انتخاب و تعیین نوع شرکت


از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت است.

انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر کدام از شرکا و تعداد افراد عضو و… وابسته است. مطالعات تاریخی و بازرگانی بیان گر این است که از بین شرکت های هفت گانه،شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی در لیست شرکت های فعال و رایج در کار تجارت و امور بازرگانی به شمار می رود و شرکت های مختلط غیر سهامی،مختلط سهامی چندان در بستر تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی،نمود نداشته است؛

زیرا مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از زمان به تصویب رسیدن قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس شده اند به عدد 30 بالغ نمی گردد و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد،انحلال یافته و یا بلااستفاده رها شده اند.شرکت های تعاونی هم به طور کلی برای رفاه حال شرکاء تشکیل شده و عملاَ در عدد شرکت های تجارتی و انتفاعی به شمار می روند.

 

هم اکنون شاهد افزایش روزافزون انواع شرکت ها هستیم که طبق موضوع و فعالیت،ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان و یا طبق سهیم بودن دولت در سرمایه آن ها و نسبت این شراکت،قواعد در خصوص آن ها متفاوت می باشد.با این حال لازم به ذکر است که هر چند این شرکت ها گوناگون اند،قالب های عمده آن ها،در حقیقت همان قالب هایی می باشد که قانون تجارت تهیه کرده است.البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالب های دیگر است.این روزها ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص از رایج ترین انواع ثبت شرکت می باشند.

در ادامه ی مطلب،برای آسان تر شدن انتخاب نوع شرکت،در شروع تعریفی از شرکت را ارائه می دهیم و انواع شرکت های تجاری و مشخصات عمومی هر یک از آن ها ذکر خواهد شد و سپس در خصوص شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود که از مهم ترین انواع شرکت های تجاری هستند بحث می شود.بدیهی است برای انتخاب درست در تعیین نوع شرکت ابتدا باید نسبت به ویژگی ها وهمچنین قوانین و مقررات در ارتباط با انواع شرکت های تجاری آشنایی کامل داشته باشید.

لازم به ذکر است، شما متقاضیان محترم می توانید در تمامی مراحل تشکیل و ثبت شرکت از کارشناسان با تجربه و مجرب ما در ثبت کریم خان کمک بگیرید.همکاران متعهد ما همواره پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشند.

تعریف شرکت تجارتی

اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام عملیات تجاری و کسب سود را شرکت می گویند.

انواع شرکت های تجارتی

شرکت های تجاری براساس ماده 20 قانون تجارت به 7 قسمت تقسیم می شوند :

 1. شرکت های سهامی
 2. شرکت های با مسئولیت محدود
 3. شرکت های تضامنی
 4. شرکت های نسبی
 5. شرکت های مختلط سهامی
 6. شرکت های مختلط غیر سهامی
 7. شرکت های تعاونی تولید و مصرف

انواع شرکت های تجارتی را که در قانون تجارت آورده شده است در خصوص هر یک جداگانه مبحثی آورده شده اما از نظر ماهیت می توان شرکت های تجاری را به شرکت های سرمایه،شخص،مختلط و کمیتی تقسیم کرد.

انواع شرکت های تجاری از نظر ماهوی یا مسئولیت اعضاء

الف:در این شرکت ها شخصیت شرکا فاقد اهمیت است و شرکا تنها تا اندازه سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند نسبت به تعهدات شرکت مسئول هستند.زیرا هدف آن ها بدون در نظر گرفتن شخص شرکا جمع آوری سرمایه می باشد و دارای قابلیت نقل و انتقال می باشد.این شرکت ها میبایست در تمامی سربرگ ها و مکاتبات خود،اندازه سرمایه شرکت را ذکر کنند تا طرف معامله با آن ها از آن آگاه باشد.شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود از این نوع شرکت ها می باشند.
از خصوصیات این نوع شرکت ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

 1. قابل انتقال بودن سهام
 2. اوراق سهام پس از فوت شرکاء به وراث وی انتقال می یابد.

شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی جزو شرکت های سرمایه به شمار می روند.

ب)شرکت های اشخاص

در این نوع شرکت ها شخصیت شریک از اهمیت بسیاری برخوردار است و اعتبار شرکت بستگی وابسته به اعتبار آن ها می باشد.
شرکا در شرکت تضامنی نسبت به کلیه تعهدات شرکت مسئول هستند و تعهدات آن ها محدود به اندازه سرمایه آن ها در شرکت نیست.به دلیل تاثیر شخصیت شرکا در این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهم الشرکه دارای ممنوعیت ها و محدودیت های خاصی است.

از خصوصیات این نوع شرکت ها عبارتند از:

 1. بدون رضایت دیگر شرکاء انتقال سهام صورت نمی پذیرد.
 2. بدون رضایت دیگر شرکاء بعد از فوت قابل انتقال به وراث نمی باشد.
 3. در بعضی موارد خروج یک شرکت باعث انحلال شرکت می شود.

شرکت تضامنی و نسبی همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود را می توان جزو شرکت های اشخاص به شمار آورد.

ج)شرکت های مختلط

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت دیگران نامحدود می باشد.در این نوع شرکت ها در صورتی که سرمایه به شکل سهام گذاشته شود وضع حقوقی شرکت تلفیقی از مقررات شرکت های سهامی و تضامنی خواهد بود و در صورتی که سرمایه به صورت سهم الشرکه باشد وضع حقوقی شرکت تلفیقی از مقررات شرکت های با مسوولیت محدود و تضامنی خواهد بود .

د)شرکت های کمیتی

برخی به جای این نام ترجیح بر این دارند که از نام شرکت های تعاونی استفاده کنند.در این شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد می باشد،سوددهی و میزان سرمایه زیاد نیست.شرکت در جهت رفاه اعضاء تشکیل می شود بنابراین مسئولیت خاصی برای شرکا در قانون در نظر گرفته نشده است.

مشخصات عمومی شرکت های تجاری

 • در شرکت سهامی عام،حداقل شرکا 5 نفر ؛ حداقل سرمایه 000/000/ 5 ریال ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
 • در شرکت سهامی خاص،حداقل شرکا 3 نفر ؛حداقل سرمایه 000/000/1 ریال ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است.
 • در شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل شرکا 2 نفر ؛ و حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است.
 • در شرکت تضامنی ،حداقل شرکا 2 نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
 • در شرکت نسبی ،حداقل شرکا 2 نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک است.
 • در شرکت مختلط سهامی ،حداقل شرکا 2 نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا در شرکای ضامن نامحدود و در شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.
 • در شرکت مختلط غیر سهامی ، حداقل شرکا 2 نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نا محدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه است.
 • در شرکت تعاونی ،حداقل شرکا 7 نفر ،حداقل سرمایه محدودیت ندارد ،حداقل هیئت مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.

خصوصیات شرکت های سهامی خاص

 1. سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.یعنی حداقل سرمایه یک میلیون ریال است اما در خصوص افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.
 2. هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر گردد مسئولیت تامین آن با شرکاء بوده و یا اینکه میبایست آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود کنند.
 3. انتشار اوراق قرضه برای شرکت سهامی خاص مجاز نمی باشد.
 4. کلمه خاص میبایست قبل یا بعد از نام شرکت قید شود در غیر اینصورت هر یک از افراد ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه مطالبه نماید.
 5. سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.
 6. شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا وسیله بانک ها ارائه دهد و یا به انتشار آگهی و یا اطلاعیه و هر نوع تبلیغی برای فروش سهام خود مبادرت نمایند مگر اینکه از مقررات شرکت های سهامی عام تبعیت کنند.

در ادامه ثبت کریم خان موادی از قانون تجارت در رابطه با شرکت سهامی خاص را به شما ارائه می دهد.

موادی از قانون تجارت در رابطه با شرکت سهامی خاص

 • طبق ماده 1 شرکت سهامی،شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
 • طبق ماده 2 شرکت سهامی شرکت بازرگانی به شمار می رود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
 • طبق ماده 3 در شرکت های سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.
 • طبق ماده 4 شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
 • نوع اول:شرکت هایی که موسسین آن ها بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تامین می کنند.این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نام دارند.
 • نوع دوم:شرکت هایی که کلیه سرمایه آن ها در زمان تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین شده است.این شرکت ها شرکت سهامی خاص نام دارند.
 • در زمان تاسیس،سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.چنانچه سرمایه شرکت پس از تاسیس به هر دلیل از حداقل ذکر شده در این ماده کمتر شود باید طی یک سال اقدام به افزایش سرمایه نماید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های ذکر شده در قانون تجارت تغییر شکل دهد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه ذی صلاح مطالبه نماید.
 • جهت تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط ارائه اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
 1. اساسنامه شرکت که باید توسط همه سهامداران امضا شده باشد.
 2. اظهارنامه شامل تعهد تمام سهام و گواهی نامه بانکی
 3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و توسط همه سهامداران امضا شده باشد.
 4. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت بخش اخیر ماده 17
 5. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار

موادی از قانون تجارت در رابطه با (شرکت با مسئولیت محدود)

 • براساس ماده 94 شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی می گویند که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.(ماده 94)
 • براساس ماده 96 شرکت با مسئولیت محدود زمانی شکل می گیرد که کلیه سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی و ارائه شده شده باشد.
 • براساس ماده 104 شرکت با مسئولیت محدود توسط یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از میان شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می گردند اداره می شود.
 • براساس ماده 107 هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
 • براساس ماده 108 روابط بین شرکا تابع اساسنامه می باشد.در صورتی که در اساسنامه در خصوص تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم ذکر به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد.
 • براساس ماده 94 هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیات نظار بوده و هیات مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل می دهد.هیات نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیقی نموده و اطمینان یابد که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است..(ماده 109)

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود گذراندن مراحل ذیل الزامی است:

 1. تنظیم شرکتنامه و امضای آن
 2. تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
 3. ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

در خصوص با موارد فوق باید به نکات ذیل توجه داشته باشید.

 • شرکت نامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن می باشد؛به گونه ای که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت می باشد.در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام از قبیل نقدی یا غیر نقدی که میبایست ارائه شده باشد،ذکر می شود.
 • در شرکت های با مسئولیت محدود علی رغم شرکت های سهامی،تمامی سرمایه نقدی میبایست در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز ارائه شده باشد،در حالی که در شرکت های سهامی با پرداخت 35 در صد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تاسیس شرکت کرد.براساس ماده 100 قانون تجارت در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود کل سرمایه نقدی و غیر نقدی را پرداخت نکند باطل و غیر معتبر خواهد بود.البته باید توجه داشت که شرکت حتی چنانچه به دلیل عدم اجرای این امر باطل شود در برابر اشخاص ثالث و خواسته های آن ها حق استناد به این بطلان را ندارد.
 • بعد از طی مراحل فوق،شرکت میبایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.اسم شرکت نباید شامل نام هیچ یک از شرکا باشد و همانند شرکت های سهامی،اجباراً میبایست دارای نامی غیر از نام شرکا باشد و حتی نام آن نباید به گونه ای باشد که اشخاص ثالث اعتبار شرکت را مشروط یا مرتبط با اعتبار یکی از شرکا به شمار آورند و در صورتی که جز این باشد شریکی که نام او در شرکت ذکر شده در برابر اشخاص ثالث نقش شریک ضامن در شرکت تضامنی را ایفا خواهد کرد.

امید است این مطلب توانسته باشد راهگشای خوانندگان محترم بوده و در رفع مشکلات آن ها موثر واقع شده باشد.خواهشمند است در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهامی با کارشناسان مجرب ما تماس حاصل نمایید. همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما عزیزان در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشند.

“ثبت شرکت کریم خان،همراهی مطمئن در امور ثبتی شما”

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *