ثبت عملیات تجاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی

ثبت عملیات تجاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی


تعریف مناطق آزاد تجاری صنعتی

در این مطلب تلاش نموده ایم تا علاوه بر تعریف مناطق آزاد، اطلاعاتی در خصوص ثبت فعالیت های تجاری در این مناطق آزاد تجاری صنعتی را به شما عزیزان ارائه نماییم. چنانچه قصد دارید به ثبت فعالیت های تجاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی بپردازید تا انتهای این نوشتار با ما در وبسایت تخصصی ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

 

ثبت عملیات تجاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی

بر اساس تعاریف بین المللی، منطقه آزاد منطقه ی حفاظت شده ی بندری و غیر بندری می باشد که از حیطه ی بعضی از قوانین و مقررات جاری کشور متبوع خارج می باشد و با برخورداری از مزایایی همچون معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت و سرعت بخشیدن به فرآیندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری، موجب توسعه و گسترش سرزمین اصلی می گردد.

ثبت فعالیت های تجاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی

امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی جهت حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد فراهم نموده است. در ذیل به برخی از مزایای ثبت شرکت در این مناطق اشاره شده است.

 • انجام معاملات ارزی
 • معافیت مالیاتی(20)ساله برای هر گونه فعالیت های اقتصادی
 • ورود اتباع خارجی بدون دریافت ویزا
 • خدمات گسترده ی بانکی و بیمه ای (هم به صورت دولتی و هم به صورت خصوصی)
 • خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
 • 100% مالکیت خارجی(امکان ثبت شرکت با مالکیت 100% خارجی در اداره ی ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد وجود دارد)
 • تشریفات ساده جهت صادرات مجدد و ترانزیت کالا
 • عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
 • صدور کالاها به خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
 • شرایط و قوانین ساده ی کار و دسترسی نیروی کار ماهر
 • نرخ های مناسب جهت مصرف انرژی
 • تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی

در رابطه با ثبت اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی، ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در سال 4/2/1379 توسط شورای عالی مناطق آزاد تصویب شده است اینگونه مقرر نموده است: انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذبور در قانون تجارت و دیگر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه ثبت گردند، منوط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد.

در هر صورت تاسیس و فعالیت شرکت ها مطابق با قوانین موضوعه ممکن می باشد. در ماده ی 4 همین ضوابط ثبت مشخص نموده است : هر شرکت یا موسسه ای که در مناطق آزاد تجاری به ثبت برسد و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه واقع باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه به شمار می رود.

ثبت شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی هم در اداره ی ثبت شرکت و مالکیت صنعتی و معنوی سازمان های مناطق آزاد تجاری انجام می پذیرد. به همین علت، سازمان هر منطقه جهت انجام امور ثبتی شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی به وجود می آورد. ثبت شرکت کریمخان در این قسمت وظایف واحد ثبتی را بیان نموده است.

وظایف واحد ثبتی عبارت است از:

 1. ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی
 2. ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی
 3. ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی
 4. ثبت بانک ها و موسسات اعتباری با رعایت این آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
 5. ثبت شرکت های بیمه بر اساس قوانین و مقررات حاکم در مناطق آزاد
 6. ثبت دفاتر تجاری بازرگانی
 7. پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری واقع در حوزه ی هر منطقه

تمام اشخاص حقیقی ایرانی که بر اساس قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مشغول می باشند مکلف هستند نام خود را بر طبق مقررات به این تصویب نامه حداکثر طی سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی، ثبت نمایند.

ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر با تنظیم و ارائه ی سه نسخه اظهارنامه که حداکثر طی سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی صورت می پذیرد و شامل نکاتی که ثبت شرکت کریم خان در زیر بیان نموده است باشد انجام می گیرد:

 • نام و نام خانوادگی بازرگان
 • تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و کپی اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی
 • تابعیت اصلی و فعلی افراد مذکور در صورت گرفتن تابعیت دیگر و تاریخ و نحوه ی اخذ تابعیت مذکور
 • تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه ی اقامت و محل اقامت اتباع خارجی
 • اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
 • شماره ی ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که مطابق با بند 5 ماده ی 3 این تصویب نامه صورت گرفته باشد.
 • رشته ی فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد
 • سایر مشخصات تجارتی بازرگان نظیر شماره ی ثبت علائم تجاری، کتاب رمز تجاری و غیره

واحد ثبتی موظف می باشد بعد از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی طی حداکثر ده روز از تاریخ ارائه ی، یک نسخه ی امضا شده از اظهارنامه ی ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهارکننده ارائه دهد و نسخه ی دیگر آن را به واحد ذیربط در سازمان ارسال نماید. اظهارکننده مکلف است طی مدت یک هفته هر نوع تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه ی جدیدی که در 3 نسخه تنظیم می گردد، تهیه شده و به واحد ثبتی سازمان ارائه نماید تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید شود. اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس مقررات این تصویب نامه نام خود را ثبت می کنند موظف می باشند در سربرگ اوراق تجارتی و برات های فروش و سفارش و هر گونه اسناد و مدارک تجارتی که مورد استفاده قرار می دهند، علاوه بر درج عنوان تجارتی، شماره ی ثبت خود را نیز ذکر نمایند.

پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس دستورالعملی که به وسیله ی سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری مشخص می گردد صورت گرفته است و بعد از امضای نماینده ی واحد ثبتی به مهر واحد مذبور،ممهور می گردد. مطابق با ماده ی 20 ضوابط مذبور،هزینه های مربوط به ثبت شرکت، موسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و همچنین ثبت دفاتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری مطابق با دستورالعملی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وسیله ی سازمان هر منطقه تهیه می گردد دریافت می شود.(اصلاحی 1378/2/18)

انعکاس موارد ثبتی در روزنامه ی رسمی کشور:

برای اطلاع عموم از موارد ثبت شده، بسیاری از کشورها خلاصه ی مفاد موارد ثبت شده در مرجع و دفتر ثبت تجارتی را به وسیله ی انتشار آگهی و یا دیگر وسایل متعارف و متداول منتشر می کنند. در جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس قانون و آیین نامه ی ثبت دفتر تجارتی پیش بینی شده است که خلاصه ی مندرجات ثبت دفاتر تجاری می بایست برای اطلاع عموم آگهی شده و منتشر گردد.

بدین سبب متقاضی ثبت فعالیت تجاری در مناطق آزاد تجاری باید هزینه ی انتشار آگهی مندرجات مفاد ثبت مورد نظر را به حساب مربوطه واریز نماید و رسید آن را به همراه اسناد لازم به اداره ی ثبت شرکت ها ارائهدهد تا مراحل آن متعاقباَ بعد از انجام تشریفات اداری ثبت با رعایت نوبت در روزنامه ی رسمی کشور منتشر گردد. شایان ذکر است افزون بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجاری که در ابتدای امر صورت می گیرد، تصمیمات مجمع عمومی در رابطه با تغییرات سرمایه، انحلال شرکت و طریقه ی تصفیه آن هم می بایست در مرجع ثبت و روزنامه ی رسمی کشور، به ثبت رسیده و منتشر گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *