حقوق و تکالیف و مسئولیت مالی اعضای شرکت تعاونی

حقوق و تکالیف و مسئولیت مالی اعضای شرکت تعاونی


بررسی حقوق و تکالیف و مسئولیت مالی اعضای شرکت تعاونی

با عضو شدن در شرکت تعاونی  حقوق، وظایفی برای اعضا فراهم می شود که در این نوشتار آن را نظارت می کنیم :

حقوق و تکالیف و مسئولیت مالی اعضای شرکت تعاونی

حقوق عضو

در شرکت تعاونی حقوق عضو به تفسیر ذیل می باشد:

الف)حقوق به کارگیری از خدمات شرکت

اعضا می توانند از فعالیت‌ها، توانایی ها و تسهیلاتی که شرکت تعاونی عرضه می نمایند برخوردار می شوند.بهره گیری از این خدمات حقی است که به طور معمول به دلیل عضو شدن در شرکت تعاونی امکان پذیر می باشد و نمی توان فردی را از این حقوق بی نصیب نمود و در به کارگیری آن چارچوبی تعیین کرد. برتری بعضی از افراد بر سایرین در بهره گیری از این حقوق پسندیده نمیباشد.

ب) حقوق حاضرشدن در مجامع عمومی و حق رای

هریک از اعضا شرکت تعاونی در مجامع عمومی می توانند رای دهند و در آنجا حاضر باشند.بنا به توضیحات قانون : مجمع عمومی شامل اعضای تعاونی یا وکیلان دارای اختیار کامل به صورت معمول و شگرف ایجاد می گردد و هریک از اعضا بدون توجه به اندازه سهمشان تنها اجازه یک رای را دارند.پس اعضا شرکت می توانند در این مجمع عمومی حضور یافته و درمورد فعالیت های طرح شده در آن رای خود را اعلام نمایند.

اعضا قادرند حقوق حاضرشدن و رای خود را در مجمع به شخصی دیگر به نام وکیل دارای اختیار کامل خود تسلیم نمایند، به بیانی دیگر این امور در مجمع به صورت شخصی یا توسط وکیل صورت می گیرد.حقوق رای مشمول تمامی فعالیت های مورد توجه در مجامع عمومی و تصمیم گیری درمورد آن ها می باشد.و هیچ کس قادر به ارائه یک رای بیشتر با وکالت نمی باشد؛ به غیر از شرکت های تعاونی بزرگ ( شرکت های دارای تعداد اعضای بیشتر از 500 نفر) که هریک از افراد به غیر از رای خود،دارای دو رای با وکالت هم می باشند.

ج) حقوق نظارت

هریک از اعضا شرکت تعاونی در کلیه فعالیت های مربوط به آن حق بررسی دارند. قوانین قسمت تعاونی : ” مطابق اساسنامه، اشخاص در تمامی فعالیت های تعاونی ،دارای حق نظارت و بررسی می باشند” .

د) حقوق تقاضای تاسیس مجامع عمومی

هریک از اعضا شرکت تعاونی قادرند نسبت به تاسیس مجامع عمومی اقدام نمایند.در جهت تاسیس مجمع عمومی عادی،حداقل یک پنجم اعضا تقاضا می شود و همچنین تاسیس مجمع عمومی عادی، دست کم یک پنجم اعضا و مجمع عمومی فوق العاده یک سوم اعضا ضروری می باشد.که این تقاضاها میبایست به هیئت مدیره عرضه گردد.

ه) حقوق منتخب به عضویت هیئت مدیره و بازرسی

افراد شرکت تعاونی با داشتن شروطی که در قانون تعاونی و اساسنامه شرکت تعاونی تعیین گشته ،قادرند با در دست داشتن مدارک مرتبط ،درجهت گزینش در هیئت مدیره یا عنوان ناظر ،تقاضای کاندیدی خود را به شرکت تعاونی اعلام نمایند. و چنانچه از سوی مراجع مربوطه دارای ضوابط لازم باشند،به صورت کاندید در انتخابات در جهت گزینش اعضای هیئت مدیره یا بازرسان شرکت نمایند.

و) حقوق واگذاری سهم به فردی دیگر.

اعضا شرکت تعاونی می توانند با رعایت قوانین و بنا به صلاح دید و هماهنگی هیئت مدیره سهام خود را به دیگر اشخاص همان شرکت تعاونی یا اشخاصی که خواهان عضویت در آن شرکت می باشند انتقال نمایند.

ز) حقوق استفاده از مزایای سالانه

استفاده از سود خالص سالیانه شرکت از مزایای دیگر عضویت در شرکت تعاونی می باشد.البته در هر سال مالی از میزان سود خالص این شرکت ، مقادیری به منظور اندوخته قانونی و احتیاطی ، حقوق تعاون و آموزش، و پاداش ها برداشت می شود و بقیه آن، – باتوجه به اساسنامه و شروط حین قرارداد – تقسیم بندی می شود.بنابراین استفاده از سود شرکت، یکی از حقوق اعضا به شمار می آید.

ح) حقوق بهره گیری از پاداش سالانه

در پایان هرسال درصدی از سود خالص بنا به نظر هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی به اعضا (کارمندان و مدیران و بازرسان ) به عنوان پاداش اختصاص داده می شود.حقوق هریک از افراد تعاونی در جهت بهره گیری از این مزایا طبق ضوابط موجود در مصوبه مجمع نام برده مشخص می گردد.

ط) حقوق استعفا

هریک از اعضا میتوانند از عضویت خود کناره گیری کنند.بنا به ماده 12 قانون تعاونی: ” خارج شدن اعضا از تعاونی به صورت اختیاری می باشد و قادر به جلوگیری از آن نمی باشیم “. پس اعضا شرکت تعاونی هز زمانی که اراده کنند می توانند از عضویت خود کناره گیری کنند.

ی) حقوق شکایت

اعضای شرکت قادرند ادعاکننده سرپیچی هیئت مدیره یا مدیر عامل شوند و از آن ها نیز شکایت کنند. این مورد به بازرس شرکت ارائه شده و می توانند به صورت آشکارا به مراجع قضایی رجوع نمایند. شکایت اشخاص از روند انتخابات عضوهای هیئت مدیره یا ناظران، به وزارت تعاون ارائه می گردد.

عرضه خدمات حرفه ای ثبتی در موسسه تخصصی حقوقی ثبت شرکت کریم خان توسط کارشناسان با مشاوره رایگان شما عزیزان را در زمینه حقوق و مسئولیت مالی اعضای شرکت تعاونی راهنمایی می کنند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *