آرشیو برچسب‌ها: افزایش سرمایه

نکاتی در باب مدارک لازم جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص  ازدو شیوه صدور سهام جدید و بالا بردن اسمی سهام موجود می توان سرمایه شرکت سهام رادر “ثبت حقوقی کریم خان “افزایش داد.( ماده ۱۳۷ ل.ا.ق.ت) افزایش سرمایه شرکت می تواند به یکی از طرق ذیل که در ماده ۱۵۸ قانون تجارت احصاء […]

نکاتی در خصوص حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه به طور کلی، سهامداران زمان حال شرکت در رابطه با اشخاص غیرسهامدار در خریداری سهام جدید اولویت دارند. ماده ۱۶۶ این قوانین و شروط آن مورد بررسی قرار می دهد. ” در خریداری سهام جدید دارندگان آن بنا به سهامی که مالکیت دارند دارای اولویت می […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص را ارائه می دهد. نام شرکت………………………………………. ۲-مجمع عمومی فوق العاده مورخ………………..و هیات مدیره مورخ………………. ۳-مبلغ سرمایه قبل از افزایش:………………………………………………………… ۳-مبلغ سرمایه پس از افزایش و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک: ………………………………………………………………………………………. ۴-تعداد سهام با نام – […]