آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی برای مدت زمان نامحدود در جهت برطرف نمودن نیازهای شریکان و توسعه اوضاع مادی و اجتماعی ایجاد می گردد؛ از خدمات این موسسه اقداماتی از قبیل خدمات عمومی و هرنوع امور مرتبط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی،طبقه بندی و نگهداری و تبدیل و فروش محصولات مذکور،پخش هر گونه کالا و ابزار لازم […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص ثبت شرکت تعاونی و احلال شرکت تعاونی سخن می گوید.کارایی شرکت تعاونی یا اتحادیه تعاونی ، با تاسیس و ثبت نمودن آن شروع می شود و با تعطیلی و تصفیه آن خاتمه می یابد . در این مقاله ، ثبت و تعطیلی تعاونی را تفسیر می نماییم. – […]

اتحادیه تعاونی بنیادی تشکیل شده از شرکت های تعاونی عضو با عنوان فعالیت واحد با هدف اجرای اهداف درج شده در ضوابط و مقررات تعاونی ها می باشند. اتحادیه های حال حاضر در کشور به دو قسم می شوند : الف- گروهی که تاسیس و فعالیت آن ها مطابق مقررات قانون قسمت تعاونی مصوب ۱۳۷۰ […]

مطالبی درباره ی اقامتگاه و تابعیت شرکت تعاونی شرکت تعاونی به شرکتی گفته می شود که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که جهت رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء بواسطه خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصرح است تشکیل می گردد.شرکت […]