ثبت شرکت پرورش دام و طیور


نکاتی در خصوص ثبت شرکت پرورش دام و طیور

برای ثبت نمودن موسسه پرورش دام و طیور، نخستین گام مشخص نمودن عنوان فعالیت موسسه می باشد، درحقیقت میبایست تعیین کنیم که خواهان فعالیت در کدام زیر شاخه پرورش دام و طیور می باشیم. شایان ذکر است ، عنوان اقدامات موسسه متناسب با نوع فعالیت آن می باشد که موسسه درجهت اجرای آن امور تاسیس گشته است و همچنین شاهد فعالیت های انتفاعی ازجمله فعالیت های تجاری و غیر تجاری می باشد . انتخاب موضوع هر موسسه مشخص کننده هدف آن موسسه است.

موضوع شرکت میبایست به صورت آشکار در اساسنامه قید گردد . اساسنامه به منظور مشخص نمودن موضوع شرکت برای آشکارسازی و تعیین مسئولیت ها و اختیارات مسئولین موسسه تشریح می گردد.به این ترتیب هیات مدیره و مدیران اجرایی نباید دارایی شرکت را در امور غیرمرتبط استفاده کنند و یا در تصمیم ها و فعالیت خود از حیطه موضوع شرکت فراتر روند ، درغیر این صورت فعالیت آن ها غیر قانونی می باشد و با زیاده روی تمامی مدیران به صورت تضامنی موظف می باشند.

 

برای ثبت نمودن شرکت پرورش دام و طیور به عناوین امور دامی مانند گاو شیری و گوشتی ، نگهداری و خرید و فروش دام سبک و سنگین مثل گاومیش و پرورش هر گونه پرندگان ، آبزیان و شیلات اشارت نمود که درخواست کنندگان قادرند بعد از دریافت جواز موردنیاز از سوی مراجع دارای صلاحیت و ایجاد سردخانه و انجمن کشاورزی و یا انجمن پرورش حیوانات و ماهیان باتوجه به مقررات کشور نسبت به فعالیت ها مبادرت نمایند.

بعد از تعیین عنوان اقدامات شرکت ، از فعالیت های نخست جهت ثبت نمودن موسسه، اخذ تصمیم جهت مشخص نمودن نوع شرکت می باشد. تعیین نوع شرکت باتوجه به مقاصد عضوها در آینده و همچنین اقدامات اشخاص، وظایف هرکدام از شریکان و شمار اعضا وابسته است.

از بین موسسه های قانون تجارت ( شرکت های سهامی ، تضامنی ، نسبی ، با مسئولیت محدود ، تعاونی ، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی ) موسسه های سهامی خاص و با مسئولیت محدود از رایج ترین شرکت های بازرگانی به شمار می آیند.

در ادامه مقاله درمورد شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود و همچنین مدارک و شرایط این شرکت ها می پردازیم:

شرکت سهامی خاص

سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم بندی شده و وظایف دارندگان سهام به مبلغ اسمی آن ها محدود می باشد. شمار افراد دارای سهام در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.

در موسسه های سهامی خاص ، افراد هیچ محدودیتی جهت اجرای امور ندارند و آیین گذار شرکت سهامی اگرچه اقدامات او به صورت تجاری نباشد ولی شرکت بازرگانی و تجاری به شمار می آید .

شروط مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. حداقل 3 نفر از اعضای اصلی در شرکت به سن قانونی یعنی 18 سال تمام رسیده باشند.
 2. حداقل دارایی شرکت 1.000.000 ریال باشد.
 3. در آغاز تشکیل حداقل 35% دارایی میبایست نقداٌ به حساب شرکت واریز گردد.
 4. اگر دارایی به صورت غیر نقدی باشد می بایست جداگانه ارائه و در اظهارنامه درج گردد.
 5. دارایی شرکت به وسیله بنیان گذاران فراهم می گردد. بنیان گذاران ، متناسب با همه فعالیت هایی که برای تشکیل و ثبت شرکت اجرا می نمایند، مسئولیت تضامنی را دارا می باشند.تا زمانی که موسسه ثبت نشده ، ارسال برگه سهم یا تاییدیه ناپایدار سهم قدغن می باشد .با اشتباه امضاء کنندگان آن ها،اشخاص ثالث در برابر ضررها موظف می باشند.
 6. عضوهای هیات مدیره میبایست حداقل دارای 2 نفر باشد و عضوها و هیات مدیره میبایست حداقل صاحب یک سهم باشند و عضوها و هیات مدیره سوء پیشینه کیفری نداشته باشند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

1- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و کامل نمودن آن و همچنین به وسیله همه سهامداران امضاء گردد.

2- دو برگ اساسنامه شرکت سهامی خاص که زیر همه صفحات آن توسط همه سهامداران امضاء گردد.

3- دو برگ صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که توسط سهامداران و بازرسین امضاء گردد.

4- دو برگ صورت جلسه هیئت مدیره که توسط مدیران منتخب مجمع امضاء شده باشد.

5- کپی شناسنامه تمامی افراد دارای سهام و بازرسین برابر اصل شود.

6- عرضه تاییدیه پرداخت حداقل 35% دارایی شرکت از طرف بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آن مکان افتتاح شده است.

 • تذکر: اگر مقداری از دارایی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد ، عرضه سالنامه کارشناس رسمی دادگستری اجباری می باشد ، اگر اموال غیر منقول شامل دارایی شرکت باشد عرضه اصل سند مالکیت اجباری می باشد.

7- عرضه مجوز براساس اطلاع کارشناس اداره ثبت شرکت ها

8- کپی کارت ملی

 • توجه: همه شرکت های سهامی خاص مکلف اند یک دفتر سهام برای ثبت نمودن سهام شرکت فراهم نمایند و تغییرات سهام براساس قوانین در آن ثبت شود.

شرکت با مسئولیت محدود

بنابه ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود میان دو یا چند نفر جهت اجرای فعالیت های تجاری تاسیس می گردد، و سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم بندی نمی شود . هرکدام از شریکان به اندازه دارایی خود در شرکت در برابر مقروضات موظف می باشند.

حیطه فعالیت های شرکت های با مسئولیت محدود مشخص نمی باشد و در تمامی فعالیت های بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و … فعالیت کنند.

شرکت های با مسئولیت محدود در جهت عناوینی مانند مواد غذایی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و تمامی عناوینی که به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی احتیاج ندارند مناسب می باشد.

ضوابط موردنیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مطابق ماده 94 قانون تجارت، حداقل شمار شریکان در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر که سن قانونی داشته باشند، می باشد. هر دو نفر از اعضای شرکت می بایست حداقل یک درصد سهام داشته باشند.

در شرکت با مسئولیت محدود که شمار شریکان بیش از 12 نفر می باشد میبایست هیات نظارتی داشته باشند و این هیات حداقل سالی یک بار مجمع عمومی شریکان را ایجاد می نماید.( م 109 ق. ت) هیات نظارت شامل 3 نفر بوده که از میان شریکان ازبهر یک سال تعیین می گردد و عضوهای هیات نظارت نباید عضو هیات مدیره شرکت باشند.

البته برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه و حداقل مبلغ اخذ حق الثبت یک میلیون ریال است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو کپی شرکتنامه ی کامل شده
 2. دو کپی تقاضانامه ی کامل شده
 3. دو کپی اساسنامه ی کامل شده
 4. کامل نمودن برگه انتخاب نام به ترتیب برتری اسم های موردنظر و همچنین رسید واریزی
 5. اصل جواز فعالیت از سوی مراجع مربوطه زمانی که ثبت موضوع به مجوز احتیاج داشته باشد.
 6. کپی برابر اصل مدارک ماهیت تمامی شریکان ،مدیران و هیات نظارت ، زمانی که شمار شریکان بیشتر از 12 نفر باشد.
 7. اصل تاییدیه عدم سوءپیشینه برای عضوهای هیات مدیره ،مدیر عامل
 8. دو کپی صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس
 9. دو کپی صورتجلسه ی هیات مدیره
 10. اصل وکالتنامه ی نماینده دادسرا چنانچه ثبت نمودن موسسه به وسیله نمایده اعمال گردد.

بعد از تاسیس موسسه با مشخص نمودن محدوده مالیاتی و ایجاد پرونده دارایی، به فراهم نمودن دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و دریافت کد اقتصادی مبادرت نمایید.

تمامی خدمات ثبتی شرکت ها در زمینه ثبت شرکت پرورش دام و طیور به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب کریم خان ارائه می گردد. برای این منظور کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *