آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت تضامنی

تعریف شرکت تضامنی شرکت تضامنی که میان دو یا چند شریک،درجهت فعالیت های تجاری تاسیس شده و سرمایه افراد مغایر با شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم بندی نمی شود،چنانچه سرمایه شرکت در موقع زوال جهت ادای بدهی های شرکت کفایت نکند،بنابراین هرفرد شریک موظف به پرداخت بدهی ها می باشد.   اوصاف اساسی شرکت […]

به موجب ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکتی که میان دو یا چند نفر در دایر نام انحصاری جهت کاراهای تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود را شرکت تضامنی می گویند و که دارایی شرکت جهت تسویه کلیه دیون آن کفایت نکند ، هر کدام از شرکاء متعهد به پرداخت کل دیون شرکت خواهد بود […]

اصول شرکت تضامنی همان گونه در مطالب پیشین اشاره کردیم، در قسمت بندی شرکت ها، شرکت های تجاری معمولا سه قسم هستند : قسم اول، شرکت هایی می باشند که سرمایه در آن دخیل می باشد . قسم دوم، شرکت هایی می باشند که اعتبار و هویت شرکا در آن دخیل دارد. قسم سوم ، […]

توضیحاتی در مورد پایان شخصیت حقوقی شرکت های تضامنی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص پایان شخصیت حقوقی شرکت های تضامنی و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها توضیح دهد.ما میخواهیم در ثبت کریم خان در مورد،تبدیل شرکت های تضامنی،لغو شرکت های تضامنی وانحلال آن ها که هر […]