انتشار آگهی ثبت علامت تجاری

انتشار آگهی ثبت علامت تجاری


نحوه ی پیگیری و انتشار آگهی ثبت علامت تجاری

با توجه به اهمیت علامت تجاری و ثبت آن که در مقالات پیشین به آن پرداختیم،در این مقاله ثبت کریم خان در نظر دارد نحوه ی انتشار آگهی ثبت علائم تجاری را برای شما شرح دهد.

به موجب ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،مرجع ثبت در مدت 30 روز از زمان حصول اظهارنامه و ضمائم،آن را از جهت مراعات ظرفیت های ظاهری و شرایط تعیین شده در قانون و آیین نامه مذکور و نیز مطابقت دادن درجه یا درجات اعلامی با درجه بندی بین المللی بررسی نموده و در صورت عدم ایرادا و نواقص در اظهارنامه و ضمائم آن،مراتب را کتبا و با ذکرجزییات به درخواست کننده ابلاغ می نماید تا در مهلت تعیین شده نسبت به برطرف کردن نواقص اقدام کند.

 

انتشار آگهی ثبت علامت تجاری

در صورتیکه درخواست کننده به هر دلیلی در مدت تعیین شده نواقص اعلام شده را بر طرف ننماید،مرجع ثبت،اظهارنامه را مورد قبول نخواهد دانست و مراتب را با قید دلایل رد به صورت کتبی به درخواست کننده اعلام می دارد.مدت برطرف نمودن نواقص در علامت تجاری برای افرادی که در ایران مقیم می باشند 30 روز و برای افرادی که در خارج از کشور مقیم هستند 60 روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

ولی اگر رعایت مقررات در شرایط درج شده به تشخیص اداره ی مالکیت صنعتی برسد، اداره مذکور علامت را ثبت نموده و آگهی مربوط به ثبت آن را انتشار می دهد. ( هزینه های ثبت علامت تجاری،توسط فرد درخواست کننده پرداخت می گردد)

ثبت کریمخان در ادامه مواردی که آگهی ثبت علامت تجاری شامل آن می شود را ذکز می نماید.

مطابق ماده ی 120،آگهی ثبت علامت تجاری می بایست مشمول موارد ذیل باشد

  1. تاریخ و شماره اظهارنامه
  2. چنانچه ادعای حق تقدم وجود داشته باشد،تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که تقاضای ثبت ابتدایی در آن انجام گرفته است
  3. نمونه علامت
  4. اجراء علامت با قید رنگ،چنانچه رنگ صفت مشخصه و یا ویژگی علامت محسوب شده باشد
  5. لیست کالاها و فعالیت هایی که علامت به منظور تشخیص آن ها به کار برده می شود؛با اشاره به درجه یا درجات مربوط بر اساس درجه بندی بین المللی
  6. اسم و آدرس درخواست کننده
  7. اسم و آدرس وکیل قانونی چنانچه اظهارنامه به وسیله ی وکیل ارائه گشته باشد

مطابق تبصره ی ماده ی 120،در صورت عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی توسط درخواست کننده در مهلت 30 روز بعد از اخذ ابلاغ،ظهارنامه ابطال خواهد گردید.چنانچه اظهارنامه ثبت علامت تجاری مورد پذیرش قرار نگیرد ،به موجب بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون،مرجع ثبت می بایست علل رد را به صورت کتبی به درخواست کننده ابلاغ کند.

در صورتی که علامت تجاری عین یا نظیر علامت دیگر بوده باشد و مورد پذیرش قرار نمی گیرد که علامت یاد شده پیش از آن به نام دیگری ثبت یا درخواست ثبت گشته باشد یا همانندی آن از نظر شکل ظاهری یا بیان کردن یا نگارش و یا خصوصیات دیگر با علامت تجاری دیگری که پیش از آن به ثبت یا درخواست ثبت رسیده باشد به میزانی باشد که مصرف کنندگان عادی را دچار سردرگمی ننماید.

فرد درخواست کننده امکان اعتراض نسبت به عدم پذیرش اظهارنامه را در مدت تعیین شده دارد، به این صورت که اعتراض خویش را در دو نسخه و با پرداخت هزیه رسیدگی به رد ثبت،به وسیله ی مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه ارائه کند.بعد از به ثبت رسیدن اعتراض نامه،نسخه دوم آن با ذکر تاریخ و شماره وصول به فرد اعتراض کننده بازگرداننده می شود.

مدت اعتراض برای افرادی که در ایران مقیم می باشند30 روز و برای افرادی که در خارج از کشور مقیم هستند 60 روز از زمان ابلاغ می باشد.

چنانچه اعتراض در کمیسیون مورد قبول واقع نشود ،هزینه رسیدگی به رد ثبت بازگردانده نمی شود.

بعد از انتشار آگهی اظهارنامه و تا هنگام ثبت علامت تجاری ، چنانچه علامت ثبت گردد ،درخواست کننده از امتیازات و حقوقی بهره مند می گردد.با این وجود هر زمان توسط درخواست کننده ثبت،در خصوص اقدامی که بعد از آگهی اظهارنامه انجام گشته دعوایی مطرح گردد و خوانده به اثبات برساند که در تاریخ انجام عمل ، علامت تجاری امکان ثبت به صورت قانونی را نداشته است،دفاع خوانده مورد رسیدگی و در خصوص ثبت یا عدم علامت تجاری، تصمیم اتخاذ می گردد و چنانچه در مدت 30 روز از زمان انتشار آگهی اعتراضی از سوی افراد ذی نفع حاصل نشود،اداره ثبت علامت تجاری درخواست شده را به اسم درخواست کننده در دفتر مخصوص ثبت نموده و گواهی ثبت را به متقاضی ارئه می دهد.(مستفاد از مواد 6،7،9،10،11 آ.ق.ث.ع.و.1)

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *