پایین آمدن سرمایه شرکت سهامی از حداقل مقرر قانونی


در این مقاله قصد داریم درباره پایین آمدن سرمایه شرکت سهامی از حداقل مقرر قانونی صحبت کنیم.

براساس ماده 4 لایحه قانون تجارت : شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شوند :

  • نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می نمایند. این نوع شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
  • نوع دوم : شرکت هایی که کل سرمایه آن ها در زمان  تاسیس به صورت انحصاری بوسیله موسسین تامین شده است. این نوع شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند ” .

لذا بارزترین تفاوت شرکت سهامی عام و خاص، تفاوت در نوع تامین سرمایه شرکت است. بعنوان مثال در صورتی که 5 نفر قصد تشکیل شرکت سهامی را داشته باشند، در سهامی خاص تنها همین 5 نفر میبایست کل سرمایه شرکت را تعهد نمایند ، اما در سهامی عام این 5 نفر مبلغی را براساس قانون تعهد و بقیه سرمایه شرکت را به عموم مردم پیشنهاد می کنند تا اشخاص علاقه مند سهام شرکت را خریداری نمایند. شرکت سهامی عام مانند شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و شرکت سهامی خاص مانند کاله آمل.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص میزان سرمایه در سهامی عام و خاص توضیح می دهد.

میزان سرمایه در سهامی عام و خاص

براساس ماده 5 لایحه قانون تجارت ، ” در موقع تاسیس ، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد . ”

مقنن در این ماده ، میزان حداقل سرمایه را پیش بینی کرده است. در شرکت سهامی عام و خاص حداکثر سرمایه در قانون تعیین نشده است.

پایین آمدن سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی

بعنوان مثال سرمایه شرکت سهامی عام ، به دو میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص، به پانصد هزار ریال کاهش یابد. لازم به ذکر است که دلیل کاهش سرمایه مهم نیست .در این حالت براساس ماده 5 لایحه ، ” میبایست طی  یک سال تا حداقل اندازه تعیین شده افزایش سرمایه داده شود یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های یاد شده در قانون تجارت تغییر شکل پیدا می کند وگرنه هر ذینفع می تواند تقاضای انحلال آن را از دادگاه ذیصلاح بنماید.زمانی که قبل از صدور رای قطعی باعث تقاضای انحلال منتفی شود دادگاه ، رسیدگی را موقوف خواهد نمود .”

طبق این امر ، شرکت میبایست طی یک سال افزایش سرمایه تا حداقل تعیین شده قانون یا تغییر به یکی از شرکت های ماده 20 قانون تجارت مانند تضامنی یا بامسئولیت محدود را انتخاب کند. دلیل اختیار تغییر به یکی از شرکت های قانون تجارت این است که در شرکت های قانون تجارت، حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.

چنانچه حداکثر طی یک سال ، شرکت اقدام به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت ننماید، هر ذینفع می تواند برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. مراجعه به دادگاه، با تقاضای ذینفع می باشد و دادگاه راساَ به موضوع انحلال رسیدگی نمی کند.

در نتیجه چنانچه سرمایه شرکت طی یک سال از حداقل قانونی کاهش بیابد ، باید سرمایه افزایش یابد یا به یکی از شرکت های قانون تجارت تغییر یابد.وگرنه هر ذینفع می تواند برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

  • طرح اعلامیه ی پذیره نویسی درباره سهام جدید
  • آخرین ترازنامه و حساب و سود و زیان نیز که توسط مجمع عمومی عادی ثبت شده پیوست طرح اعلامیه پذیره نویسی می شود و در صورتی که تصویب نشده این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شود.

در ادامه ثبت کریم خان نکاتی را در اختیار شما قرار می دهد .

  • آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که توسط مجمع عمومی توسط مجمع عمومی تصویب شده باید هم در مرجع ثبت شرکت ها و هم مرکز شرکت آماده باشد.
  • در شرکت سهامی عام با تصویب قانون بازار، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی تنها بعد از تایید سازمان بورس و بعد از آن مرجع ثبت شرکت ها امکان پذیر می باشد. مرجع ثبت شرکت ها و سازمان بورس بعد از احراز اینکه طرح اعلامیه پذیره نویسی با قانون مطابقت دارد مثل زمان تاسیس اجازه انتشار آن را صادر می کند.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

  • صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را به تصویب رسانده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر، صورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را تصویب کرده است.
  • یک نسخه از روزنامه ای که آگهی یاد شده در ماده 169 این قانون در آن نشر شده است.
  • اظهارنامه مبنی بر فروش همه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد میبایست شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ذکر شود.
  • چنانچه بخشی از افزایش سرمایه به شکل غیرنقد باشد میبایست تمام بخش غیرنقد ارائه شده و با رعایت ماده 82 این قانون توسط مجمع عمومی فوق العاده تصویب شده باشد. مجمع عمومی فوق العاده در این خصوص با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 تا 81 این قانون در آن بخش که با آورده غیرنقد مرتبط است اجباری خواهد بود و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده میبایست به اظهارنامه یاد شده در این ماده ضمیمه گردد.

نکته : همانند زمان تاسیس آورده غیرنقد میبایست کلاً به شرکت تحویل داده شود و به ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری برسد و آورده غیرنقد را نمی توان به بیشتر از اندازه ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری به تصویب رساند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *