آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت تعاونی

ثبت کریم خان در این مقاله پیش از هر چیز به تعریف شرکت تعاونی می پردازد. شرکت تعاونی شرکتی می باشد از اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا بوسیله خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها ، موافق اصولی که در قانون شرکت […]

شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان ذیل است : مجامع عمومی هیئت مدیره بازرسی اداره امور شرکت تعاونی بر عهده هیئت مدیره می باشد. اعضای هیئت مدیره دو دسته می باشند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه معین می شود. براساس قانون ، هیئت مدیره تشکیل […]

برابر ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت تعاونی به شرکتی می گویند که تشکیل شده از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شرکاء بوسیله خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل […]

شرکت تعاونی میان اشخاص حقیقی، در کارهای مرتبط به تولید و پخش ، برای توسعه اوضاع اقتصادی و اجتماعی به وسیله همکاری شرکاء با توجه به مقررات بخش تعاون تاسیس می گردد.در این شرکت ، تعداد شرکاء حداقل ۷ نفر و حداقل تعداد هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر می باشد و همچنین […]