ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف


نظر به اهمیت صرفه جویی در مصرف برق در جهان و نقش این محصول در کاهش مشکلات زیست محیطی، امروزه فعالیت در زمینه تولید لامپ های کم مصرف رونق زیادی داشته است، افراد می توانند به منظور فعالیت در این زمینه قبل از هر چیز مجوزهای مورد نیاز را از وزارت صنایع دریافت کنند، سپس شرکت تولید لامپ کم مصرف را در یکی از قالب های شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنند.

شرکت سهامی خاص

شرکت های که کلیه سرمایه آنها در زمان تأسیس به وسیله مؤسسین تأمین شده است. در شرکت های سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص ” میبایست پیش از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در تمامی اوراق واطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور واضح ذکر شود.

شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص

 • سرمایه اولیه : معادل یا بیشترازصد هزار تومان
 • حضور3 نفر سهامدار اصلی به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید ازسهامداران باشد.
 • پرداخت 35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص

 • واریز مبلغ معین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 • کپی شناسنامه وکارت ملی بازرسین (نیازی به برابر اصل شدن ندارد)
 • دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص
 • دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل کلیه صفحات آن بوسیله تمامی سهامداران
 • تکمیل فرم تعیین نام
 • دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که توسط مدیران منتخب مجمع امضا شده باشد
 • دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که توسط سهامداران و بازرسان امضا شده باشد
 • فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
 • معرفی نامه نمایندگان، چنانچه سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند وارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
 • تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیردولتی بودن آن
 • گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
 • دریافت مجوز درصورت لزوم طبق تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

براساس ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می گردد و هر کدام ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، تنها تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت می باشد.

براساس ماده 95 دراسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود و درغیر این صورت آن شرکت در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی به شمار آمده و از مقررات آن تابعیت خواهد نمود.

در ادامه ثبت کریم خان شرایط و مدارک تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود و سهامی عام را توضیح می دهد.

شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود

 • حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضاء
 • تعهد به پرداخت کل سرمایه
 • سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود

 • پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت تعیین نام
 • تکمیل فرم تعیین نام
 • دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه شرکاء
 • دونسخه شرکت نامه با مسئولیت محدود وتکمیل وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
 • دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد.
 • دونسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج ازاعضاء هیأت مدیره باشد.
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
 • معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
 • تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن

شرکت سهامی عام

شرکت های که مؤسسین آنها بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام تأمین می کنند این شرکت ها سهامی عام هستند و برابر ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 5,000,000 ریال نباید کمتر باشد.

شرایط لازم برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی عام

 • حداقل سرمایه لازم پنج میلیون ریال
 • حداقل 30% سرمایه تعیین شده توسط مؤسسین تعهد شود و 35% از میزان تعهد شده پرداخت شود.
 • اظهارنامه و طرح اساسنامه و اعلام پذیره نویسی توسط موسسین امضا شده باشد.
 • اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک لازم جهت تأسیس شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی عام

 • دو نسخه اظهارنامه
 • دوجلد اساسنامه
 • دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
 • دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
 • آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسسین در روزنامه تعیین شده
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه شرکت
 • ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *