ترتیب تنظیم دفاتر و اعمالی که در دفترنویسی ممنوع است


ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص ترتیب تنظیم دفاتر و اعمالی که در دفترنویسی ممنوع است صحبت می کند.

براساس ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه همه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال مشخص باشد میبایست دارای دفاتری به شرح ذیل باشد.

  1. دفتر روزنامه
  2. دفتر کل
  3. دفتر دارایی
  4. دفتر کپیه

ترتیب تنظیم دفاتر مورد بحث

دفاتر روزنامه و کل و دارایی تاجر میبایست پیش از آنکه چیزی در آن نوشته شود به وسیله نماینده اداره ثبت محل امضا گردد و اوراق باید شماره بندی بوده و مرتب باشد و تمامی معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ در صفحات ذکر شده ثبت شود و بدون خط خوردگی و منظم باشد. به همین دلیل تراشیدن و حک کردن و پاک کردن و اضافه و الحاق کردن و کم نکردن اوراق آن ممنوع می باشد و باعث مخدوش بودن و بی اعتباری آن می شود .

همچنین در حاشیه و یا متن آن نباید چیزی اضافه شود و تاجر میبایست تمامی دفاتر خود را از پایان هر سال به مدت ده سال نگهداری کند و دفاتر ذکر شده در صورتی براساس قانون تجارت تنظیم شده باشد میان تجار و در امور تجاری سندیت دارد. به گونه ای که در صورتی که خوب تنظیم شود به نفع ( له ) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر ( علیه ) تاجر به عنوان دلیل استفاده می شود.

اما لازم به ذکر است که مضاف بر موارد ذکر شده که در قانون تجارت در خصوص دفاتر تجاری تاجر پیش بینی شده است آیین نامه چگونگی تنظیم و نگارش و نگهداری دفاتر موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم تصویب شده در 3 / 12 / 1366 از نظر دریافت مالیات در خصوص دفاتر تجار مواردی پیش بینی کرده است.

اعمالی که در دفترنویسی ممنوع شده است عبارتند از :

  1. قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن میان سطور و حاشیه آن ها
  2. تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی
  3. محو یا ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و یا هرگونه وسایل شیمیایی و نظایر آن ها
  4. جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفید ماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات

وظیفه ممیز مالیاتی

چنانچه دفاتر مورد بحث از نظر نحوه چگونگی حساب ها و نگهداری و نوشتن و یا از دیگر جهات از لحاظ ممیز مالیاتی قابل رسیدگی نباشد و این امر مورد تایید سرممیز مالیاتی قرار گیرد و مردود اعلام گردد. ممیز مالیاتی میبایستچگونگی را با ذکر دلایل کافی و به شکل کتبی به مودی ابلاغ کرده و پرونده کار را برای رسیدگی به هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کند. در صورتی که مودی طی یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ارائه دلایل کافی رفع اشکال کند مالیات طبق همان دفاتر دریافت خواهد شد، در غیر اینصورت هیئت سه نفری به شکل علی الراس میزان آن را تعیین خواهد نمود.

شایان ذکر است که برای هر کدام از تخلفات نوشته شده در ماده 21 آیین نامه چگونگی تنظیم و تحریر دفاتر تجاری، از قبیل قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی، تراشیدن و پاک کردن و محو کردن و …. جرائم نقدی از پنج هزار ریال الی یکصد هزار ریال حسب مورد دریافت خواهد شد که جزییات و خصوصیات آن در ماده ذکر شده مشخص گردیده است و علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به آیین نامه یاد شده مراجعه نمایند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *