اداره ی ثبت شرکت ها

اداره ی ثبت شرکت ها


تصمیمات مربوط به اداره ثبت شرکت ها در رابطه با ثبت موسسه ها

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از امور زیر باشد ، بایستی یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی جهت ثبت به مرجع ثبت موسسه ها ارسال شود. موسسه تخصصی ثبت کریم خان این موارد را بیان می نماید:

  1. انتخاب مدیران و بازرسان
  2. تصویب ترازنامه
  3. کاهش یا افزایش سرمایه
  4. هر گونه تغییر در اساسنامه
  5. انحلال موسسه و شیوه تصفیه ی آن

موسسه حقوقی کریم خان هر یک از موارد بالا را مختصرا توضیح میدهد.

اداره ی ثبت شرکت ها

 

انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

انتخاب مدیران و بازرسان باید در مرجع ثبت موسسه ها ثبت گردد.

طبق ماده 7 قانون ثبت شرکت ها : ” تغییرات در مورد نمایندگان شرکت و یا مدیران شعبه های آن می بایست به مرجع ثبت موسسه ها و مالکیت صنعتی کتباَ اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده،عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده،عملیات شرکت محسوب است،مگر اینکه شرکت،اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند ” . این ماده بیانگر آن است که: اگر عزل وکیل از دید اشخاص ثالث مخفی مانده باشد، در مقابل آنها قابل استناد نیست. در نهایت، اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است، برای شرکت تلقی میشود . اگر موسسه بخواهد می تواند بعد از انجام یافتن تعهدات مربوط در برابر اشخاص ثالث، به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه نماید.

تصویب ترازنامه

یکی از مهم ترین گزارشات مالی ترازنامه یا بیلان می باشد که وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه یک واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نشان می دهد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه ترازنامه وضعیت مالی شرکت را در یک زمان معین نمایش میدهد می توان آنرا مانند یک تصویر از وضعیت واحد تجاری نیز معرفی کرد.

کاهش یا افزایش سرمایه

از دیگر مواردی که می بایست به مرجع ثبت موسسه ها ارسال شود، کاهش یا افزایش سرمایه است. ممکن است در طول حیات یک شرکت، شرکا تصمیم به تغییر سرمایه ی شرکت بگیرند. این تغییر میتواند افزایش یا کاهش سرمایه باشد. طبق قسمت اول ماده ی 222 قانون تجارت، هر شرکت بازرگانی می تواند در اساسنامه ی خود عنوان دارد که سرمایه ی اولیه به وسیله پرداخت اقساط بعدی از سوی شرکا یا قبول شریک جدید افزایش پیدا کرده و یا به علت برداشت از سرمایه کاهش یافته است.

تغییر در اساسنامه

همانطور که در دیگر مقالات ثبت کریمخان عنوان گردید: تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است که می تواند بجز در موارد استثنایی، تقریباَ تمام مفاد اساسنامه را تغییر دهد.

انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن

یکی دیگر از تصمیماتی که می بایست در مرجع ثبت موسسه ها به ثبت برسد موضوع انحلال و تصفیه شرکت است.

انحلال شرکت یعنی پایان عمر یک شرکت. لازمه ی انحلال یک شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنها تقسیم شود. قسمت نمودن دارایی میان شرکا در صورتی امکان آن وجود دارد که طلبکاران شرکت، طلب خود از موسسه دریافت نموده باشند. برای رسیدن به چنین مقصودی، قانونگذار تصفیه اموال موسسه را بعد از انحلال پیش بینی می نماید.

تشکیل گردیدن یک شرکت ناشی از اراده ی شرکا می باشد. انحلال شرکت نیز با اراده ی شرکا صورت می پذیرد. این امکان نیز وجود دارد که وقایعی حادث گردد و باعث انحلال شرکت شود. تصمیم انحلال شرکت و همچنی اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و آدرس آنها می بایست طی 5 روز از جانب مدیران تصفیه به مرجع ثبت موسسه ها اعلام گردد تا بعد از ثبت به اطلاع عموم برسد.

شیوه اعلان ختم تصفیه

مجموع عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد،تصفیه ی امور شرکت گویند.

مندرج شدن مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه موسسه سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله ی یک ماه در روزنامه ی رسمی و کثیرالانتشار شرکت الزامی می باشد. لازم به ذکر است که باید لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.(ماده 225 ل.ا.ق.ت)

بعد از انقضای 10 سال از تاریخ منتشر شدن آگهی ختم تصفیه، هر مبلغ از وجوه شرکت که در بانک باقی مانده باشد ، در مال بلاصاحب محسوب می شود و به اطلاع رئیس دادگستری به خزانه ی دولت منتقل خواهد رسید(ماده ی 228 ل.ا.ق.ت)

موسسه ثبت کریم خان در ادامه مواردی که می تواند از دلایل انحلال باشد را ذکر می کند.

دلایل انحلال شرکت

  • انحلال بر اساس تصمیم شرکا
  • انحلال مبتی بر از بین رفتن یکی از اعضا موسسه
  • انحلال به علت دلایل موجه دیگر

انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا (در خصوص ورشکستگی یکی از شرکا انحلال زمانی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباَ درخواست انحلال شرکت را نموده و از درخواست ذکر شده 6 ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد)

موسسه تخصصی ثبت کریم خان آماده پاسخگویی به تمامی سوالات ثبت شرکت، انواع تغییرات ، کارت بازرگانی ، ثبت اختراع و دیگر مسائل حقوقی با شماره 87146 می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *