تامین سرمایه ثبت شرکت های سهامی

تامین سرمایه ثبت شرکت های سهامی


موسسه حقوقی کریم خان درخصوص تامین سرمایه ثبت شرکت های سهامی توضیحاتی را ارائه می دهد:

تامین سرمایه ثبت شرکت های سهامی

ماده 1 قانون تجارت متن زیر را به این شرح تنظیم کرده است:

شرکتی که سرمایه آن سهام توزیع شده و تعهدات مالکان سهام محدود مبلغ اسمی سهام آن است را شرکت سهامی می گویند. قانون تجارت ماده 2 همین قانون اعلام کرده است: شرکت سهامی شرکت بازرگانی بشمار میرود درحالی که این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

براساس ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت ، شرکت سهامی به دو گونه توزیع می شود :

 1. شرکت های سهامی عام می باشند که تاسیس کنندگان آنان بخشی از سرمایه شرکت را توسط فروش سهام به مردم تهیه می کنند.
 2. شرکت های سهامی خاص می باشند که کلیه سرمایه آن ها در زمان تشکیل به صورت انحصاری به وسیله تاسیس کنندگان تهیه گردیده است.”

شرکت های سهامی عام و خاص از قبیل شرکت های سرمایه بشمار می رود . شخصیت سهام دار در این گونه شرکت ها بدون ارزش و اصل حاکمیت سرمایه با اهمیت و مشخص کننده است. به مفهوم دیگر تحصیلات ، سن ، ثروت ، موقعیت خانوادگی، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهام دار هیچ نوع اثری بر مقدار رای یا تعهدات او در شرکت ندارد و تنها تعداد سهام و آرای او می تواند در رسوخ و بازرسی بر شرکت سهامی موثر باشد.

سرمایه شرکت های سهامی

 1. حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تشکیل شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال و برای تشکیل شرکت سهامی خاص 1 میلیون ریال است. ( ماده 5 ل. ا. ق. ت )
 2. سرمایه امکان دارد نقدی یا غیرنقدی باشد. ( ماده 76 ل. ا. ق. ت )
 3. سرمایه غیرنقدی مثل ورقه اختراع، ملک ، ابزارآلات و دستگاه های صنعتی و … می باشد.
 4. در شرکت سهامی عام، تهیه سرمایه غیرنقدی تنها مخصوص تاسیس کننده است و پذیره نویسان نمی توانند آورده غیرنقدی داشته باشند. آورده پذیره نویسان اجباراً میبایست نقدی ( پولی ) باشد، درحالی که نیاز نیست که آنان کلیه این آورده را به شکل نقد ( یکجا ) تسویه نمایند و احتمال دارد نسبت به قسمتی از آن فقط تضمین به پرداخت نمایند.
 5. برای تشکیل شرکت سهامی عام تاسیس کنندگان میبایست حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را خود تضمین نمایند و حداقل 35 درصد قسمتی را که خود تضمین کرده اند، به شکل نقد در یک حساب بانکی به اسم شرکت در حال تشکیل بسپارند و اگر بخشی از سرمایه آن ها غیرنقد باشد، میبایست دقیقاً مثل آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که حساب باز شده است، تسویه نمایند. ( ماده 6 ل. ا. ق. ت )
 6. در شرکت سهامی عام مابقی سرمایه شرکت یعنی حداکثر 80 درصد آن به وسیله مردم تهیه می گردد. آن قسمت از سرمایه شرکت که به وسیله مردم تهیه می گردد، مسلماً باید به شکل نقدی ( پولی ) تهیه گردد و نمی تواند به شکل غیرنقد باشد. تنها سهام موسسان می تواند به شکل غیر نقد باشد.
 7. در شرکت سهامی خاص اگر سرمایه نقدی باشد میبایست حداقل 35 درصد آن در آغاز امر تسویه گردد و اگر قسمتی از آن غیرنقد باشد میبایست کلیه بخش غیرنقدی در همان شروع تشکیل تسویه گردد.
 8. بهره بردن از مبلغی که در حساب شرکت در حال تشکیل است تا پیش از ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها امکان پذیر نیست. ( ماده 22 ل. ا. ق. ت )

الزامات در خصوص تامین سرمایه در شرکت های سهامی

دقت کنید که در شرکت های سهامی سه شرط با اهمیت درباره سرمایه وجود دارد :

 1. حداقل 20 درصد سرمایه به وسیله خود تاسیس کنندگان تعهد گردد. ( ماده 6 ل. ا. ق. ت )
 2. حداقل 35 درصد از بخشی که به وسیله خود تاسیس کنندگان تضمین شده است، بصورت نقدی در حساب شرکت در حال تاسیس، تسویه گردد. ( ماده 6 ل. ا. ق. ت )
 3. مابقی مبلغی که به وسیله تاسیس کنندگان ضامن نشده است میبایست به وسیله پذیره نویسان تضمین شود و مبلغی از آن که در اعلامیه پذیره نویسی اجبار شده است،بصورت نقدی تسویه شود. ( بند 11 ماده 9 و ماده 16 ل. ا. ق. ت )
 4. حداقل 35 درصد تمام سرمایه ای که به وسیله خود تاسیس کنندگان و پذیره نویسان تضمین شده است، بصورت نقدی در حساب شرکت در حال تشکیل، تسویه گردد؛ یعنی جمع پرداختی نقدی تاسیس کنندگان و پذیره نویسان میبایست حداقل 35 درصد کل سرمایه شرکت باشد. ( ماده 16 ل. ا. ق. ت )

به طور نمونه اگر سرمایه یک شرکت سهامی ده میلیون تومان باشد حداقل دو میلیون تومان آن میبایست به وسیله تاسیس کنندگان تضمین گردد و از این دو میلیون تومان ، حداقل میبایست هفتصد هزار تومان نقداَ در حساب شرکت در حال تشکیل، تسویه گردد و حداقل سه میلیون و پانصد هزار تومان، جمعاَ به وسیله تاسیس کنندگان و پذیره نویسان به صورت نقدی در حساب شرکت در حال تشکیل تسویه گردد و حداقل سه میلیون و پانصد هزار تومان ، جمعاَ به وسیله ی تاسیس کنندگان و پذیره نویسان بصورت نقدی در حساب شرکت در حال تاسیس تسویه گردد. حال اگر موسسین هفتصد هزار تومان را نقداَ تادیه نمودند، تادیه دو میلیون و هشتصد هزار تومان به صورت نقد بر عهده پذیره نویسان است و اگر موسسین دو میلیون تومان را نقداَ تادیه نمایند، تادیه یک میلیون و پانصد هزار تومان به صورت نقد بر عهده پذیره نویسان است.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان بهترین مجری پروژهای ثبت شرکت های سهامی در خدمت متقاضیان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *