ثبت و اخذ مجوز شرکت های مواد غذایی و بهداشتی

ثبت و اخذ مجوز شرکت های مواد غذایی و بهداشتی


ثبت شرکت و اخذ مجوز شرکت های مواد غذایی و بهداشتی

شاید برای شما در خصوص چگونگی ثبت شرکت و اخذ مجوز برای شرکت های مواد غذایی و بهداشتی سوالاتی پیش آمده باشد در این قسمت موسسه حقوقی ثبت کریم خان راجع به این مورد به تشریحاتی می پردازد. طبق دسته بندی اداره مواد غذایی و آشامیدنی،محصولات غذایی به شکل ذیل بخش بندی می گردند:

 • بخش مواد اولیه،بسته بندی،نمک و افزودنی ها
 • بخش روغن،فراورده های آردی،شیرینی و شکلات،غلات
 • بخش لبنیات،کنسروهای گوشتی،فرآورده های گوشتی
 • بخش آبمیوه(اقسام آبمیوه،نکتار،پوره،کنسانتره،نوشابه و نوشیدنی ها)
 • بخش خشکبار،ادویه،کنسروهای غیر گوشتی و محصولات و فرآورده های کشاورزی،چای
 • بخش ثبت و ورود

ثبت و اخذ مجوز شرکت های مواد غذایی و بهداشتی

درصورتیکه قصد ثبت شرکت های مواد غذایی و بهداشتی را دارید دریافت مجوز بهداشتی در این خصوص الزامی می باشد.موسسه حقوقی ثبت کریمخان در ذیل، علاوه بر تشریح طولانی در خصوص دریافت مجوز و پروانه های موردنیاز،به شرایط و مدارک ملزم جهت ثبت شرکت مواد غذایی و بهداشتی خواهد پرداخت.

تعاریف

مجوز بهداشتی

مجوز مواد غذایی و بهداشتی به پروانه ای گفته میشود كه به منظور تشکیل، بهره برداری ، متولی فنی و تولید محصولات حاوی مقررات مواد خوراكی ، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی صادر می شود.

پروانه تاسیس

به مجوزی گفته می شود كه بعد از صادر نمودن پروانه بهره برداری صنایع یا جهاد سازندگی و طبق اصول ضوابط مرتبط به آن كه پیش از این هماهنگ گشته است به وسیله ی اداره كل نظارت برمواد غذایی و بهداشتی صادر می گردد.

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری درصورت دارا بودن شرایط و ضوابط از حیث تجهیزات وامكانات و بعد ازصدورپروانه تاسیس صادر می شود.

پروانه ساخت

پروانه ساخت به مجوزی گفته می شود كه فرمول تولید تصدیق شده از سوی اداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی درآن مندرج گشته وزمانی صادر می گردد كه موسسه آماده ی تولید باشد و از حیث فنی و بهداشتی مورد پذیرش باشد.

پروانه مسئول فنی

مسئول فنی به شخصی می گویند كه دارای شرایط مورد نیاز به منظور كنترل ونظارت تولید دركارگاهها و كارخانجات به همراه مدرك تحصیلی دست کم كارشناسی بوده و همچنین تایید كمیته فنی قانونی را اخذ نموده باشد.
در اصل موسسات شامل قانون در هنگام دریافت پروانه ساخت لازم است؛مسئول فنی تائید شده از جانب اداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی را دارا باشند وپروانه مسئولیت فنی را دریافت کرده باشند.

مجوز ورود كالا

مجوزی است كه مطابق قوانین واردات و صادرات بازرگانی و در صورت کامل بودن مدارك مربوطه به وسیله ی اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات تابعه برطبق مورد بعد از گذراندن گام های قانونی و بررسی های مورد نیاز صادر می شود ودر حقیقت توافق اولیه جهت ورود كالای مدنظر به كشور میباشد.

مجوز ترخیص كالا

مجوزی می باشد كه بعد از ورود كالا به گمركات كشور به منظور ارائه و بعد از تصدیق قابلیت مصرف وسپری نمودن گام های قانونی برابر قوانین مربوطه صادر می شود.

● نحوه صدور پروانه های بهداشتی

۱- پروانه تاسیس 

پروانه تاسیس موسسات شامل مقررات نام برده برمبنای پروانه های بهره برداری یا كارت شناسایی كه از جانب وزارت صنایع ویا جهاد سازندگی صادر شده و تصویر برابر اصل شده آن به همراه دیگر مدارك ( برابر دستورالعملهای صادره شده از جانب كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی ) به این اداره كل فرستاده میشود و بعد از وارسی وتائید صادر میگردد. _در حالات استثناء وبه صلاحدید اداره كل مدارك بعد از بررسی وطرح دركمیته فنی قانونی وتائید نهایی صادرمی شود.

