهم الشرکه،نامه دوم هم برای اجرای واگذاری به اداره دارایی فرستاده می شود).

  • بودن در دارایی و پرداخت 4 در 100 مبلغی که تقاضایی واگذاری آن هستند.
  • پرداخت مفاصا حساب شرکت و اخذ برگه ی واگذاری
  • بودن در دفتر خانه اسناد رسمی برای مقرر کردن صلح نامه میان فروشندگان و خریداران سهم الشرکه
  • مقرر کردن صلح نامه که به تصویب دفتر خانه اسناد رسمی برسد.
  • بعد از گذروندن موارد بالا،اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده،در کنار اصل صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شریک جدید(منتقل الیه) به اداره ثبت شرکت ها فرستاده میشود.

نمونه صورتجلسه واگذاری سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی
نام شرکت…………………………………. شماره ثبت ……………………….. و شناسه ملی …………………….. سرمایه ثبت شده ………………………… ریال در تاریخ …………………….. ساعت …………………. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان …………………………………. به خانم ها / آقایان …………………………………. بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………
.که دارای …………………………. ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره …………… مورخ ……………. صادره از دفتراسناد رسمی ………………. حوزه ثبتی …………… کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای……………………………. فرزند ……………….. متولد……………. شماره شناسنامه ………….. و شناسه ملی …………… آدرس محل سکونت…………………………………………………………………………………… منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای ……………………………… احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه

خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران با استفاده از سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود و شرایط انتقال آن در خدمت شما بزرگواران باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *