ثبت کریم خان در این نوشتار پیش نیازهای ثبت شرکت را آورده است.

نکاتی در باب پیش نیازهای ثبت شرکت

در تعریف شرکت می توان گفت مجموعه ای از افراد که برای انجام فعالیتی خاص با یکدیگر همکاری می نمایند، می توانند یک شرکت را تشکیل دهند.جهت تشکیل شرکت قبل از هر چیزی باید شریک یا شرکایی را در نظر بگیرید.در خصوص حداقل اعضای هر یک از انواع شرکت ها باید نکات زیر را در نظر بگیرید :

 • حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
 • حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
 • حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
 • حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )

هر یک از اشخاص حقوقی اعتبار خاص خود را دارند.اعتبار اشخاص حقوقی وابسته به میزان سرمایه ای است که در شرکت به ودیعه گذاشته اند.زمانی که قصد تاسیس یک شرکت را دارید، می بایست علاوه بر انتخاب شرکای شرکت و تعیین سرمایه آن ، با توجه به اهداف اعضا در آینده ، نوع فعالیت افراد و میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، قالب شرکت را نیز مشخص کنید.

براساس ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :

 1. شرکت های سهامی ( براساس ماده 4 لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
 2. شرکت تضامنی
 3. شرکت با مسئولیت محدود
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

در ادامه این مقاله ثبت کریم خان به تفصیل در خصوص شرکت های تجاری توضیح می دهد.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که کلیه سرمایه آن توسط موسسین تامین می شود.در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام می باشد.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در ابتدای امر 35% از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

مشخصات شرکت های سهامی خاص

 1. حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.
 2. تعداد مدیران حداقل 3 نفر می باشد.
 3. تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
 4. در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدود نیست.
 5. سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
 6. در شرکت سهامی خاص اوراق قابل انتشار نیست.
 7. انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکا می باشد.
 8. در شرکت سهامی خاص،مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

براساس ماده 94 قانون تجارت،” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.” ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است.

مراحل تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

 1. تنظیم شرکت نامه و امضای آن
 2. تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
 3. ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. کم بودن میزان شرکا
 2. می تواند با هر سرمایه ای تشکیل شود.
 3. تعداد مدیران در این شرکت به صورت اجباری تعیین گشته و شرکت می تواند به وسیله یک یا چند مدیر اداره شود برخلاف شرکت های سهامی که در سهامی عام میبایست حداقل 5 مدیر و در سهامی خاص حداقل 3 مدیر انتخاب شوند،محدودیتی برای مدت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد.

معایب شرکت با مسئولیت محدود

 1. به دلیل اینکه مسئولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها است اشخاص برای فرار از مسئولیت این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
 2. پذیره نویسی و پرداخت کلیه سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
 3. نقل و انتقال سهام آزادانه انجام نمی شود بلکه به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد وابسته است.همچنین این نقل و انتقال باید طبق سند رسمی باشد.براساس ماده 103 قانون تجارت : ” در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.”

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

 • این شرکت با فوت ، ورشکستگی یا محجوریت شرکت منحل نمی شود
 • در اسم شرکت باید حتماَ عبارت با مسوولیت محدود ذکر شود تا افرادی که با شرکت معامله می کنند متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسئولیتش به اندازه سرمایه اش است.
 • براساس ماده 112 قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به افزایش سهم الشرکه خود کرد و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه است.

شرکت سهامی عام

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر می باشد.حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.

شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود می باشد و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

شرکت نسبی

حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک است.

شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر می باشد ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.

شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر می باشد،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه است.

شرکت تعاونی

حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر می باشد.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.

بعد از اینکه نوع شرکت را تعیین کرده و شرکا را انتخاب نمودید اوراق ثبتی را تهیه و تنظیم کنید.

در صورتی که موضوع فعالیت شما نیاز به دریافت مجوز داشته باشد باید جواز مربوطه را دریافت کرده و ارائه دهید.این را بدانید که همه فعالیت ها نیاز به مجوز ندارند.یکی از اقدامات دیگری که در زمان تشکیل شرکت انجام می دهید انتخاب نام شرکت می باشد.در ادامه خصوصیات نام شرکت را به شما توضیح می دهیم.

مشخصات نام شرکت

 • الف) خارجی نباشد،
 • ب) قبلاَ ثبت نشده باشد
 • ج)معنا و مفهوم داشته باشد
 • د) مغایر با فرهنگ انقلاب اسلامی نباشد

در آخر لازم به ذکر است که ثبت شرکت هیچ محدودیت و شرایط خاصی ندارد. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی شرایط ثبت شرکت دارند و می توانند شرکت ثبت کنند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *