آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص،به شرکتی گفته می شود که بازرگانی باشد و کلیه سرمایه آن را موسسین تامین نموده باشند و سرمایه آن به سهام تقسیم گردیده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. در حقوق ایران،شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام،ابتدا تاسیس می گردد و ثبت می شود.در صورتی […]

ثبت شرکت سهامی خاص شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که تمام دارایی آن به وسیله ی موسسین لحاظ می گردد. در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس نمی باشد و تعداد شریک های آن کمتر از شرکت سهامی عام می باشد. در این نوع شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی امکان پذیر نمی باشد […]

الف- تعریف شرکت سهامی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص جهات افتراق شرکت های سهامی عام و خاص سخن می گوید.مطابق ماده اول لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ که اعلام می کند: ” شرکت سهامی شرکتی می باشد که دارایی آن به سهام قسمت شده […]

شرکت سهامی خاص ، شرکت تجاری می باشد که دارایی آن در زمان ایجاد از یک میلیون ریال کم تر نمی باشد و به قطعه های سهام تبدیل می شود. مسئولیت هر یک از صاحب های سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. کل دارایی آن باید توسط موسسان تاسیس گردد ( […]

  • 1
  • 2