ثبت طرح صنعتی بین المللی

ثبت طرح صنعتی بین المللی


طرح صنعتی در ملت ها بخصوص در شکل سامانه خاص از روند مشابهی پیروی می کند، بعضی از معاهدات در زمینه ی طرح های صنعتی، که جهت آسان تر شدن ثبت طرح صنعتی تالیف یافته اند ، دارای قوانین برای یکی کردن مسیرهای ثبت می باشند.

ثبت طرح صنعتی نیاز به ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت است . اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست در 2 نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی مقرر شده و بعد از ذکر زمان ، به وسیله درخواست کننده یا نماینده قانونی او امضاء شود.

ثبت طرح صنعتی بین المللی

حق تقدم در تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی بین المللی

حق تقدم در اینجا به معنی آنکه مادامی که فردی با مراعات موارد مورد نیاز اظهارنامه ثبت طرح صنعتی خود را پیش مراجع صلاحیت دار یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس جهت پشتیبانی مالکیت صنعتی به ثبت برساند، به مدت 6 ماه از زمان تقاضا ثبت همان طرح صنعتی ، تک تک کشورهای عضو این کنوانسیون بر دیگر اشخاص حق تقدم دارد.به موجب ماده 9 قانون مصوب 1386 که بر اساس ماده 23 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، قابل سهولت جهت طرح های صنعتی هم می باشد.

برای اینکه ،مادامی که موضوع طرح صنعتی پس از نخستین تقاضا ثبت که به موجب آن ادعا حق تقدم می شود و پیش از زمان انقضای فرصت حق تقدم ( نیمه سال ) مورد انتشار یا بهره برداری قرار گیرد ، این انتشار یا بهره برداری جلوی بهره بردن از حق تقدم و سبب ثبت نشدن موضوع طرح صنعتی در کشورهای بعدی ( کشورهایی که از آن ها بررسی حق تقدم شده ) از دیدگاه انهدام تازگی طرح صنعتی نخواهد شد.

درخواست می تواند همراه با اظهارنامه خود، طول اعلامیه ای حق تقدم تنظیم در کنوانسیون پاریس جهت پشتیبانی مالکیت صنعتی تاریخ 1261 هجری شمسی ( 20 مارس 1883 میلادی ) و اصلاحات بعدی آن را تقاضا کند. حق تقدم می تواند به موجب یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون نام برده ارائه شده است.

زمان تقاضا حق تقدم

  1. اداره مالکیت صنعتی از تقاضا کننده می خواهد طی زمان مشخص ، گواهی اظهارنامه ای را تسلیم دهد که به وسیله ی مرجع ثبت ، ثبت اظهارنامه ای که اساس حق تقدم است تصدیق شده باشد.
  2. با دریافت تقاضا حق تقدم پشتیبانی های نامبرده در کنوانسیون پاریس مشمول آن خواهد بود . در زمان مراعات نکردن شرایط درج شده در این ماده و قوانین مرتبط به آن، ابلاغی نام برده بدون اثر به شمار میرود.همچنین که در بند 9 ماده 73 اشاره شده، درخواست کننده میبایست مدارک مرتبط به حق تقدم را در عین ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن زمان به اداره ثبت طرح صنعتی ارائه نماید.

همان طور به موجب ماده 74 آیین نامه ، هنگامی که تقاضا کننده مطابق ماده 9 قانون ، تقاضایی حق تقدم کرده باشد، در زمان درخواست ثبت طرح صنعتی میبایست تقاضا کننده خود دارایی این حق باشد،به مرجع ثبت ارائه نماید. این تقاضا میبایست مشمول بر نکات ذیل باشد:

  • زمان و شماره اظهارنامه اصلی ؛
  • طبقه بندی بین المللی مربوط با اظهارنامه اصلی ؛
  • کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا ارائه شده است و مادامی که اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی اساس حق تقدم باشد، ذکر منبع آن .

با توجه به ماده 75 آیین نامه ، هنگامی که تقاضا کننده مدعی دو یا چند اظهارنامه قبلی باشد،زمان حق تقدم از زمان اخیر آن ها محسوب می شود.با توجه به ماده 76 آیین نامه ، مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی نیم سال از زمان اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز ارائه جزء زمان بشمار نمیرود و اگر آخرین روز هم زمان با تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.

ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان با بکارگیری مشاوران متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما بازرگانان، در زمینه های حق تقدم در تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی بین المللی ایران می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *