تصدی پست های خالی هیات مدیره بر اثر فوت ، استعفا ، سلب شرایط


اگر می خواهید در خصوص تصدی پست های خالی هیات مدیره بر اثر فوت ، استعفا ، سلب شرایط اطلاعاتی داشته باشید در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.

قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره سرمایه های خود را به شرکت تفویض می نماید و آنان هم پس از اتمام سال مالی سود مناسبی به شرکت و سهام داران می دهند.براساس ماده 118 لایحه قانون تجارت، هیات مدیره دارای اختیارات عام می باشند . اختیارات عام ، یعنی هیات مدیره هر عملی را که نیاز داشته باشد، می تواند برای اداره شرکت انجام بدهد مانند آن که هر قرارداد خرید و فروشی را با هر مقدار که نیاز باشد منعقد نماید.در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون حرفی نزده است اما در خصوص شرکت های سهامی عام ماده 107 ” لایحه ” انتخاب حداقل پنج نفر امری اجباری است.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص صدی پست های خالی هیات مدیره بر اثر فوت ، استعفا ، سلب شرایط نکاتی را به شما یاد آور می شود.

 

تصدی پست های خالی هیات مدیره بر اثر فوت ، استعفا ، سلب شرایط

ممکن است برخی پست های مدیریتی شرکت به سبب فوت یا استعفا ( ارادی یا اجباری براساس ماده 115 لایحه ) یا سلب شرایط ( شرایط تعیین شده در ماده 111) خالی بماند.در این شرایط یا مدیران باقی مانده برابر با حداقل قانونی هستند یا خیر. بعنوان مثال در شرکت سهامی خاص 5 مدیر وجود دارند که 2 نفر از آنان استعفا می دهند، چون تعداد باقی مانده طبق حداقل تعداد قانونی در شرکت سهامی خاص است مشکلی ایجاد نمی شود. اما در صورتی که تعداد هیات مدیره در شرکت سهامی خاص از 3 نفر یا در شرکت سهامی عام از 5 نفر پایین تر بیاید شرایط تفاوت دارد.

در این بخش باید به این نکته توجه داشته باشید که شرکت دارای عضو علی البدل می باشد یا خیر.در صورتی که شرکت دارای عضو علی البدل باشد، براساس مقررات اساسنامه در جایگاه پست های خالی منصوب می شوند.

در صورتی که اساسنامه در این مورد چیزی نگفته بود به شکلی که مجمع عمومی معین می دارد ، پست های خالی را تصاحب می کنند. مشکل اصلی جایی به وجود می آید که یا عضو علی البدل انتخاب نشده یا اینکه اعضای علی البدل، نمی توانند پست های خالی هیات مدیره را پر کنند.در این شرایط، سایر مدیران میبایست مجمع عمومی عادی شرکت را بلافاصله جهت انتخاب مدیران جدید دعوت نمایند.در صورتی که کلیه مدیران فوت کرده یا استعفا دهند یا فاقد شرایط مدیریت گردند و یا اینکه مدیران باقیمانده دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیران را قبول نکنند ، بازرس بعد از درخواست هر ذینفع موظف است از مجمع عمومی دعوت کند.

نکته : برابر ماده 113 لایحه ،دعوت میبایست به درخواست ذینفع صورت پذیرد و این دعوت توسط بازرسان صورت نمی پذیرد. اما براساس ماده 91 لایحه ، وظیفه دعوت به مجمع عمومی بر عهده بازرس می باشد.

به طور کلی در تکمیل اعضای هیات مدیره می توان گفت :

  • اعضای علی البدل داریم :
  1. جایگزینی به ترتیب تعیین شده در اساسنامه
  2. سکوت اساسنامه : جایگزینی به ترتیب مشخص توسط مجمع عمومی عادی
  • اعضای علی البدل نداریم :

دعوت از مجمع عمومی عادی بوسیله مدیران باقی مانده و در صورتی که دعوت نکنند : دعوت بازرس از مجمع عمومی به تقاضای هر ذینفع

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص انقضاء مدت ماموریت مدیران صحبت می کند.

انقضاء مدت ماموریت مدیران

در صورتی که مدت مدیریت مدیران به پایان برسد،مجمع عمومی میبایست به منظور دعوت اعضای جدید دعوت شود و تا وقتی که این اقدام صورت نپذیرد ، هیات مدیره قبلی کماکان روی کار است و شرکت را اداره می کند. در این صورت، اختیارات هیات مدیره محدود نمی گردد. براساس ماده 136 لایحه تکلیف ارکان دعوت از مجامع عمومی را برای انتخاب مدیر جدید ساقط نمی کند.در صورتی که ارکان دعوت از مجامع یعنی هیات مدیره و بازرس به تکلیف دعوت خود عمل نکنند، هر ذینفع می تواند دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران جدید از مرجع ثبت شرکت ها مطالبه نماید.در ماده 136 لایحه ، تقاضای هر ذینفع از مرجع ثبت شرکت ها کافی است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *