ثبت برند بین المللی طبق موافقت نامه مادرید

اتباع ایرانی یا اشخاصی که مقیم ایران بوده و یا دارای یک جایگاه واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند،می توانند براساس موقعیت خود به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت،تقاضای ثبت بین المللی نمایند.ثبت بین المللی علامت نیازمند تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد.اظهارنامه ی ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و براساس مورد به زبان های تعیین شده،در سه نسخه تهیه و به مرجع ثبت ارائه خواهد شد.

ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید
 

 

براساس مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری،علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور بررسی می گردد.سپس پروسه بین المللی خود را طی کند یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله ی اول با ثبت ملی در اداره ی کشور مبداء صورت می پذیرد.سپس به شکل خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می گردد.امتیاز این سیستم این است که متقاضی با ارائه یک اظهارنامه ی بین المللی بواسطه اداره ی مالکیت صنعتی به وایپو می تواند در صورت تمایل در 85 کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آن ها بنابر انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را مطالبه نموده و اخذ کند.

در ادامه موسسه ثبت کریم خان به توضیح مدارک لازم برای اظهارنامه ثبت بین المللی می پردازد.

اظهارنامه ی ثبت بین المللی زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای مدارک ذیل باشد:

  1. مدارک مثبت هویت متقاضی
  2. اظهارنامه یا گواهی نامه ی ثبت علامت در ایران
  3. وکالت نامه،چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد
  4. رسید مربوط به پرداخت هزینه ی بررسی اولیه

مرجع ثبت میبایست مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران تطبیق دهد.در صورت احراز ،براساس مشخصات و پس از پرداخت هزینه های معین شده براساس موافقت نامه و پروتکل مادرید بوسیله متقاضی،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ اخذ و شماره ی آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی برای ارسال به دفتر بین المللی ارائه می دهد.اظهارنامه ی ذکر شده باید حداکثر 15 روز پس از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی ارسال گردد.نسخه ی دوم اظهارنامه که شامل مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می گردد.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی بازگردانده می شود.

در صورت عدم مطابقت مشخصات،متقاضی میبایست به اصلاح آن بپردازد.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی قابل پذیرش نخواهد بود.هر گاه اظهارنامه ی اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد.مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی به دفتر بین المللی مطالبه می نماید که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.

در صورتی که اقدام قانونی در رابطه با لغو اعتبار ذکر شده در بخش فوق پس از انقضای 5 سال کماکان صورت پذیرد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد،مرجع ثبت میبایست مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند.به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست نماید که ثبت بین المللی را در حد نیاز باطل کند.

در صورتی که طبق اطلاعیه دریافت شده از دفتر بین المللی،ایران به عنوان یکی از کشورهای مشخص شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد.مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید،اظهارنامه ی ذکر شده را براساس قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهیت بررسی می نماید.بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز از این ترتیب ها پیروی می کند.مرجع ثبت بعد از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت 30 روز،در صورت نبودن معترض میبایست علامت را بپذیرد.در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.

متقاضی ثبت بین المللی علامت،در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت،می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 124،121 و 125 این آیین نامه به کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه ارائه دهد.در صورتی که متقاضی ثبت بین المللی علامت،مقیم ایران نباشد.به منظور اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای میبایست وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی کند.

هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباَ ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مورد حمایت قرار میگیرد را کسب کند،ثبت بین المللی آن علامت براساس مطالبه و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می شود به شرط اینکه کلیه کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در زمره کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.

جایگزینی ثبت بین المللی،به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی پیشین هیچ لطمه ای نخواهد زد.
در صورت درخواست مالک،مراتب جایگزینی مذکور،بوسیله مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه ی رسمی آگهی می گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *