آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت تعاونی

شرایط ثبت شرکت های تعاونی همان گونه که در مقالات پیشین ثبت شرکت کریم خان گفته شد،شرکت تجاری انواع گوناگونی دارد.به غیر از شرکت های موضوع قانون تجارت تصویب شده در سال ۱۳۱۱ و لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص ،با قانون شرکت هایی آشنا هستید که به جز […]

ثبت شرکت تعاونی در این مطلب ثبت کریم خان سعی دارد تا شرایط تاسیس و ثبت شرکت تعاونی را برای شما بازگو نماید.شرکت تعاونی شرکتی می باشد که میان اشخاص حقیقی، جهت فعالیت در امور مرتبط با تولید و توزیع، در راستای اهداف آشکار در قانون بخش تعاونی، با هدف پیشرفت وضعیت اقتصادی و اجتماعی […]

اخراج عضو از شرکت تعاونی یکی از موارد خروج قهری عضو از شرکت تعاونی می باشد که در برخی از موارد و در تحت شرایط خاصی انجام می گیرد.ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی در این خصوص چنین تعیین کرده است : ” در موارد ذیل عضو از تعاونی اخراج می شود : فقدان هر یک […]

ثبت شرکت از طریق مرجع ثبت شرکت ها در این مقاله برآنیم تا علل ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را تشریح نماییم. ابتدا لازم است بدانیم که قوانین و مقررات ثبت شرکت ها ، در قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها پیش بینی شده اند. هر کدام از این قوانینی که نام […]