آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت تعاونی

شرایط ثبت شرکت های تعاونی همان گونه که در مقالات پیشین ثبت شرکت کریم خان گفته شد،شرکت تجاری انواع گوناگونی دارد.به غیر از شرکت های موضوع قانون تجارت تصویب شده در سال ۱۳۱۱ و لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص ،با قانون شرکت هایی آشنا هستید که به جز […]

برای ثبت شرکتهای تعاونی چه مدارکی مورد نیاز است؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان به مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکتهای تعاونی پرداخته است.تاسیس شرکتهای تعاونی و همینطور امور آن،می بایست طبق قوانین و مقررات بخش تعاونی تصویب شده در سال ۱۳۷۰ واصلاحی به تصویب رسیده در سال ۱۳۷۷ دیگر قوانین و اصل مربوطه،صورت پذیرد. […]

ثبت شرکت تعاونی ثبت شرکت تعاونی زمانی صورت می پذیرد که چندین نفر برای حصول یک هدف مشترک قصد سرمایه گذاری داشته باشند.اگر بخواهیم تعریف کلی از شرکت تعاونی پیش روی شما قرار دهیم باید بگوییم که این شرکت ها متشکل از افرادی است که با یکدیگر هم صنف هستند و برای دستیابی به منافع […]