آثار ورشکستگی درباره خود تاجر و مدیرتصفیه


براساس ماده 412 قانون تجارت ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود ” . لذادر صورتی که تاجر کوچکترین تاخیری در پرداخت بدهی نماید ورشکسته اعلام می گردد.

در ادامه ثبت کریم خان شروط ورشکستگی را برای شما توضیح می دهد.

 1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
 2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه مبالغی که بر عهده اوست ؛
 3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی .

آثار ورشکستگی

 • نمی تواند در اموال خود دخل و تصرفی داشته باشد و در زمره محجورین به شمار می رود و مجاز به دریافت و واریزهیچ مبلغی از حساب بانکی خود نمی باشد.
 • نمی توانداز اموالی که در تجارتخانه یا انبار دارد چیزی را خارج کند یا اموالی را به این اماکن وارد کند.
 • نمی تواند از طلبکارهای خود هیچگونهمبلغی دریافت نماید یا به افرادی که بدهکار است جنس یا وجهی بپردازد.
 • مجاز به دخل و تصرف در دفاتر تجاری نمی باشد.
 • امکان دسترسی به اسناد و مدارک خود از جمله دسته چک ها و یا برات ها و دیگر اوراق تجاری اقداماتی انجام دهد.
 • اگر مالی به شکل امانت در تجارت خانه و یا انبار متعلق به اشخاص حقیقی با حقوقی میباشد به آن ها بازگرداند.
 • چنانچه اموالی را نزد اشخاصی به شکل امانت گذاشته دریافت کند.
 • برعلیه طلبکاران یا بدهکاران اقامه دعوی کند یا اینکه طرف دعوای آن ها قرار گیرد و سلب مداخله در اموال و یا ممنوعیت او به این دلیل است که بعد از ورشکستگی محجور می شود. اما محجوریت او با محجورین نوشته شده در ماده 1207 قانون مدنی متفاوت است ( صغار، اشخاص غیررشید، مجانین ). زیرا تاجر جزو هیچ کدام از محجورین ماده یاد شدهنیست بلکه محجوریت او حمایت و مصلحتی می باشد که برای حفظ حقوق طلبکاران او می باشداما در دیگر موارد ( غیر از امور مربوط به تجارت خانه خود ) محجور نیست و می تواند به امورات خانوادگی خود رسیدگی کرده و نیز براساس قانون و یا با اجازه صاحب مال در حقوق و امور مالی آنان اقدامات لازم از قبیل اینکه امور وکالت را انجام دهد و یا وصی دیگران شود، بر عهده بگیرد.

آثار حکم ورشکستگی درباره مدیر تصفیه

قائم مقام یعنی جانشین که هم در قانون تجارت و هم در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است . اما به تصریح ماده 418 قانون تجارت بعد از آنکه حق مداخله تاجر به حکم دادگاه از او سلب شد مدیر تصفیه که از طرف دادگاه معین می شود قائم مقام خاص او بوده و برای تصفیه اموال و دارایی و مطالبات و تعهدات و قروض او کلیه اختیاراتی را دارد که خود تاجر قبل از ورشکستگی در اموال و امور مالی خود داشته است که براساس حکم قانون به مدیر تصفیه سپرده می شود و او حق دارد به جای تاجر از اختیارات و حقوق او استفاده نماید.لذا هر کس هرگونه ادعا یا شکایتی درباره اموال منقول و غیرمنقول از تاجر ورشکسته دارد میبایست به او رجوع و یا علیه او اقامه نماید زیرا اختیار تاجر به کل سلب می شود و مدیر تصفیه طرف دعوی قرار می گیرد.

 • اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را ارائه دهند :

براساس ماده ۴۱۵ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه عمومی درموارد ذیل اعلام می شود.

 • الف) طبق اظهار خود تاجر،
 • ب) براساس تقاضای یک یا چند نفرازطلبکارها،
 • ج) به درخواست مدعی‌العموم بدایت (دادستان).

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *