ثبت اسناد اجباری


نکاتی در خصوص ثبت اسناد اجباری

در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید تا در خصوص ثبت اسناد اجباری سخن بگوییم.براساس ماده 47 قانون ثبت (در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه ی مقتضی بداند)ثبت اسناد ذیل الزامی است:

  1. تمامی عقود و معاملات در خصوص عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
  2. صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه.

براساس ماده 48 سندی که براساس مواد فوق میبایست ثبت شود،اگر ثبت نشده باشد در هیچ کدام از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

بنابراین طبق قانون،در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود می باشد شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می گردد، میبایست براساس شرکت نامه ی رسمی تشکیل شود.همچنین ،کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی هستند میبایست طی مدت یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به دریافت پروانه کسب ،از اتحادیه مربوطه مبادرت فرمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی که پروانه کسب ندارند،ممنوع خواهد بود.

شرکت های تجارتی میبایست در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت ثبت شوند.در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی نیز نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده اما شرکت میبایست طی سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد ثبت کند.

لازم به ذکر است قانون تجارت ایران در خصوص اینکه شرکت میبایست براساس قرارداد کتبی باشد یا نه سکوت نموده ،اما واضح است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد گردد که قرارداد آن به شکل کتبی تنظیم شود،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48قانون ثبت اسناد و املاک ثبت شود.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را نیز در خصوص شرکت مدنی و هم در خصوص شرکت تجاری بر آن تاکید نموده است.

طبق قانون ثبت اسناد و املاک،سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی می باشد و کلیه محتویات و امضاهای نوشته شده در آن اعتبار خواهد داشت مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

ثبت کریم خان آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.

ثبت شرکت و ثبت برند خود را به ما بسپارید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *