راهنمای ثبت تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت یکی از اقداماتی است که ممکن است کارفرمایان تصمیم داشته باشند پس از ثبت شرکت به این امر بپردازند.پس از این که ثبت شرکت صورت گرفت ، شرکت مورد نظر می تواند در موارد اساسنامه شرکت تغییراتی ایجاد نمایند که این امر ثبت تغییرات شرکت نام دارد.تغییرات شرکت ها و تصمیمات شرکت ها عموما در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی به وقوع می پیوندد.

طبق ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات شرکت در موارد ذیل به صورت الزامی باید صورت گیرد:

الف . تغییر اساسنامه

ب- تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر

ح- انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به دلیل انقضای مدت شرکت صورت گیرد.

د -تعیین کیفیت تفریغ حساب ، تبدیل شرکا یا خروج برخی از آن ها از شرکت

ه -تغییر اسم شرکت

و- و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر

موارد فوق ، تغییر مدیر یا مدیران شرکت نیز اضافه شده است.

جهت ثبت تغییرات شرکت ها می بایست صورتجلسه ای در رابطه با موضوع تغییرات شرکت تنظیم نموده و آن را به مرجع ثبتی ارائه نمایید.اداره ی کل شرکتها پس از بررسی صحت صورتجلسه و نظارت بر رعایت کلیه اصول و قواعد قانونی و همچنین مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی ، آگهی تغییرات ثبتی را جهت اطلاع رسانی در روزنامه رسمی و محلی صادر می نماید.ثبت شرکت کریم خان در مطالب ذیل ضمن پرداختن به نحوه ی اعمال تغییرات شرکت ، به مراحل ثبت تغییرات شرکت پرداخته است.در صورتی که در هر یک از مراحل ثبت تغییرات با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان ثبت شرکت کریمخان تماس حاصل فرمایید.

طریقه اعمال تغییرات شرکت

عموما تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود :

 1. مجمع عمومی عادی
 2. مجمع عمومی فوق العاده
 3. هیأت مدیره

موسسه ثبت شرکت کریم خان در ادامه به صورت اختصاری به وظایف هر یک از این سه مورد می پردازد.

وظایف مجمع عمومی عادی

 • تعیین روش کار شرکت و رسیدگی و تصمیم گیری راجع به تمام امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
 • رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و ضرر سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از شنیدن گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
 • گزینش مدیران و بازرس یا بازرسان
 • به تصویب رساندن ترازنامه و دستور تقسیم سود میان سهامداران
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 • تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
 • افزایش یا کاهش سرمایه
 • تغییر در هیئت مدیره و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
 • اجازه صدور اوراق قرضه
 • ایجاد سهام ممتازه
 • انحلال شرکت

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

 1. کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید
 2. اصل مدارک شناسایی اشخاصی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء
 3. لیست شرکا با میزان سهام آنها
 4. کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره
 5. کپی اساسنامه شرکت
 6. حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت تغییر آدرس شرکت

به طور کلی، شرکت ها جهت ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.

1) تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق به وسیله شرکا

2) مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها

3) بارگذاری مدارک و نوشتن اطلاعات لازم در سامانه ی فوق

4) ارسال مدارک به وسیله پست به اداره ثبت شرکتها

5) مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر برای دریافت آگهی تغییرات شرکت

6) پرداخت هزینه روزنامه رسمی

7) صدور آگهی

ثبت شرکت کریم خان در ذیل به مراحل ثبت چند نمونه از متداول ترین تغییرات شرکت اشاره می کند.

تغییر نام شرکت

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم یک صورت جلسه و امضاء صورت جلسه مذکور به وسیله تمامی شرکا و هم چنین ذکر میزان سهام خود.
 • ضرورت ارائه مدارک و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت
 • برگزیدن هیأت نظارت در صورتی که تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد.
 • به امضا رسیدن صورتجلسه به وسیله هیئت نظارت
 • مراجعه یکی از شرکا و یا وکیل رسمی شرکت در مدت زمان یک ماه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت مبلغ مورد نیاز برای ثبت نام
 • ارایه فیش بانکی و اصل صورتجلسه به واحد تعیین نام.
 • تحویل صورتجلسه به قسمت پذیرش تحویل پس از معین کردن نام و جلب موافقت مسئول مربوطه و به امضا رساندن دفاتر ثبت.

 

نکات لازم برای صورتجلسه تغییر نام

ارسال تمامی صورتجلساتی که روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه تهیه شده با امضای اشخاص صاحب سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی.

ضرورت رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات در صورت تشکیل جلسه با حضور اکثریت شرکاء.

چنانچه شرکا اصالتاَ یا ولایتاَ زیر صورتجلسه را امضاء نمایند قید عنوان الزامی است و اگر وکالتا به امضا برسانند وکالت رسمی با تصویر برابر اصل باید ارائه گردد.

انتخاب هیأت نظار که از سه نفر از شرکا تشکیل شده است که در صورتی که تعداد بیشتر از 12 نفر بود زیر صورتجلسه باید نام اعضای هیأت نظار نوشته و امضا شده باشد.

تهیه سه نسخه از صورتجلسه و به امضا رسیدن توسط اعضای هیأت مدیره به انضمام ارسال یک نسخه از آن طی مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها.

نوشتن بارکد پستی در سیستم.

انجام کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی www.Irsherkat.ssaa.ir

یکی از ارکان تاسیس و ثبت شرکت ، تعیین موضوع آن شرکت می باشد. مطابق بند 2 اساسنامه، تعیین موضوع فعالیت هر شرکتی نمایانگر هویت و اصل آن شرکت است. در ادامه موسسه ثبت شرکت کریم خان سه دسته از موضوعات شرکت را به شما معرفی می کند.

موضوعات شرکت به سه دسته تقسیم می شوند:

الف-موضوعاتی که در کل غیر قابل ثبت و فعالیت می باشند.

ب-موضوعاتی که پیش از ثبت نیاز به دریافت مجوز دارند.

ج-موضوعاتی که بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان ها و ارگان ها ثبت می شوند.

نکته :موضوعاتی که نیازمند دریافت مجوز هستند شامل 23 ماده می باشند که بعنوان چند مثال می توان به فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی شرکت، موضوع فعالیت شرکتها ی تعاونی، موضوع فعالیت تعاونی فرش دستباف، موضوع فعالیت حج و زیارت و…. اشاره نمود .دیگر فعالیتهای خارج از این 23 ماده قبل از ثبت شرکت نیازی به دریافت مجوز ندارند.

تغییر موضوع شرکت

همانگونه که مطلع هستید موضوع شرکت همان هدفی است که شرکت به منظور آن تأسیس یا ثبت شده است که این موضوع یا هدف در صورتی که اعضای شرکت صلاح بدانند می تواند تغییراتی اعم از افزایش و یا کاهش داشته باشد.همه ی انواع شرکتها قادرند زمینه کاری خود را تغییر دهند.تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می پذیرد.زمانی این امر میسر می شود که مجوز تغییر از مراجع صاحب صلاحیت اخذ و به اداره ثبت ارسال گردد.در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت می بایست جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع صاحب صلاحیت اقدامات لازم را به عمل بیاورد.موضوع جدید یا الحاقی باید از بین موضوعاتی انتخاب شود که مجاز ، قانونی و قابل ثبت باشند.

مدارک لازم جهت تغییر موضوع شرکت:

 1. ارایه صورتجلسه.
 2. کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس.
 3. کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود تغییرات.
 4. کپی برابر با اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت.
 5. اخذ مجوز در صورت نیاز

با توجه به نوع شرکت، اعم از شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسؤلیت محدود مراحل تغییر موضوع شرکت متفاوت است.

مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 2. تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.
 3. اخذ مجوز در صورت نیاز و با توجه به صلاح دید کارشناس.
 4. تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای این لیست
 5. تحویل اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه ، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز دریافت شده به اداره ثبت شرکتها.

مراحل تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای آن به وسیله تمامی شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
 2. در صورتی که تغییر موضوع شرکت نیاز به دریافت مجوز خاص از مراجع صاحب صلاحیت باشد ، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام را دریافت نموده و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را دریافت نموده و همراه با صورتجلسه به اداره ثبت ارائه خواهد شد.
 3. دفاتر ثبت پس از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.

موسسه ثبت شرکت کریم خان در ادامه جهت تنظیم موضوع فعالیت ، نکاتی را به شما یاد آور می شود.

 • کلیه موضوعات شرکت می توانند تغییر کنند.
 • در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت تدوین موضوعات بازرگانی که جز جدایی ناپذیر فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.
 • زمینه فعالیت شرکت های تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
 • موضوعات شرکت های تجاری باید از موضوعات فعالیت موسسات غیرتجاری جدا شوند.
 • تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکت ها می تواند صورت پذیرد.

مراحل نقل و انتقال شرکت

 1. حضور در جلسه و امضای صورتجلسه.
 2. عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود ( در صورتی که نقل و انتقال سهم میان خودشان صورت گیرد)
 3. گواهی نقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی
 4. پرداخت مالیات 4 درصد نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بی نام
 5. عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی

در ادامه ثبت شرکت کریم خان به نکاتی در باب ثبت تغییرات شرکت اشاره می نماید.

بر اساس دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها :

طبق بخشنامه 90/10/19-189751/90 ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه کیفری برای مدیران (مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله تاسیس ضروری و در زمان تغییرات شرکت ، اظهار و تایید عدم سوپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می کند.

براساس بخشنامه ی 90/3/2-39852/90 جهت تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها ، موسسات اعتباری ، تعاونی های اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکت های واسپاری(لیزینگ) نیاز به دریافت مجوز از بانک مرکزی است.

براساس بخشنامه ی 91/7/2- 120266/91 ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری جهت تاسیس و تغییرات نیازمند دریافت مجوز از بانک مرکزی می باشند.

بر اساس بخشنامه ی 90/10/26-192938 /90 موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی به فعالیت پرداخته اند ، جهت ثبت تغییرات شرکت و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که جهت تاسیس اقدام به دریافت مجوز از بانک نموده اند همچنان با مجوز از بانک ذکر شده به عمل خواهد آمد.

در انتها،خاطر نشان می کنیم مشاورین زبده مجموعه ثبت شرکت کریم خان ، همان گونه که در ثبت شرکت همراه شما بوده اند در ثبت تغییرات شرکت و تنظیم انواع صورتجلسه نیز در خدمت شما خواهند بود.

جهت ثبت تغییرات شرکت و یا حتی تغییر موضوع شرکت می توانید با مراجعه به موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تمامی امور مربوطه را در کمترین زمان و با مناسب ترین هزینه به انجام برسانید،مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.