آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت شرکت سهامی

قبل از اینکه وارد مبحث تقسیم دارایی شویم در خصوص انحلال و تصفیه شرکت های تجاری توضیحاتی را به شما ارائه می دهیم.انحلال به معنای پایان فعالیت شرکت نیست بنابراین در زمان انحلال شرکت ، شخصیت حقوقی شرکت به پایان نمی رسد بلکه وارد مرحله تصفیه می گردد.در زمان تصفیه شرکت بدهی های شرکت پرداخت […]

سازماندهی شرکت سهامی ، به شکل دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت می باشد : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس). هیاتی از بین سهامداران شرکت سهامی انتخاب می شوند که شرکت را اداره می کند. مدیران شرکت […]

بررسی تکالیف و وظایف مدیران شرکت سهامی سازماندهی شرکت سهامی ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت می باشد : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).   قانون برای هر کدام از مدیران و هیئت مدیره شرکت های سهامی، تکالیف […]

نکاتی در خصوص تایید اظهارنامه ثبت شرکت سهامی اظهارنامه در حقیقت سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص می باشد که مفاد آن باید از جانب موسسان طبق ماده ۷ل.ا.ق.ت تنظیم گردد..موسسان در زمان تاسیس شرکت سهامی باید اظهارنامه را تهیه و تنظیم کرده و آن را به ضمیمه دیگر مدارک نوشته شده در مواد […]