آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت تضامنی

شرایط ثبت شرکت های تضامنی و مدارک مورد نیاز آن مجموعه تخصصی ثبت کریم خان مفتخر است تا در این مقاله به تشریح شرکت های تضامنی و شرایط ثبت آن بپردازد.شرکت تضامنی از انواع شرکت های تجاری است که همچون سایر این گونه شرکت ها جدای از نوع عملیات،تجاری به شمار می آید. در خصوص […]

شرایط ثبت شرکت های تضامنی در خصوص ثبت شرکت های تجاری در مقالات پیشین ثبت شرکت کریم خان به صورت مفصل توضیحاتی را تشریح نمودیم.در این مقاله سعی داریم تا مراحل ثبت شرکت های تضامنی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.شرکت تضامنی عبارت است از شرکتی که تحت نام مخصوص جهت انجام امور بازرگانی […]

نكات و تعاریف ثبت شركت‌های تضامنی ثبت شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نامی مخصوص جهت انجام امور تجارتی بین افراد با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. مدیر یا مدیران این شرکت باید با اتفاق ‌نظر تمام شرکای شرکت انتخاب شوند. مدیریت شرکت تضامنی می تواند بر عهده ی یکی از شرکا یا شخصی غیر از […]