آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت تعاونی

صندوق تعاون که در سال ۱۳۶۹ تاسیس گشته است، موسسه ای اعتباری می باشد و برای مدت نامحدود شخصیت حقوقی و استقلال مالی دارند. عملیات صندوق تعاون ، سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران می باشند. سرمایه اولیه صندوق تعاون ، هشت میلیارد ریال می باشد. صندوق تعاون که یک شخص حقوقی دولتی […]

نکاتی در خصوص طریق فعالیت در شرکت تعاونی شرکت تعاونی به شرکتی می گویند که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا بواسطه کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی تصویب شده در تاریخ ۹ / ۴/ […]

انواع مجمع عمومی مجمع عمومی عادی مجمع عمومی فوق العاده براساس ماده ۳۳ قانون : ” مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار ، پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف خود تشکیل می شود. در موارد ضروری، در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد “ […]

اداره امور شرکت تعاونی برعهده هیئت مدیره می باشد. اعضای هیئت مدیره به دو دسته تقسیم می شوند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه معین می گردد.طبق قانون ، هیئت مدیره تشکیل شده از حداقل ۳ نفر و حداکثر ۷ نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای […]