ثبت اینترنتی اختراع

ثبت اینترنتی اختراع


راهنمای ثبت اینترنتی اختراع

شرکت حقوقی کریم خان در ابتدای مطلب ارائه شده به تعریف اختراع می پردازد و سپس ثبت اینترنتی اختراع را شرح می دهد.به موجب ماده 1 قانون ثبت اختراعات، اختراع حاصل فکر شخص یا اشخاصی می باشد که برای نخستین مرتبه است که فرآیند یا محصولی خاص را ارائه می دهد و به حل مشکلاتی در یک حرفه، فن، تکنولوژی، صنعت و مانند آن می پردازد.

 

ثبت اینترنتی اختراع

اختراعات قابل ثبت :

فعالیتی بعنوان اختراع، قابل به ثبت رسیدن می باشد که شامل ابتکاری نو و استفاده صنعتی داشته باشد. ابتکار و نوآوری نو همان چیزی است که فن یا در صنعت ماقبل آن را نداشته باشد و برای صاحب توانایی عادی در فن مزبور محرز و علنی نباشد.

از لحاظ صنعتی، اختراعی کاربردی به حساب می آید که قابلیت تولید یا مصرف در رشته ای را داشته باشد.

موسسه ثبت کریمخان مدارک ضروری برای ثبت اینترنتی اختراع را ذکر می نماید:

 • اظهارنامه ثبت نمودن اختراع: فرم هایی که تقاضاکننده یا وکیل وی در سامانه مربوطه کامل نماید.
 • وصف کردن مفصل مشروح اختراع: شرح دادن جامع اختراع مد نظر.
 • طرح های اختراع: وابسته به نوع اختراع می باشد. مشتمل بر نقشه، نمودار یا فرم.
 • ادعا: مزیت های ابتکار و اختراع و اطلاعاتی جهت ارائه نمودن راه حل مشکل مورد بحث.

جهت ثبت اینترنتی اختراع تقدیم اظهار نامه ضروری می باشد.اگر اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تقدیم نشود حقوقی هم برای شخص در نظر گرفته نمی شود. چنانچه مخترع یا صاحب پیش از ارائه اظهارنامه و ثبت نمودن آن به گونه ای اختراع مورد نظر را فاش سازد، یا بصورت شفاهی آن را در معرض عموم قرار می دهد و یا پس از سپری 6 شش ماه از افشا سازی موضوع اظهارنامه اختراع را ارائه ننماید حق اختراع از او سلب می شود. بنابراین پیش از هر مسئله ای این حق می بایست ثبت گردد.باید توجه داشت که تنها پس از ثبت نمودن اختراع است که صاحب اختراع قادر به شکایت کردن به دادگاه از فردی که از اختراع سو استفاده و یا بهره گیری غیر قانونی کرده است، می باشد.

جهت ثبت اینترنتی اختراع ابتدا باید به ثبت کردن اظهارنامه طبق مراحل زیر مبادرت ورزید:

 • وارد شدن به سایت اینترنتی اداره کل مالکیت صنعتی و وارد شدن به قسمت ثبت اظهارنامه
 • پذیرش عهد نامه به منظور مراعات نمودن مواد قانونی.
 • انتخاب نمودن نوع اظهارنامه ( بر پایه ثبت یک اظهار نامه جدید و اعتراض کردن به ثبت اظهارنامه اختراع)

مراحل ثبت اظهارنامه

 1. ورود اطلاعات اظهارنامه مشتمل بر ( مالکیت اظهارنامه، نماینده قانونی، گیرنده ابلاغ، مشخصات مخترع، عنوان و چکیده اختراع، ادعای حق تقدم)
 2. بارگذاری پیوست ها.
 3. کنترل اطلاعات و پیوست ها.
 4. تادیه مبلغ و دریافت شماره اظهارنامه.

الف- در مبحث ثبت اینترنتی اختراع، وارد نمودن اطلاعات اظهارنامه به صورت زیر است:

مالکیت اظهارنامه:

صاحب اظهارنامه فردی می باشد که اختراع به اسم وی و با درخواست وی ثبت گردیده و ممکن است شخصی حقیقی باشد یا شخصیتی حقوقی. در این مرحله اگر درخواست کننده یک فرد باشد بعنوان صاحب درج و اطلاعات مرتبط با وی وارد گردد. چنانچه صاحب بیش از 1 شخص است دیگر مالکان با مراعات نمودن اولویت مندرج شود.

نماینده قانونی:

نماینده ی قانونی که قادر است دارنده امضاء موسسه، وکیل دادگستری، دفتر حقوقی و نماینده قانونی معرفی نشده، باشد. در صورتی که درخواست کننده، دارای وکیل یا نماینده ی قانونی نباشد، می بایست اقدام به انتخاب گزینه مرحله بعد کرد و مشخصات صاحب مندرج می شود و چنانچه وکیل دادگستری داشته باشد اطلاعات آن وکیل.قابل ذکر است که دفاتر حقوقی هم، نماینده قانونی به حساب می آیند.

دریافت کننده ابلاغ:

دریافت کننده ی ابلاغ، ممکن است شخصی حقوقی و یا یکی از صاحبان یا یکی از نماینده های قانونی باشد.

مشخصات مخترع:

درج مشخصات فرد مخترع واجب می باشد که به الزام می بایست شخص حقیقی باشد و چنانچه نخواهد اسم وی در گواهی نامه اختراع ذکر گردد می بایست به صورت مکتوب نامه ی عدم ذکر اسم مخترع را به اظهارنامه پیوست نماید.

عنوان و چکیده ی اختراع:

ذکر عنوان اختراع ضروری می باشد که می بایست مبتکرانه، تکنیکی و کوتاه باشد. خلاصه ی اختراع منحصراٌ برای اطلاعات فنی می باشد که درحقیقت وضعیت موجود در حیطه اختراع و راه کار ارائه گردیده به اختصار مندرج می گردد.

ادعای حق تقدم:

ادعای حق تقدم، به وسیله افرادی که اختراع خویش را در حیطه یکی از اعضای کنوانسیون پاریس به ثبت رسانده اند پر می گردد. ( پر کردن فرم به زبان اصلی و با ترجمه رسمی دادگستری)

ب – بارگزاری پیوست ها

انتخاب گزینه بارگزاری پیوست به منظور ضمیمه کردن پیوست ها. انتخاب کردن عکس مدرک مد نظر و فرستادن پیوست.

ج – بازبینی پیوست

مشاهده نمودن چکیده ی اطلاعات ورودی و تأیید نمودن در صورتیکه صحیح باشند. این قسمت از تأیید نمودن اطلاعات در ارتباط با مراحل 1 و 2 است که به صورت چکیده قابل مشاهده می باشد.

و – تادیه مبلغ و اخذ شماره اظهارنامه :

تادیه مبالغ به شیوه اینترنتی و آنلاین اخذ می گردد.( برای صاحبان ایرانی) و برای غیر ایرانی ها معادل ارزی این مبالغ و تعرفه های ثبتی طبق فرانک سوئیسی انجام پذیر خواهد بود. از طریق واریز به شماره حساب بانک ملی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی. پس از فرستادن عکس قبض و مراحل ثبت اظهارنامه یا تقاضا.

پس از تادیه اینترنتی، شماره اظهارنامه به فرد تحویل می شود.

به موجب ماده 2 بخشنامه اجرایی قانون ثبت اختراعات تصویب شده در 1386، ثبت اختراع می بایست اظهارنامه را به مرجع ثبت تقدیم نماید. اگر شخصی اظهارنامه خویش را زودتر ارائه نماید حق ثبت اختراع به او تعلق خواهد گرفت. به موجب اصل “اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین درخواست کننده و ثبت کننده اختراع به حساب می آید. قابل ذکر است که فقط تسلیم نمودن زودتر اظهارنامه کافی نمی باشد. شخص درخواست کننده ملزم به داشتن تمامی شروط مورد نیاز برای ثبت می باشد.

چنانچه تأیید کردن صورت پذیرد، مراتب ثبت اختراع آگهی و در روزنامه رسمی کشور مندرج می شود . یک نسخه از روزنامه تقدیم اداره مالکیت صنعتی می گردد و گواهی نامه ثبت اختراع با کامل شدن از سوی اداره و پیوست شدن یک نسخه توصیف، ادعا و طرح اختراع با امضا نمودن مدیریت کل و مهر اداره کل ثبت موسسات و مالکیت صنعتی به تقاضا کننده یا نماینده قانونی تحویل می گردد.

در صورتیکه در پی انحصاری نمودن اختراع خود می باشید و یا قصد ثبت اینترنتی اختراع خود را دارید موسسه ثبت کریم خان از هیچ گونه کمک و مشاوره ای به شما متقاضیان محترم دریغ نمی کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *