آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت مختلط سهامی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله در واقع مشاوره ثبت شرکت به شما ارائه می دهد.ضروریات اجتماعی و هدف تاسیس کنندگان و شکل امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مورد توجه بوده است سبب شده تا شرکت های گوناگونی تاسیس گردد به گونه ای که براساس ماده ۲۰ شرکت های تجاری هفت […]

یکی از انواع شرکت های تجاری شرکت مختلط غیر سهامی می باشد که در این مطلب موسسه حقوقی ثبت کریم خان به آن خواهد پرداخت.مطابق ماده ی ۱۶۲ قانون تجارت«شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت […]