آیا نوع شرکت در میزان مالیات موثر است ؟

آیا نوع شرکت در میزان مالیات موثر است ؟


تاثیر نوع شرکت در میزان مالیات

تمامی شرکت ها و موسسه های انتفاعی و تجاری که مرحله های قانونی در اداره ی ثبت شرکت ها را گذرانده اند و ثبت شده اند و شامل شماره ی ثبت می باشند شامل مالیات بر درآمد بوده و وظیفه دارند مالیات تعیین شده را پرداخت کنند، در غیر این صورت از پاداش ها و امکانات و معافیت های قانونی که برای آن ها لحاظ شده است ممنوع خواهند شد وضمانت های اجرایی و سزای مربوطه نیز لحاظ می گردد . به همین دلیل بعد از ثبت موسسه و شرکت ، شرکت ها می بایست بلافاصله نسبت به مشخص نمودن حوزه ی مالیاتی عمل نمایند درغیراین صورت عهده دار خطا های قانونی می باشند.

آیا نوع شرکت در میزان مالیات موثر است ؟

در این صورت، آیا نوع شرکت در میزان مالیات تاثیر دارد ، جای سوال می باشد؟

خیر- مقدار مالیات مطابق نوع شرکت مشخص نمی شود .چیزی که در مالیات شرکت تاثیر دارد عملکرد مالی شرکت ها به صورت سالیانه و سود محض آن ها بعد از پرس و جو دفاتر شرکت می باشد .

دفترهای تجاری، باارزش ترین وسیله جهت مشخص نمودن مالیات موسسه های تجاری می باشد. قانون های مالیاتی ایران سود خالص شرکت ها و بازرگانان را طبق ترازنامه و حساب سود و ضرر آنان که از روی دفاتر قانونی تنظیم می شود قرار می دهد. درنتیجه برای نهی کردن مالیات نیز مطابق قانون های مالیاتی ترتیب و نگاهداری دفترهای اجباری می باشد. در دفترهای تجاری اقدامات موسسه به طور رقم های وارد شده و حساب ها از روی رقم های مذکور مشخص می شود.

برای نگه داشتن و ترتیب دادن دفترهای تجاری هم در قانون مالیات های مستقیم و هم در قانون های تجارت قوانینی درنظر گرفته شده که به شرح زیر می باشد :

• ثبت دفاتر تجاری

دفتر دارایی ، روزنامه ، کل و هر دفتری که دریافت آن را وزارت دادگستری را واجب بداند می بایست پیش از آنکه چیزی در آن مکتوب شود مهر و پلمپ شود. این کار در تهران توسط وسیله اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها توسط اداره ثبت شرکت ها اعمال می گردد.
دفتری که برای امضا به متصدی امضا تحویل داده می شود می بایست شامل شماره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضا وظیفه دارد صفحه های دفتر را به طور شمرده شده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با آَشکار ساختن به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با ذکر تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این هدف آماده می کنند منگنه کند. واجب می باشد تمامی اعداد حتی تاریخ با تمام حروف مکتوب شود.( ماده 12 ق.ت )

طبق ماده 13 ق. ت می بایست تمامی معامله ها و واردات و صادرات به ترتیب تاریخ و صفحه های مخصوص به خود مکتوب شود ، تراشیدن و حک کردن و جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که دفتر نویسی معمول می باشد و در حاشیه یا بین سطور نوشتن نهی شده است . این کاربه این دلیل می باشد که تا هنگامی که تاقضی به وجود نیامده چنانچه تاجر بدی نیت نداشته باشد معاملات را همان گونه که هستند وارد می کند اما درهنگام ایجاد اختلاف امکان دارد بخواهد با دست بردن در دفتر مشخصات معامله را عوض کند.
هر یک از دفترهای قانونی می بایست تا ده سال در مکان شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری شود و دفاتر هر شرکتی که به انحلال رسیده باشد با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال نگه داری شده و حفظ بماند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *