ثبت شرکت در ترکمنستان

ثبت شرکت در ترکمنستان


در آغاز سخن برای ثبت شرکت در ترکمنستان ثبت کریم خان به معرفی کشور ترکمنستان می پردازد.

معرفی ترکمنستان

ترکمنستان با مساحت 488.100 کیلومتر مربع به عنوان پنجاه و دومین کشور وسیع دنیا محسوب می شود. این کشور با افغانستان و ایران از سمت جنوب ، با ازبکستان و قزاقستان از سمت شمال و از باختر با دریای خزر و توسط دریای خزر با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه مجاور می باشد.

ثبت شرکت در ترکمنستان

واژه ترکمستان از اجتماع دو قسمت “ترکمن”و “ستان” ایجاد گردیده است که به مفهوم “سرزمین ترکمن ها” می باشد.تقریبا بیشتر مردم این کشور از قوم ترکمن بوده و زبان آنان ترکمنی است. از جمله صنایع دستی مهم ترکمنستان قالی بافی می باشد.

اکثر مردم ترکمنستان به کشاورزی و دام پروری اشتغال دارند.این کشور در تولید پنبه در دنیا دارای معروفیت می باشد. در سالیان اخیر، موضوعات مربوط به پرورش کرم ابریشم و نیز تولید گندم در ترکمنستان گسترش زیادی داشته است.همین طور مواد ارزشمندی مانند میرابیلیت،ذخایر نمک های طبیعی این کشور را از اهمیت فراوانی برخوردار نموده است.

مزایای سرمایه گذاری در ترکمستان

ترکمنستان در لیست پنج کشور بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی و چهار کشور تولید کننده نفت جهان می باشد که این منابع را به دیگر کشورها مانند ایران صدور می نماید. (خط آهن ترکمنستان به شهر سرخش ( در شمال خاوری ایران) متصل است و از آنجا تا بندر عباس ادامه دارد).

توسعه اقتصادی ترکمنستان در سال 2007 طبق آمار صندوق بین المللی پول در حدود 11.5% می باشد که آن را در کشورهایی که شامل رشد اقتصادی می شود،بالا می برد.پنبه،پارچه های نخی،پوست،قالی از دیگر کالاهایی می باشند که این کشور به سایر کشورهای دنیا صادر می نماید.

ترکمنستان،از جمله مناسبترین کشورهای همسایه به منظور ثبت شرکت برای اتباع خارجی و سرمایه گذاران داخلی می باشد که از حیث قانونی و حمایتی دارای شرایط خوبی است.با توسعه ی تجارت بین الملل و با نظر به مزایای فراوان موجود،این منطقه دارای موقعیت بسیار مناسبی به منظور جلب و جذب سرمایه گذاری های بین المللی است که چشم انداز وسیعی را جهت سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور و رقابتی در عرصه ی جهانی روشن می نماید.

قوانین ثبت شرکت در ترکمنستان

قانون ترکمنستان در رابطه با سرمایه گذاری خارجی،مبانی حقوقی فعالیت سرمایه گذاران و شرکت های بیگانه با سرمایه های خارجی در ترکمنستان را مشخص می نماید و جذب و استفاده تأثیرگذار از سرمایه گذاری بیگانه در ترکمنستان را دنبال می نماید که در ذیل ثبت کریمخان این قوانین را ذکر می نماید.

ماده 1: مفاهیم عمده بکار رفته در قانون حاضر

در قانون حاضر مفاهیم اساسی ذیل استفاده می شوند:

 1. سرمایه های بیگانه – سرمایه گذاری خارجی جهت پروژه فعالیت تجاری در خاک ترکمنستان به صورت متعلق به سرمایه گذار بیگانه پروژه های حقوق مدنی، مانند وجوه (اعتبارات)، اوراق بهادار، و دیگر اموال (دارائی) و حقوق مالکیت دارای ارزش پولی، و حقوق استثنائی بر نتایج فعالیت فکری – یعنی مالکیت فکری – همچنین خدمات و اطلاعات
 2.  سرمایه گذاران بیگانه:
 • شخصیت حقوقی بیگانه از قبیل شعبه و یا دفتر نمایندگی آن در ترکمنستان
 • سازمان بین المللی
 • کشور بیگانه
 • شخصیت حقیقی بیگانه و یا بدون تابعیت که در هنگام سرمایه گذاری اقامت دائم در کشور بیگانه دارد
 • تبعه ترکمنستان که دارای اقامت دائم در خارج از ترکمنستان می باشد

3. شرکت (و یا تشکل) با سرمایه گذاری خارجی – شرکتی که بر اساس قوانین مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان در خاک ترکمنستان تشکیل گشته و به صورت کلی متعلق به سرمایه گذار بیگانه بوده و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی ترکمنستان تأسیس شود.

4. سرمایه گذاری های خارجی مستقیم – دارا بودن و تحصیل اقلا 10 درصد از سهام (سهم و یا سپرده) در صندوق اساسی (ذخیره تأسیس) شرکت تأسیس شده و یا در حال تأسیس در خاک ترکمنستان

سرمایه گذاری در ذخیره اساسی شعبه در حال تأسیس شخصیت حقوقی (شرکت) بیگانه در خاک ترکمنستان

5. پروژه سرمایه گذاری – گواه صلاح اقتصادی و حجم و مهلت های اجرای سرمایه گذاری ها که حاوی اسناد و مدارک پروژه ای و بودجه ای تنظیمی بر اساس استاندارهای (معیارهای) دولتی می باشد و نیز توضیح فعالیت های عملی در جهت اجرای سرمایه گذاری (طرح بازرگانی). پروژه سرمایه گذاری اولویت دار – پروژه سرمایه گذاری که اجرای آن به موجب تصمیم کابینه وزرای ترکمنستان انجام می پذیرد.

6. مهلت بازپرداخت پروژه سرمایه گذاری – زمانی از روز شروع تأمین مالی پروژه سرمایه گذاری به وسیله ی سرمایه گذاری خارجی مستقیم تا آن روز که مابه تفاوت مبلغ (وجه) انباشته درآمد خالص با وضع استهلاکی و ظرفیت مخارج سرمایه گذاری شرکت با سرمایه گذاری بیگانه و یا شعبه شخصیت حقوقی (شرکت) بیگانه اهمیت مثبتی را کسب می نماید.

7. (تجدید) سرمایه گذاری مجدد – اجرای سرمایه گذاری در پروژه های فعالیت تجاری در کشور ترکمنستان به حساب سود (درآمد) سرمایه گذار بیگانه و یا شرکت با سرمایه گذاری خارجی که – آن درآمد – به وسیله ی آنان از سرمایه گذاری های خارجی در خاک ترکمنستان اخذ گردیده است.

8. منطقه آزاد اقتصادی –منطقه اقتصادی تجاری آزاد، منطقه ملی گردشگری و همچنین سایر مناطق آزاد اقتصادی که قوانین تشکیل =، فعالیت و انحلال آنان به وسیله ی قانونگذاری ترکمنستان مشخص می شود.

ماده 2: قانونگذاری ترکمنستان در رابطه با سرمایه گذاری های بیگانه

 1. قانونگذاری ترکمنستان در مورد سرمایه گذاری های بیگانه بر مبنای قانون اساسی ترکمنستان می باشد و حاوی مقررات حاضر و دیگر بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان است.
 2. در صورتی که قوانین دیگری به وسیله ی قراردادهای بین المللی ترکمنستان به قوانین درج شده در قانون حاضر و دیگر بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان مشخص گردد، در این حالت قوانین قرارداد بین المللی استفاده می شود.

ماده ی 3 :سرمایه گذاری های خارجی در ترکمنستان،به صورت های زیر انجام می پذیرد

 1.  مشارکت سهمی در شرکت ها با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی ترکمنستان
 2.  تشکیل شرکت که به صورت کلی متعلق به سرمایه گذار بیگانه است، و شعبات شخصیت های حقوقی بیگانه و یا کسب (دستیابی) مالکیت شرکت های در حال فعالیت
 3.  کسب اموال (دارائی) منقول و غیر منقول به جز گردش مدنی (شهروندان) که از سوی قانونگذاری ترکمنستان دارای محدودیت می باشد
 4.  ارائه وام ها و کمک های مالی خارجی

دسترسی به حقوق دارائی (مالی) و غیر مالی مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان

ماده 4: سیاست دولت در خصوص سرمایه گذاری های خارجی

فراهم آوردن و اجرای سیاست دولتی در جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی، هماهنگی فعالیت سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران بیگانه در فعالیت های آنها در کشور ترکمنستان از سوی کابینه وزرای ترکمنستان و ارگان های (ادارات) دولتی نماینده (صلاحیت دار) شده به وسیله ی آنها (که منبعد ارگان نماینده – صلاحیت دار – نامیده می شود) انجام می پذیرد.

در ذیل ثبت کریم خان به موجب ماده 5،اختیارات کابینه وزیران ترکمنستان را تشریح می نماید.

اختیارات کابینه وزیران ترکمنستان

 • فراهم آوردن و اجرای سیاست دولتی در زمینه همکاری بین المللی سرمایه گذاری
 • فراهم آوردن برنامه های دولتی به جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی و به اجرا درآوردن آنها
 • مشخص نمودن پروژه ها، و قسمت ها (زمینه ها) و منطقه های اولویت دار که جذب سرمایه گذاری های خارجی برای آنان سودمند می باشد و نیز اتخاذ تصمیم در باره اجرای پروژه های سرمایه گذاری اولویت دار
 • اجرای بازرسی در تهیه و امضای موافقت نامه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری های خارجی که با اجرای پروژه های سرمایه گذاری اولویت دار به وسیله ی آنها مرتبط می باشد

اجرای سایر فعالیت به منظور جذب سرمایه گذاری های بیگانه به اقتصاد ترکمنستان.

ماده 6: اختیارات ارگان نماینده (صلاحیت دار)

اختیارات ارگان دارای صلاحیت به شرح ذیل است:

 1. تهیه و تصمیم گیری در جهت اجرای سیاست دولتی و ترغیب از جذب سرمایه گذاری های خارجی مستقیم به اقتصاد ترکمنستان
 2. هماهنگی فعالیت در خصوص سرمایه گذاری خارجی، ایجاد مکانیسم های کارآمد همکاری میان دولت و بازرگانی، تأمین همکاری متقابله میان ادارات و مقامات دولتی، مقامات اجرائیه محلی و خودمختاری محلی و سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی
 3. فراهم آوردن و تنظیم بانک اطلاعات درباره جریان تجهیز و اجرای پروژه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری های خارجی، ماننده – پروژه های – اجرا شده با مشارکت سهمی (سهامی) دولت منجمله بر مبنای بکارگیری وام ها و کمک های مالی خارجی
 4. اجرای تحقیقات پروژه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری های خارجی و همچنین به ثبت رساندن آنها
 5. ارائه خدمات اطلاعات بازاریابی و مشاوره ای به سرمایه گذاران خارجی با پتانسیل و کمکهای عملی مورد نیاز به آنها
 6. بازبینی اجرای تعهدات سرمایه گذار خارجی و شرکت با سرمایه گذاری بیگانه در جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری
 7. انجام (مونیتورینگ ، نظارت؛ بررسی) جذب اعتبارات مؤسسات مالی بین المللی و کشورهای اهدا کننده؛ شناسائی بازارهای بین المللی سرمایه گذاری و تنظیم و تدارک پیشنهاداتی در جهت جذب آینده سرمایه گذاری خارجی
 8. فرستاذن پیشنهاداتی در جهت توسعه ی فضای سرمایه گذاری، پشتیبانی از روال سرمایه گذاری، کاستن ریسک های سرمایه گذاری و موانع اداری به کابینه وزرای ترکمنستان
 9. تصمیم گیری در خصوص پست واگذار شده به اجرای تعهدات ترکمنستان حاصل از قراردادهای بین المللی؛ اجرای برنامه هایی در حوزه تعاون بین المللی و مطالعه و بکارگیری تجارب خارجی مترقی
 10. بررسی در خصوص بهره گیری از قانونگذاری ترکمنستان در حوزه سرمایه گذاری های خارجی از سوی مقامات دولتی و مقامات مجریه محلی و خودمختاری محلی
 11. انجام فعالیت های دیگر پست واگذار شده به جذب سرمایه گذاری های خارجی و همچنین ترغیب و حمایت از سرمایه گذاران خارجی در ترکمنستان.

ماده 7:تحقیق(بررسی) و ثبت پروژه های سرمایه گذاری

 1.  پروژه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی لازم است توسط دولتی اجباری بررسی گردد.مانند بررسی در حوزه رعایت استانداردهای مقاومت در برابر زلزله،امنیت،آتش سوزی و انفجار و معیارهای زیست محیطی و بهداشتی
 2.  بررسی و ثبت پروژه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری بیگانه و نیز ثبت سایر گونه ها از اجرای سرمایه گذاری های خارجی به موجب قوانین مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان انجام می شود

ماده 8: رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی

 1.  سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی از رژیم حقوقی ملی برخوردار می گردنند. تحت رژیم حقوقی ملی به این مفهوم می باشد که رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و بکار بردن درآمد ناشی از سرمایه گذاری امکان کم مساعد شدن نسبت به رژیم حقوقی فعالیت و بکار بردن درآمد ناشی از سرمایه گذاری تقدیم شده به وسیله سرمایه گذار ملی (داخلی) را ندارد.
 2.  رژیم حقوقی یاری کننده به سرمایه گذاران ببگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که در منطقه آزاد اقتصادی به فعالیت می پردازند،تقدیم می گردد. تحت رژیم حقوقی یاری کننده به این مفهوم است که رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری بیگانه و بکار بردن درآمد ناشی از سرمایه گذاری مساعدتر نسبت به رژیم حقوقی فعالیت و بکار بردندرآمد ناشی از سرمایه گذاری تقدیم شده از سوی سرمایه گذاری های از هر کشور ثالث است.
 3. سرمایه گذاران بیگانه در تعیین میزان،ترکیب و ساختار سرمایه شرکت تأسیس شده آزاد می باشند،در صورتی که موارد دیگری در قانونگذاری ترکمنستان تدارک ندیده باشد.
 4.  زمینه فعالیت و (یا) منطقه ای که با توجه به آنها فعالیت سرمایه گذاری دچار محدودیت و یا ممنوعیت می گردد و همچنین سایر محدودیت ها برای سرمایه گذاران خارجی،امکان مشخص نمودن آنها به وسیله ی مقررات ترکمنستان وجود دارد.تنها به میزانی که این امر به جهت نگهداری از پایه های سازمان مشروطه و تأمین نیروی دفاعی و امنیت ترکمنستان مورد نیاز باشد.
 5.  اگر اصلاح قانونگذاری ترکمنستان سبب ممنوعیت و محدودیت بدتر ساخته رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران بیگانه و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی گردد، در این حالت قانونگذاری ترکمنستان که در هنگام ثبت سرمایه گذاری های بیگانه رایج بود،نسبت به آنها در ده سال بکار برده می شود، ولی برای شرکت های شخصیتهای حقوقی بیگانه و شعب اشخاص (نهادهای) حقوقی خارجی که پروژه های سرمایه گذاری را مطابق تصمیم کابینه وزرای ترکمنستان به اجرا در می آورند، در طی مدت بازپرداخت – payback– پروژه سرمایه گذاری اظهار شده به موجب قوانین مشخص شده بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان در زمان به ثبت رسیدن آن. قانونگذاری مالیاتی ترکمنستان هم شامل قوانین این قسمت می گردد. قوانین این قسمت چنانچه دارای اصلاحات قانونگذاری ترکمنستان باشد، جهت مراقبت از پایه های سازمان مشروطه و تأمین نیروی دفاعی و امنیت دولت به کار برده نمی شوند.
 6. نسبت به سرمایه گذاری های بیگانه دولتی که در حوزه خود رژیم حقوقی سرمایه گذاری برای شخصیت های صاحب کار ترکمنستان را دچار محدودیت می نماید، امکان ایجاد محدودیت های همانند از سوی قانونگذاری ترکمنستان وجود خواهد داشت.

ماده 9: تسهیلات گمرکی

اموالی (دارائی) وارد شده به ترکمنستان، از عوارض گمرکی معاف می گردد :

 1.  بعنوان سپرده سرمایه گذار بیگانه به ذخیره اساسی (اصلی) شرکت با سرمایه گذاری بیگانه و ذخایر اساسی شعبه شخصیت(نهاد) حقوقی خارجی بر اساس فهرست تقدیم شده به وسیله ی آنها
 2. (اموالی که) به وسیله ی سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری های خارجی مطابق قراردادهای بین المللی منعقد شده با تصمیم گیری کابینه وزرای ترکمنستان بعنوان سرمایه گذاری (وارد شده است). اموال (دارائی) درج شده در بند دوم قسمت حاضر به مدت بازپرداخت بازپرداخت – payback پروژه مورد سرمایه گذاری مشخص شده از طریق قرارداد مربوطه ،از عوارض گمرکی معاف می گردد.
 3. در صورت جدائی اموال (دارائی) درج شده در قسمت نخست ماده حاضر در مدت سه سال بعد از ورود آن به ترکمنستان دریافت مبلغ عوارض گمرکی مانند جرائم به حساب گذاشته شده جهت تأخیر بازپرداخت آنها،به موجب قوانین مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان انجام می پذیرد.
 4. جهت تنظیم اعلامیه گمرکی (ترخیص) اموال (دارائی) در ج شده در قسمت نخست ماده حاضر، عوارض گمرکی دریافت نمی گردد.

ماده 10: تنظیم (قوانین) مالیاتی سرمایه گذاری های خارجی 

مالیات گذاری سرمایه گذاران بیگانه و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی مانند عرضه تسهیلات مالیاتی برای آنان از سوی قانون مالیاتی ترکمنستان مشخص می شود.

ماده 11: سایر تدابیر به منظور ترغیب از سرمایه گذاری های خارجی

 1. شرکت با سرمایه گذاری خارجی و شعب اشخاص (نهادهای) حقوقی خارجی محق هستند محصولات (کارها و خدمات) تولید خویش را بدون دریافت جواز صدور و محصولات (کارها و خدمات) جهت نیازهای خصوصی خویش وارد نمایند.
 2. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که فعالیتشان در مناطق آزاد اقتصادی می توانند قطعات زمین بسته به مدت بازپرداخت – paybackپروژه های سرمایه گذاری بر اساس قوانین مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان را اجاره نمایند.
 3. به ثبت رساندن پروژه های سرمایه گذاری و نیز شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و همین طور شعب و دفاتر نمایندگی اشخاص (نهادهای) حقوقی بیگانه که در منطقه آزاد اقتصادی فعالیت های ساختمانی را ابه اجرا درآورده و پروژه ها را بهره برداری نمودند، بدون دریافت عوارض ثبت انجام می پذیرد.
 4. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که در منطقه آزاد اقتصادی به فعالیت می پرازند، از موارد ذیل معاف می گردنند:
 • پرداخت عوارض کنسولی و ثبت؛
 • پرداخت عوارض بورسی جهت ثبت قراردادها
 • پرداخت عوارض دولتی جهت صادر نمودن جواز و تنظیم دوباره ی آن
 • مال الاجاره (کرایه اجاره) برای قطعات زمین بر اساس قوانین و شرایط تدارک دیده شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان
 • وضع از درآمد به (برای) صندوق (ذخیره) خارج از بودجه مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان

5. صادر نمودن گواهی نامه برای تجهیزات و ماشین آلات و مواد و ماتریال های ورودی به ترکمنستان از سوی سرمایه گذاران بیگانه و شرکت های با سرمایه گذاری خارجی و نیز پیمانکاران و پیمانکاران فرعی که در منطقه آزاد اقتصادی فعالیت در حوزه ساخت و سازی و به بهره برداری رساندن پروژه ها را انجام می دهند، بدون دریافت مبلغ برای خدمات صادر نمودن گواهی نامه انجام می پذیرد.

6. شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و شعب اشخاص (نهادهای) حقوقی بیگانه به صورت جداگانه شرایط فروش محصولات (کارها و خدمات) تولید شده به وسیله ی خودشان را مشخص می نمایند، به استثنای محصولاتی (کارها و خدمات) که از طریق دولت قیمت گذاری می گردد.

7. به سود گسترش اجتماعی و اقتصادی ترکمنستان مطابق پروژه های سرمایه گذاری دارای اولویت و امتیازنامه هایی که توسعه اقتصادی ثابت، تغییرات چگونگی ترقی اقتصاد کشور، نیرومند ساختن و بالا بردن پتانسیل صادرات و نیز بالا بردن سطح اشتغال مردم را تأمین می نماید،سایر تسهیلات برای سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می تواند به وسیله ی قانونگذاری ترکمنستان مشخص گردنند.

ماده 12: آغاز و اتمام فعالیت بازرگانی

تشکیل ،ثبت دولتی و انحلال شرکت با سرمایه گذاری بیگانه و شعبه و (یا) دفتر نمایندگی شخصیت (نهاد) خارجی و نیز ثبت دولتی و اتمام فعالیت شخصیت حقیقی خارجی و شخصیت بدون تابعیت تحت عنوان تاجر خصوصی به موجب قوانین مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان انجام می پذیرد.

ماده 13: تنظیم روابط قانونی کار

 1. روابط قانونی کار میان شرکت با سرمایه گذاری بیگانه و همچنین شعبه شخصیت (نهاد) حقوقی خارجی و کارکنان آنان، مانند اشخاصی که تبعه ترکمنستان نیستند، از سوی قانونگذاری کار ترکمنستان تنظیم می گردد.
 2. حقوق،پاداش و سایر وجوه که به صورت مشروع از طریق کارکنان شرکت با سرمایه گذاری بیگانه و (یا) شعبه شخصیت (نهاد) حقوقی خارجی که تبعه ترکمنستان نیستند اخذ شده ، می تواند به موجب قوانین مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان به بیرون از مرزهای ترکمنستان انتقال یابد.

ماده 14: بیمه اجتماعی و تأمین اجتماعی

شرکت هایی با سرمایه گذاری بیگانه و شعب شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی :

 1. به موجب قوانین مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان وضع (مبلغ) برای بیمه دولتی اجتماعی برای کارکنان خویش که تبعه ترکمنستان می باشند، را به انجام می رسانند
 2.  می توانند مبلغی به منظور بیمه اجتماعی و تأمین اجتماعی برای فرد کارکن را که شخصیت حقیقی خارجی و یا شخصیت بدون تابعیت است، به ذخیره مربوطه دولت تابع او و یا مکاان اقامت دائمی انتقال دهند.

ماده 15: بیمه سرمایه گذاری های خارجی

بیمه اموال (دارائی) و ریسک های سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی مطابق صلاحدید آنها انجام می پذیرد.در صورتی که سایر موارد توسط قانونگذاری ترکمنستان تدارک ندیده شده باشد.

ماده 16: رعایت رقابت عادلانه به وسیله ی سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می بایست به رقابت سرسری (بی وجدان) مانند،تأسیس شرکتی در کشور ترکمنستان به منظور تولید کالاهایی که تقاضای زیادی دارند، و بعد از اتمام فعالیت آن جهت پیش آوردن کالای نظیره جنس (از تبار) خارجی به سمت بازار، و همچنین عقد موافقت نامه ای درباره قیمت و یا توزیع بازار فروش کالا که حق سایر اشخاص مالک کار در ترکمنستان را دچار محدودیت می نماید،مجاز ندانند.

ماده 17:حساب و محاسبات

حساب و محاسبات حسابداری و آماری شرکت هایی با سرمایه گذاری بیگانه و شعب و دفاتر نمایندگی اشخاص (نهادهای) حقوقی خارجی در کشور ترکمنستان بر اساس قوانین مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان صورت می پذیرد.

ماده 18: ارزیابی سرمایه گذاری های خارجی

ارزیابی سرمایه گذاری (سپرده) در ذخیره (صندوق) اساسی شرکت با سرمایه گذاری خارجی و ذخایر (صندوق های) اصلی شعبه شخصیت (نهاد) حقوقی خارجی بر طبق مقررات قانونگذاری ترکمنستان به ارز ملی ترکمنستان صورت می گیرد.

ماده 19: ضمانت نگهداری حقوقی (قانونی) از سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی

 1. به موجب قانون جاری (حاضر) و سایر بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان نگهداری از حقوق و منافع سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکمنستان ضمانت می گردد.
 2. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که (در) شروع اموال (دارائی) و اطلاعات به صورت سند و یا به صورت ضبط شده در ابزار الکترونیک تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی به کشور ترکمنستان وارد نموده اند و آن را ثبت کرده اند،دارای حق صدور (انتقال) بدون مانع (بدون مشروط سهمیه –contingentquota ، صدور مجوز و بعمل آوردن سایر کارهای تنظیم غیر تعرفه ای فعالیت تجاری خارجی) اموال (دارائی) و اطلاعات ذکر شده به بیرون از مرزهای ترکمنستان را هستند.
 3. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی از روز ثبت پروژه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری بیگانه در کشور ترکمنستان از نگهداری ، ضمانات و تسهیلات حقوقی (قانونی)، مشخص شده از سوی مقررات حاضر بهره مند می گردند.
 4. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در زمان اجرای (تجدید) سرمایه گذاری دوباره درآمد ناشی از سرمایه گذاری های خارجی به صورت کامل از نگهداری (حمایت)، ضمانات و تسهیلات حقوقی (قانونی) مشخص شده از سوی مقررات جاری بهره مند می گردند.
 5. ارگان های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی نمی توانند در فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در حال انجام مطابق قانونگذاری ترکمنستان مداخله نمایند.ارگان های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی در زمان نمودار گشتن حقیقت رعایت نکردن قانونگذاری ترکمنستان به وسیله ی سرمایه گذاران بیگانه و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می توانند در حیطه ی اختیارات خویش به صورت مستقیم اقداماتی را به منظور رفع نقض معین انجام دهند و نمی توانند از واقعه وجود نقض تحت عنوان برهانی جهت مداخله و توقف و یا محدودیت فعالیتده (یا) شرکتی با سرمایه گذاری خارجی استفاده نمایند.
 6. به موجب قوانین مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان ادعانامه های ارگان های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی که با قانون جاری (حاضر) دارای تناقض است و حقوق سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی را نقض می نماید ،فاقد اعتبار و اقداماتی مبنی بر آنان غیر قانونی دانسته می گردد.

ماده 20: تضمین تأمین رژیم روادیدی و اقامت در کشور ترکمنستان

1. اشخاص حقیقی بیگانه و اشخاص بدون تابعیت و همچنین نمایندگان آنها، نمایندگان اشخاص (نهادهای) حقوقی بیگانه، سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی که سرمایه گذار خارجی هستند،اتباع کشورهای خارجی که در شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و (یا) شعب و دفاتر نمایندگی اشخاص (نهادهای) حقوقی خارجی در حال فعالیت می باشند.در ادامه ثبت کریمخان مواردی را که اعضای خانواده اشخاص مذکور در رابطه با انجام فعالیت سرمایه گذاری در کشور ترکمنستان دارای حق می باشند را ذکر می نماید:

 • دریافت روادید مکرر در مهلت حداقل یک سال
 • حرکت آزاد در کلیه ی مناطق ترکمنستان به جز مناطقی که شرایط و قوانین اقامت در آنها از سوی قانونگذاری ترکمنستان مشخص می گردد. روادید ورودی و جواز برای اشخاص حقیقی بیگانه و شخصیت های بدون تابعیت و همچنین وکلای آنان، نمایندگان اشخاص (نهادهای) حقوقی خارجی ، سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی که سرمایه گذار بیگانه هستند، اتباع کشورهای خارجی که در شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و (یا) شعب و دفاتر نمایندگی شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی به فعالیت می پردازند و اقامت در ترکمنستان به مدت احداث و بهره برداری نمودن از پروژه هایی در منطقه آزاد اقتصادی دارا می باشند، در اسرع وقت به تأیید رسیده و به وسیله ی کابینه وزرای ترکمنستان صدور می گردد.

2. اشخاص حقیقی بیگانه و اشخاص بدون تابعیت که سرمایه گذار خارجی هستند و به صورت کلی مالک شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می باشند،دارای حق مکان اقامت دائم در ترکمنستان به موجب قوانین مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان هستند.

ماده 21:ضمانت استفاده از درآمد و سود در کشور ترکمنستان و منتقل نمودن آنها به بیرون از مرزهای ترکمنستان

1. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می توانند حساب بانکی به ارز ملی (منات) و ارز خارجی را در بانک هایی در کشور ترکمنستان مطابق قانونگذاری ترکمنستان افتتاح نمایند.

2. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بعد از پرداخت نمودن مالیات و دیگر مبالغ اجباری تدارک دیده شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان،می توانند به صورت آزاد از درآمد و بهره در کشور ترکمنستان مانند (تجدید) سرمایه گذاری مجدد با مقاصد نامتضاد با قانونگذاری ترکمنستان و نیز منتقل نمودن بلامانع درآمد، بهره و سایر مبالغ (وجوه) به ارز خارجی اخذ شده به صورت قانونی مرتبط با انجام)سرمایه گذاری پیشین به وسیه ی آنها، نظیر مبالغ ذیل به بیرون از مرزهای ترکمنستان استفاده نمایند:

 • درآمد ناشی از سرمایه گذاری های خارجی اخذ گردیده به شکل بهره ها، حق السهم ها، در صدها (بهره ها) و درآمدهای دیگر
 • مبالغ (وجوه) به منظور اجرای (انجام) تعهدات شرکت با سرمایه گذاری بیگانه و یا شعب شرکت خارجی طبق قرارداد و سایر معاملاتذهنی
 • جبران (غرامت، تلافی)تدارک دیده شده در ماده 26 قانون جاری

3. تبدیل وجوه (پول) و نیز منتقل نمودن مبالغ به ارز خارجی به ترکمنستان و از ترکمنستان مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی به وسیله ی سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانونگذاری ترکمنستان انجام می پذیرد

ماده 22: ضمانت گذار حقوق و تعهدات سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی به سایر اشخاص

1. به موجب مقررات مدنی ترکمنستان سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می توانند حقوق و تعهدات خویش ، از قبیل انجام کاهش (تخفیف) مطالبات و (انجام) منتقل نمودن بدهی را مطابق قرارداد به فرد دیگری واگذار نمایند
2. چنانچه دولت بیگانه و یا اداره دولتی نماینده (صلاحیت دار) آن انجام پرداخت به سود سرمایه گذاران بیگانه و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی مطابق ضمانت – قرارداد و یا بیمه – که برای اجرای سرمایه گذاری در کشور ترکمنستان به آنها واگذار گشته است، بنماید و حقوق (مطالبات تخفیف می شوند) سرمایه گذاران بیگانه و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری های خارجی ذکر شده به همین دولت بیگانه و یا ارگان دولتی نماینده (اداره صلاحیت دار) واگذار می گردد،بنابراین ترکمنستان قانونیت (قانونی بودن) اینچنین گذار حقوق (تخفیف مطالبات) بر اساسقرارداد بین المللی را که شرکت کنندگان آن دولت بیگانه ذکر شده و ترکمنستان هستند، معتبر محسوب می نماید (شناسائی می کند).

ماده 23: ضمانت نگهداری از حقوق مالکیت فکری

انجام حقوق مالکیت فکری سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و نگهداری از آنان بر اساس قانونگذاری ترکمنستان تأمین می گردد.

ماده 24: ضمانت دستیابی سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی به اطلاعات

1. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می توانند به اطلاعات مطابق قوانین مشخص شده از سوی قانونگذاری ترکمنستان دسترسی داشته باشند.
2. بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان که بخشی از آنها به روش هایی به سود سرمایه گذاران بیگانه و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می رسد، لازم است در دسترس آنان قرار گیرد و در موضوعاتی که به صورت مستقیم به وسیله ی قانونگذاری ترکمنستان تدارک دیده شده باشد، می بایست انتشار یابد.

ماده 25: ضمانت عودت سرمایه گذاری های خارجی مربوط به پایان فعالیت سرمایه گذاری

1. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می توانند فعالیت سرمایه گذاری در ترکمنستان را قطع نمایند. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بعد از قطع فعالیت سرمایه گذاری از حق عود آزاد دارائی و موجودی های خویش به شکل ارزی و یا طبیعی که در نتیجه انجام سرمایه گذاری های خارجی اخذ شده، بدون خسارتی جهت اجرای تعهدات سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی نسبت به ترکمنستان و یا سایر طلبکاران (وام دهندگان)بهره مند می باشد.
2. عود اموال و موجودی های سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی خواهد توانست مطابق رأی دادگاه در موضوعات مشخص شده به وسیله ی مقررات ترکمنستان توقف نماید.

ماده 26: ضمانت غرامت )جبران(در زمان ضبط تاوان (جبرانی، تاوانی) اجباری اموال (دارائی و موجودی)

1. ضبط تاوان (تاوانی) اجباری اموال سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی به شکل مصادره برای مالکیت و یا به کار بردن موقت دولت فقط در موضوعات پیش بینی شده با مقاصد رفع موضوعات فورس ماژور مانند آفات طبیعی، سوانح، اپیدمی و آفات حیوانی و اثرات آنها مجاز می باشد.
2. در زمان قطع فعالیت موضوعاتی که مرتبط با آنها مصادره صورت پذیرفت، سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می توانند عود اموال (دارائی و موجودی های) حفاظت شده به شرط عود مبالغ غرامت (جبران ، تاوان) اخذ گردیده به وسیله ی آنها جهت اموال مصادره شده به جز خسارات ناشی از پایین آمدن قیمت اموال حفاظت شده را طلب نمیند.
3. در زمان مصادره اموال سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی غرامت (جبران ، تاوان) لازم است:

 • سریعا به ارز خارجی و بر مبنای مایل بودن سرمایه گذار به خارج از کشور انتقال یابد؛
 • تطابق داشتن با قیمت بازاری سرمایه گذاری در هنگام تصمیم گیری در باره مصادره را دارا باشد.
 • ارزیابی اموال مورد مصادره و خسارات ناشی از کاهش قیمت آن از سوی اداره صلاحیت دار و یا ارزیابی کننده مستقل بر اساس قوانین قانونگذاری ترکمنستان انجا می پذیرد.
 • حل و فصل اختلافاتی در خصوص قانونیت (قانونی بودن) مصادره اموال و جبران خسارات به هنگام مصادرات اموال بر طبق مقررت پیش بینی شده توسط ماده 29 قانون جاری (حاضر) انجام می شود.

ماده 27: مسئولیت جهت رعایت نکردن قانونگذاری ترکمنستان در باره سرمایه گذاری بیگانه

1. مسئولین نهاد های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی که مقررات ترکمنستان درباره سرمایه گذاری های خارجی را رعایت ننموده اند، به موجب قانونگذاری کشور ترکمنستان جوابگو هستند.

2. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در زمان اجرای فعالیت سرمایه گذاری در کشور ترکمنستان لازم است قوانین ترکمنستان و همچنین تعهدات خویش را در جهت انجام پروژه های سرمایه گذاری را رعایت نمایند. سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی چنانچه قوانین ترکمنستان و تعهدات قراردادی بر اساس مقررات ترکمنستان و شرایط قرارداد عقد شده را رعایت نکنند،جوابگو هستند.

3. اموال (دارائی و موجودی های) سرمایه گذاران بیگانه ،شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و شعب اشخاص حقوقی بیگانه ،مانند ابزارهای (اعتبارات) استفاده (جلب) گشته و حقوق مالکیت می تواند به وسیله ی آنان به منظور ابزارهایی جهت تأمین تعهدات بر اساس مقررات ترکمنستان به کار برده شوند.

4. شخصیت (نهاد) حقوقی بیگانه جهت فعالیت شعبه و یا دفتر نمایندگی تشکیل گشته از سوی وی در کشور ترکمنستان به موجب قوانین تدارک دیده شده در قانونگذاری ترکمنستان دارای مسئولیت می باشد.

ماده 28: مسئولیت کشور ترکمنستان برای سرمایه گذاری بیگانه

ترکمنستان در برابر تعهدات سرمایه گذاران بیگانه و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی جوابگو نیست به استثنای موضوعاتی که این تعهدات از سوی دولت مشخص می گردد.

ماده 29: حل و فصل اختلافات

اختلافاتی که با انجام سرمایه گذاری های خارجی در کشور ترکمنستان به وجود می آیند،توسط گفته گوها و یا بررسی در دادگاه آراچی (واسطه) ترکمنستان و یا با موافقت دو طرف در داوری حل و فصل می گردد.

در ذیل ثبت کریم خان مدارکی که به منظور ثبت شرکت در ترکمنستان نیاز می باشد را ذکر می نماید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ترکمنستان

 • تقدیم درخواست به صورت کتبی به منظور ثبت شرکت به آژانس سرمایه گذاری خارجی ترکمستان
 • ترجمه رسمی اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت ایرانی به زبان روسی و ترکمی(به انضمام اصل اساسنامه شرکت ایرانی به مظور بررسی)
 • تقدیم گزارش در باره اجرای فعالیت های تجاری در ایران در یک سال اخیر به زبان روسی و ترکمی
 • تقدیم اصل و ترجمه وکالتنامه محضری به منظور داشتن حق امضا و اختیارات در کشور ترکمستان
 • تقدیم طرح توجیهی در باره فعالیت تجاری مورد نظر در ترکمستان به زبان روسی و ترکمنی
 • مهر شرکت
 • تقدیم معرفی نامه ازسوی هیات مدیره شرکت برای نماینده آن شرکت در ترکمنستان(ترجمه به زبان روسی و ترکمنی)
 • تصویر گذرنامه به انضمام 4 قطعه عکس رنگی نماینده شرکت
 • معرفی از اتاق بازرگانی (تقدیم کارت بازرگانی به انضمام ترجمه رسمی به زبان روسی و ترکمنی)
 • تقدیم معرفی از بانک عامل برای شماره حساب ارزی و گزارش گردش حساب مشتری از بانک مربوط به زبان روسی
 • تقدیم آخرین مفاصاحساب از اداره امور اقتصادی و دارایی(ترجمه به زبان روسی و ترکمنی)

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *