انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی و نحوه تنظیم صورتجلسه

انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی و نحوه تنظیم صورتجلسه


شرایط انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی و نحوه تنظیم صورت جلسه ثبت آن

تمامی شرکت ها از جمله شرکت سهامی  در اداره خود به اشخاص کوشا و سودمند نیاز دارد که از میان مالکین سهام توسط مجمع عمومی عادی منتخب میشوند و به نمایندگی از جانب شرکت تمامی کارهای آن را اداره می نمایند.

برای اینکه انتخاب آن ها همیشگی نبوده و جهت زمان کوتاهی انتخاب می شوند که اغلب از 2 سال بیشتر نمیشود و در آن زمان متصدی بر وجاهت مسیر شرکت می باشند و یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره که به او مدیر عامل هم می گویند تعیین می کنند و زمان تعیین او بیشتر از زمان عضویت او نخواهد بود.

فسخ هر کدام از رئیس یا معاونین او با اتخاذ بیشتر اعضاء هیئت مدیره ممکن میشود و بعد از این مورد می توانند سایر اشخاص را به جای آن ها انتخاب و مشخص نمایند . و عده ای اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام باید حداقل از پنج نفر باشد .

انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی و نحوه تنظیم صورتجلسه

شرایط اعضاء هیئت مدیره

قانون جهت تعیین اعضای هیئت مدیره مواردی تعیین نموده که با ارزش ترین آن ها به شرح زیر است :

 1. هیئت مدیره یا هر کدام مدیران شرکت احتمال خلع را دارند و هر زمانی که مجمع عمومی اقدام کند توانایی خلع آن را دارند.
 2. هیات مدیره میبایست از بین شرکای شرکت تعیین شوند.
 3. زمان تعیین معمولا در اساسنامه ذکر شده است و حداکثر زمان 2 سال می باشد در حالی که اگر در مجمع عمومی نیاز بدانند قادرند آنان را جهت 2 سال دیگر مشخص کنند.
 4.  عده اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام حداقل باید 5 نفر باشد در حالی که حداکثر تعداد آن ها تا 11 نفر هم می تواند باشد در صورت کلی شرکت سهامی خاص تعداد آن ها حداقل 3 نفر باشد.
 5. اعضاء هیئت مدیره باید از افراد خوشنام و درستکار و فعال باشند تا بتوانند در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشند.

کسانی که نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند

براساس ماده 111 قانون تجارت افراد زیر نمی توانند به مدیریت شرکت مشخص شوند.

 1. ورشکستگانی که حکم آنان صادر شده است.
 2. افرادی که به دلیل ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های زیر به سبب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاش یا گاهاً بی نصیب شده باشند در زمان محرومیت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، یا جنحه هایی که به سبب قانون در حکم خیانت یا کلاهبرداری شناخته شده است. اختلاس ، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی فوت یا سلب صلاحیت مدیر یا مدیران
  مادامی که یک یا چند نفر از مدیران فوت نموده و یاکنارگیری کنند و یا صلاحیت از آنان گرفته شود و تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل تنظیم در قانون کاهش گردد، به موجب اساسنامه اعضاء علی البدل جاگزین آن ها خواهند شد و هنگامی که اعضاء علی البدل تعیین نشده و یا به اندازه ی جهت عهده دار محل های خالی نباشند، بقیه مدیران از مجمع عمومی عادی شرکت فراخوان خواهند داد تا اعضاء هیئت مدیره را کامل کنند و هنگامی که هیئت مدیره به سبب مورد از فراخوان مجمع عمومی ممانعت نمایید . در این شرایط هر ذینفع می تواند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به فراخوان مجمع عمومی عادی جهت تعیین مدیری که مقام او بدون مسئول مانده مبادرت کند و بازرس یا بازرسان موظف به اجرای چنین تقاضایی می باشند.

اخذ تضمین و وثیقه از مدیران شرکت سهامی

مدیران شرکت سهامی میبایست دارای تعداد سهامی که در اساسنامه تنظیم شده است باشند و میزان این سهام نباید از سهامی که مساوی اساسنامه جهت رای در مجامع عمومی مورد نیاز است کمتر باشد.

افزون بر این احتمال دارد این سهام برای ضمانت و خسارتی که از کارکرد مدیر یا مدیران به صورت تکی و یا مشترکاَ به شرکت وارد شود دریافت گردد و سهام مذکور با نام بوده و توان واگذاری ندارد و تا زمانی که مدیری مفاصا حساب دوره مدیریت خود را از شرکت اتخاذ نکرده باشد در صندوق شرکت به عنوان ذخیره نگه داری میشود .

در بعضی موارد مدیری در زمان تعیین دارای تعداد سهام مورد نیاز نباشد و طی مدت یک ماه هم نتواند سهم مورد توجه رو را به صندوق شرکت بسپارد حق شرکت و عضویت ندارد و هنگامی که تعیین شده باشد میبایست کنارگیری کند.

نکات مهم در نحوه ی تنظیم صورتجلسات هیات مدیره

 1. جلسات هیات مدیره با وجود بیشتر از نیمی از اعضای هیات مدیره رسمیت پیدا می کند.
 2. اهداف آن ها هم با بیشترین آرا حاضرین در جلسه گرفته میشود فقط در حالی که در اساسنامه اکثریت بیشتری تنظیم شده باشد.
 3.  جهت هر کدام از جلسات هیات مدیره میبایست صورتجلسه ای مقرر و حداقل به امضای بیشتر مدیران حاضر در جلسه برسد. ( ماده 123 ق. ت )
 4. در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیران حضور داشته و غایب ذکر می شود و گزیده ای از مذاکرات و تصمیمات هم با ذکر زمان بازتاب میشود.
 5. مراسم فراخوان و تاسیس جلسات هیات مدیره را اساسنامه مشخص می کند .در حالی که در هر شرایط یک سوم اعضای هیات مدیره قادرند مادامی که طی یک ماه از جلسه قبلی هیات مدیره تشکیل نشده باشد مستقلاً از اعضاء جهت تشکیل جلسه فراخوان داده شود.
 6. مادامی که هر کدام از مدیران با کلیه یا برخی از تصمیمات درج شده در صورتجلسه موافق نباشد نظر او باید در صورتجلسه ذکر شود.

ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان،با چندین دهه سابقه درخشان،افتخار این را دارد که به عنوان یکی ازباسابقه ترین مراکز ثبتی درشرایط انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی و نحوه تنظیم صورتجلسه ثبت آن خدمت شما متقاضیان گرامی باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *