آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت تجاری در ایران

نکاتی در خصوص قوانین حاکم بر ثبت شرکت های تجاری در ایران شخص حقیقی یا حقوقی می تواند جز تاجران باشد.در حالی که تاجر شخص حقوقی باشد، به آن شرکت تجاری می گویند . شراکت و گردهمایی حقوق دو یا چند شریک در یکی از طرح های مشخص شده در قوانین تجاری را شرکت تجاری […]

تشکیل و ثبت شرکت تجارتی جهت تشکیل و ثبت شرکت تجارتی ، لازم است مجوزهایی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد که ثبت شرکت کریم خان طی این مقاله آن ها را به تفصیل بیان نموده است. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که جهت برخی امور، قوانین مختلف و مقررات خاصی پیش بینی […]

ثبت شرکت های تجاری طی این نوشتار قصد داریم اقداماتی را که انجامشان پیش از ثبت شرکت الزامی است تشریح نماییم. ثبت شرکت کریمخان شرکت های تجاری را اینگونه معرفی نموده است که به اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، جهت انجام عملیات تجاری و بدست آوردن سود و منفعت شرکت های تجاری […]

شرایط و مراحل ثبت شرکت تجاری : قبل از اینکه به توضیح چگونگی ثبت شرکت تجاری بپردازیم بهتر است بدانیم ، درست است که انواع شرکت های تجاری در قانون تجارت بیان شده است اما تعریف شرکت های تجاری در قانون تجارت موجود نمی باشد . ثبت شرکت کریمخان در این مقاله به تعریف شرکت […]