سهام وثیقه شرکت سهامی

سهام وثیقه شرکت سهامی


موسسه حقوقی کریم خان درخصوص سهام وثیقه ی شرکت سهامی توضیحاتی ارائه می دهد: بنا به ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی عبارت است از: “سرمایه در این شرکت به سهام تقسیم بندی شده و وظایف دارندگان سهام ، به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد “.

سهام وثیقه شرکت سهامی

سرمایه در هر شرکت سهامی به بخش های مساوی تقسیم می شود که هر بخش آن را سهم می گویند. طبق تعریف سهم در لایحه اصلاحی : ” سهم بخشی از سرمایه شرکت سهامی بوده که نمایانگر اندازه همکاری و سود دارنده آن در شرکت سهامی می باشد “.

به این ترتیب،هر سهم به موجب تمام سرمایه مشخص می نماید که دارنده آن تا چه میزانی در مدیریت فعالیت های شرکت، توسط شاهدان در مجامع عمومی و آراء آن ها، همکاری دارند و اینکه چه اندازه از سودهای به دست آمده از امور شرکت،در دست او قرار می گیرد و چنانچه تمام هزینه سهم را در مقابل شرکت واریز نکرده باشند، به چه اندازه تعهد مالی دارند.

براساس ماده 29، در شرکت سهامی عام، قانون ،حداکثر هزینه اسمی سهام را در هزار ریال تعیین نموده است.ولی در شرکت های سهامی خاص جهت مبلغ اسمی سهام هزینه ای مشخص نگردیده است.

سهام وثیقه ی شرکت سهامی

  1. جهت ضمانت ضررهای احتمالی وارده که از طرف کوتاهی های مدیران صورت می گیرد،میبایست مدیران دارای شمار سهامی را که اساسنامه شرکت تعیین نموده است باشند. این سهام را سهام وثیقه می گویند،که تا هنگام مدیریت فرد به منظور وثیقه به جا می ماند و اگر مدیر ضررهایی به شرکت وارد نماید بنابراین در مقابل شرکت بدهکار شده و بدهی او از این وثیقه برداشت می شود.( ماده 114 ل. ا. ق. ت )
  2. شمار این سهام نمی تواند کمتر از تعداد سهامی که در اساسنامه برای رای در انجمن عمومی مورد نیاز است باشد. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت )
  3. سهام نام برده بانام می باشد. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت )
  4. این سهام قابلیت واگذاری را ندارد. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت ) واگذاری سهام بانام می بایست در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد،ولی این واگذاری تا هنگامی که در وثیقه شرکت می باشد،در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت نمی رسد.
  5. چنانچه مدیری در زمان انتصاب به مدیریت ،دارای شمار سهام مورد نیاز به منظور وثیقه نباشد یا سهام وثیقه شده به گونه قهری به شخصی دیگر واگذار گردد یا براساس مصوب مجمع عمومی فوق العاده، شمار سهام موردنیاز برای وثیقه بیشتر شود،آن گاه می بایست مدیر طی یک ماه سهام خود را به منظور وثیقه افزایش دهد و به صندوق شرکت به امانت بگذارد در غیر اینصورت برکنار می گردد.( مادع 115 ل. ا. ق. ت )
  6. زمانی که مدیری مفاصاحساب زمان مسئولیت خود را از شرکت اخذ نکرده باشد، سهام یاد شده به منظور وثیقه در صندوق شرکت به جا می ماند، و بعد از اخذ آن ،سهام او هم آزاد می گردد.( ماده 114 و 116 ل. ا. ق. ت )
  7. تصویب ترازنامه و صورت حساب منافع و ضررهای هر دوره مالی شرکت به منظور مفاصا حساب مدیران در آن دوره می باشد و بعد از پذیرش ترازنامه و صورت حساب آن دوره مالی که مدیریت مدیران لغو و یا از آنان مقامشان گرفته شده است، سهام وثیقه آنان به خودی خود آزاد می گردد.( ماده 116 ل. ا. ق. ت ) به این ترتیب چنانچه مدیری خلع یا استعفاء دهد، سهام وثیقه او بلافاصله آزاد نمی گردد بلکه تا زمان تصویب ترازنامه و حساب منافع و ضررهای او این وثیقه در شرکت می ماند.
  8. بازرس یا بازرسان شرکت موظفند هرنوع سرپیچی از قوانین شرکت درباره سهام وثیقه را بررسی نمایند و به مجمع عمومی عادی ارائه دهند. ( ماده 117 ل. ا. ق. ت )

همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان ، با افتخار در عرصه سهام وثیقه ی شرکت سهامی در خدمت شما می باشند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *