آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت تعاونی

اگر می خواهید به کارهای تجاری بپردازید الزاماً باید سرمایه داشته باشید.یکی از راه های سریع اندوختن سرمایه ثبت شرکت تجاری است.شرکت تجاری در واقع سبب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.ثبت شرکت تجاری سبب پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری می شود […]

اداره امور شرکت های تعاونی ، مانند سایر شرکت های تجاری بر عهده هیات مدیره است. مدیرانی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه می نمایند و بر همین اساس، مسئولیت هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات با آنان بوده و در صورتی که عمل خلاف، جنبه کیفری […]

شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان ذیل است : مجامع عمومی هیئت مدیره بازرسی اداره امور شرکت تعاونی بر عهده هیئت مدیره می باشد. اعضای هیئت مدیره دو دسته می باشند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه معین می شود. براساس قانون ، هیئت مدیره تشکیل […]

یکی دیگر از شرکت های تجاری شرکت های تعاونی می باشد که هدف آن با دیگر شرکت هایی که تا به حال پیش از این مورد بحث قرار گرفت تفاوت دارد زیرا هدف شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و … فعالیت برای سود و بهره دهی بیشتر می باشد چنانچه هدف اصلی […]