آرشیو برچسب‌ها: انتخاب برند

انتخاب برند انتخاب برند و ثبت آن نیز مانند هر فعالیت حقوقی دیگری شامل یک فرآیند اجرایی و ثبتی خاص است که آشنایی با آن خالی از لطف نیست، ثبت شرکت کریمخان در مقاله ی زیر اشتباهات رایج در انتخاب برند را مورد بررسی قرار داده است. برند آمیخته ای از نشانه های روانی، فکری، […]