آرشیو برچسب‌ها: طرح صنعتی

نکاتی در خصوص اظهارنامه ثبت طرح صنعتی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد توضیحاتی در خصوص نقص اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به شما ارائه می دهد.با اشاره به ماده ۸۳ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷، مرجع ثبت همان طور که بعد از رسیدگی، اعتراضات و کاستی ها را در اظهارنامه و […]

ثبت طرح صنعتی و موارد زوال حقوق ناشی از آن زمان پشتیبانی از طرح صنعتی حداکثر ۱۵ سال می باشد . احتمال دارد پیش از اتمام مدت ۱۵ سال ، حقوق منحصری مالک طرح از بین برود ؛ به بیان دیگر حقوق مادی مالک طرح احتمال دارد مانند هر حقوق دیگر پیش از اتمام مدت […]

“ثبت شرکت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت طرح صنعتی و اختراعات”  مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی کامل نمودن دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی مدارک مثبت وجود درخواست کننده و طرح‌ریز؛( برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی به صورت خوانا) اگر […]

“اخذ فوری طرح صنعتی در موسسه تخصصی ثبت شرکت کریم خان “ طبق قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارت است از “هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،به گونه ای که ترکیب یک محصول صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی می […]