۲- پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری بعد از صدور پروانه تاسیس و در صورت دارا بودن شرایط وقوانین در رابطه با امكانات وتجهیزات و فرستادن فرم بهره برداری و همچنین تائید فنی و بهداشتی موسسه دراداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی صادر می گردد.

۳- پروانه مسئول فنی

پروانه مسئول فنی بعد از همخوانی و تطبیق مدارك تحصیلی با مقررات مصوب شده به وسلیه ی كمیته فنی قانونی و بعد از صدور پروانه های تاسیس وبهره برداری صادر می گردد. در صورتیکه اداره كل تشخیص دهد پروانه بعد از تصدیق و تایید نمودن كمیته فنی وقانونی صادر می گردد.

شرح: سه پروانه ذکر شده دربندهای بالا دارای یك شماره مشترك اند و تنها در شماره صادره با هم تفاوت دارند .

۴- پروانه ساخت

پروانه ساخت موسسات مواد غذایی و بهداشتی شامل قانون بعد از اخذ پروانه های تاسیس ، بهره برداری ومسئول فنی صادر می شود. جهت صادر نمودن پروانه ساخت موسسه لازم است به لحاظ فنی و بهداشتی تایید شده باشد، فرمول ساخت با استانداردها و قوانین مربوطه همخوانی داشته باشد ونمونه محصول از دید آزمایشگاه مورد تایید قرار گرفته باشد.

اعتبار پروانه های ساخت هم اکنون ۵ سال از مورخ صادر نمودن آن ها می باشد. درپروانه های ساخت اسامی محصول (ارائه توافق باثبت نام نهایی محصول ضروری می باشد)، اطلاعات بسته بندی ، وزن خالص ، مواد تشکیل دهنده و دیگر موردها درج می شود.

۴-۱ تمدید پروانه ساخت:

تمامی گام های تمدید پروانه ساخت مثل صادر نمودن پروانه ساخت می باشد كه دربند (۴) آن را برشمردیم و جهت تمدید پروانه ساخت به طورتیكه فرمول مندرج درآن تفاوتی با فرمول قید شده درپروانه ساخت قبلی نداشته باشد دانشگاهها میتوانند راساً اقدام نمایند و چنانچه فرمول محصول تغییر نماید، ازطریق اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی اقدام میشود .

۴-۲ تغییر فرمول درج شده در پروانه ساخت:

در خصوص محصولاتی كه حاوی تغییر فرمول باشند تمامی گام های درج گشته در بند (۴) ملزم به اجرا می باشد.

اگر مؤسسه ای قصد این را داشته باشد که برای محصولی كه پیش از این پروانه ساخت اخذ کرده ، فرمول جدیدی تسلیم گرداند و به اسم دیگری تولید و ارائه نماید، مشروط بر تایید فرمولاسیون جدید به وسیله ی اداره كل نظارت و بعد از سپری نمودن گام های صدور پروانه ساخت (بند ۴) مورد تایید و پذیرش قرار خواهد گرفت.

۴-۳ تغییر اوزان و تغییر اسامی محصول:

درخواست کنندگانی كه مقصودشان ایجاد تغییر در اوزان یك محصول و یا تغییر اسامی درج شده در پروانه ساخت می باشد لازم است مراتب را به اداره كل نظارت و یا ادارات نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استانها گزارش و در صورت تصدیق و با تسلیم مدارك مورد نیاز مجوز اخذ کنند.

۴-۴ شیوه ی فرستادن مدارك:

به جهت سرعت بخشیدن به امر صادر نمودن پروانه های مذکور و در صورت آمادگی ، مؤسسه مربوطه این اختیار را دارد که مدارك مرتبط با ایجاد ، بهره برداری ، مسئول فنی و ساخت را به صورت هم زمان کامل نموده توسط اداره نظارت مرتبط با اداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی بفرستند و گرنه بعد از آمادگی در هر گام درخواست صادر نمودن همان پروانه را کنند.

۵ – طریقه ی صادر نمودن حق و مجوز چاپ برچسب

مجوز چاپ برچسب برای محصولات شامل مقرراتی كه دارای پروانه ساخت با اعتبار بوده و از نظر فنی و بهداشتی نیز مورد تصدیق باشند صادر می شود.

به موجب ماده ۱۱ قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی برچسب های محصولات شامل مقررات نام برده شده لازم است اطلاعات ذیل به زبان فارسی و خوانا را دارا باشند:

 •  اسامی و نشانی مؤسسه سازنده
 • اسامی محصول
 • مواد تشکیل شده
 • شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت
 • سری ساخت
 • مورخ ساخت و مورخ انقضاء مصرف
 • عبارت ساخت ایران روی برچسب قید گردد.
 • وزن خالص

واضح و مبرهن است در حالاتی که مجوز برچسب صادراتی اخذ می گردد این مطلب ها می تواند به زبان غیر فارسی هم روی محصول مندرج گردد در صورتیکه تنها به منظور صادرات باشد.

● مدارك لازم جهت صادر نمودن مجوزهای مواد غذایی و بهداشتی

مدارك مرتبط با صادر نمودن مجوز ترخیص

مدارك مشمول :

 1. تقاضا نامه رسمی به مورخ روز دارای نشانی و شماره تلفن
 2. فاكتور محموله (۱ نسخه)
 3. اصل نسخه دوم پرفرمای گشایش
 4. اصل گواهی بهداشت با اعتبار به همراه مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران و فتوكپی
 5. اصل آنالیز و اصل گواهی آنالیز به مورخ جدید و تصاویر
 6. ورق تعهد عدم مصرف كالا تا کسب نتیجه آزمایش به همراه مهر رسمی و امضاء مدیر عامل و مسئول فنی

در ضمن در رابطه با فرستادن نمونه از گمركات ویا مراكز تابعه این اداره كل ، رعایت نمودن نکته های زیر ضروری می باشد :

تمامی نمونه ها لازم است داخل شیشه ، به همراه لاك و مهر و نامه رسمی از جانب مراجع ذی ربط به این اداره كل فرستاده شود

● مدارك مورد نیاز جهت صادرنمودن پروانه تاسیس

مدارك مورد نیاز مشمول:

 1. نامه از جانب دانشگاه مربوطه
 2. تقاضای موسسه
 3. تصویر پشت وروی برابر اصل شده پروانه بهره برداری ازوزارت صنایع یا جهاد
 4. پرسشنامه تاسیس
 5. نقشه ساختمانی
 6. كروكی نشانی
 7. فیش بانكی مرتبط با پرداخت مبلغ صدور پروانه تاسیس
 8. روزنامه رسمی در رابطه با آگهی تاسیس وتغییرات شركت

در حالت هرنوع تغییرات از قبیل تغییر اسامی كارخانه ونشانی و فزونی یافتن خطوط تولید فرستادن مدارك اشاره شده در فوق ضروری است.

مدارك مورد نیاز جهت صادر نمودن پروانه بهره برداری مدارك مورد نیاز مشمول:

 • نامه از جانب دانشگاه مربوطه ،
 • فرمهای سه ورقی بهره برداری کامل گشته كه مورد تصدیق دانشگاه مربوطه باشد .

در حالت هر نوع تغییرات از قبیل تغییر اسامی كارخانه و نشانی و فزونی یافتن خطوط تولید فرستادن مدارك بالا ضروری است.

● مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه مسئول فنی

مدارك مورد نیاز مشمول:

 1. نامه از جانب دانشگاه مربوط
 2. تاییدیه ارزش تحصیلی
 3. معرفی نامه از جانب موسسه
 4. برگ تعهد مسئول فنی
 5.  برگ تعهد موسس
 6. عكس
 7. تصویر صفحات شناسنامه
 8. قرارداد استخدامی
 9. تسویه حساب با صندوق های رفاه دانشجویان
 10. انتهای طرح
 11. برگ خاتمه ی خدمت یا معافیت دائم
 12. برگه ی عدم اعتیاد
 13. برگه ی عدم سوء سابقه
 14. درحالتی که مسئول فنی پیشین استعفاء داده باشد تسلیم برگه ی استعفاء نامه واصل پروانه مسئول فنی پیشین ضروری است.
 15. فیش بانكی مرتبط با پرداخت مبلغ صادر نمودن پروانه مسئول فن

● مدارك موردنیاز به منظور صادر نمودن پروانه های المثنی تاسیس وبهره برداری مسئول فنی وساخت

مدارك مورد نیاز مشمول:

 • تقاضای صدور المثنی پروانه مربوطه
 • فرستادن فیش بانكی مرتبط با صدور پروانه مربوطه
 • فرستادن آگهی در رابطه با ناپدید شدن پروانه مربوطه دریكی از روزنامه های كثیر الانتشار

● مدارك مورد نیاز جهت صادر نمودن پروانه ساخت

مدارك مورد نیاز مشمول:

 1. نامه از جانب دانشگاه مربوط
 2. فرم سه ورقی کامل شده پرسشنامه ساخت
 3. ورقه ی تصدیق ثبت نام تجارتی محصول
 4. فیش بانكی مرتبط با پرداخت مبلغ صادر نمودن پروانه ساخت
 5. دوبرگه طرح اتیكت محصول
 6. در صورتیکه ازرنگ درمحصول بهره گیری می گردد فرستادن اطلاعات جامع رنگهای مصرفی ضروری می باشد و فرستادن اطلاعات اسانس مصرف شده درمواردی که لازم می باشد

● مدارك مورد نیاز به منظور تغییر اسامی محصول ، تغییر وزن بسته بندی و جنس بسته بند

مدارك مورد نیاز مشمول :

 • نامه از جانب دانشگاه مربوط
 • تقاضای كتبی موسسه
 • در خصوص تغییر نام محصول ضمن بند۱ و۲ فرستادن اصل پروانه ساخت پیشین
 • تسلیم ثبت نام نهایی از ثبت شركتها
 • تسلیم فیش مرتبط با پرداخت مبلغ اصلاح پروانه ساخت

● مدارك مورد نیاز به منظور تغییر فرمول ساخت

مدارك مورد نیاز مشمول:

 1. نامه از جانب دانشگاه مربوط
 2. تقاضای كتبی موسسه
 3. تصویر پروانه ساخت پیشین
 4. به طوری كه تغییر فرمول كلی باشد تسلیم فرم سه برگه ای کامل شده پرسشنامه ساخت
 5. در حالتی که نیاز شد وتغییرات كلی فرمول ساخت تسلیم اصل پروانه ساخت پیشین ضروری می باشد.
 6. تسلیم فیش مرتبط با مبلغ صدور اصلاح پروانه ساخت(لازم به تذکر است که درصورت تغییرات کم فرمول مجوز به منظور تغییر فرمول محصول ارسال می شود.)

● مدارك مورد نیاز جهت تمدید پروانه ساخت

مدارك مورد نیاز مشمول:

 1. نامه از جانب دانشگاه مربوط
 2. فرم سه برگه ای کامل شده پرسشنامه ساخت
 3. برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول
 4. فیش بانكی مرتبط با پرداخت مبلغ صدور تمدید پروانه ساخت
 5. دوورق طرح اتیكت محصول
 6. اصل پروانه ساخت پیشین (درصورت ناپدید شدن ارائه ی آگهی روزنامه رسمی در خصوص مفقود شدن اجباری است.)
 7. اطلاعات رنگهای مصرفی اگر درمحصول ازرنگ استفاده می گردد و فرستادن اطلاعات اسانس مصرف شده درصورت لزوم).

ضمن دریافت مجوز و نیز اخذ پروانه های مورد نیاز،به منظور ثبت شرکت مواد غذایی و بهداشتی شرایط و مدارکی مورد نیاز می باشد که در ذیل به ذکر این مورد ها اشاره می کنیم.

شرایط ثبت شرکت های مواد غذایی و بهداشتی سهامی خاص

 • لااقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
 • لااقل 35 درصد سرمایه به صورت نقدی پرداخت گردد.
 • لااقل سرمایه 1000000ریال

شرایط ثبت شرکت های مواد غذایی و بهداشتی با مسئولیت محدود

 • وجود لااقل 2 نفر عضو
 • لااقل سرمایه 10.0000 ریال
 • تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت های مواد غذایی و بهداشتی سهامی خاص

 • فتوکپی مدارک شناسایی تمامی اعضا (کارت ملی و شناسنامه)
 • امضای اقرارنامه
 • اصل گواهی عدم سوسابقه
 • دریافت مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،در صورتیکه امور به وسلیه ی وکیل انجام گردد)

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت های مواد غذایی و بهداشتی با مسئولیت محدود

 • فتوکپی مدارک شناسایی(فتوکپی شناسنامه و کارت ملی)
 • اصل گواهی عدم سوء سابقه
 • امضای اقرارنامه

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *