آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت مختلط سهامی

همانگونه که ماده ۱۶۲ قانون تجارت تعریف کرده است شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می گردد.بنا بر این تعریف شرکا در شرکت مختلط سهامی دو نوع است،یکی شرکای ضامن یا شرکای تضامنی و دیگری شرکای سهامی.سهم سرمایه شرکای […]

در شرکت مختلط دارایی یک یا چند شریک ضامن به همراه یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و یا شرکای سهامی تشکیل می گردد.شرکت مختلط سهامی زمانی تشکیل می شود که تاجران نیاز به پول دارند و نمی خواهند قرض کنند و ترجیح می دهد با سرمایه داران شراکت کند. انواع شرکت های مختلط […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله در واقع مشاوره ثبت شرکت به شما ارائه می دهد.ضروریات اجتماعی و هدف تاسیس کنندگان و شکل امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مورد توجه بوده است سبب شده تا شرکت های گوناگونی تاسیس گردد به گونه ای که براساس ماده ۲۰ شرکت های تجاری هفت […]

یکی از انواع شرکت های تجاری شرکت مختلط غیر سهامی می باشد که در این مطلب موسسه حقوقی ثبت کریم خان به آن خواهد پرداخت.مطابق ماده ی ۱۶۲ قانون تجارت«شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت […]