ثبت اجباری تصمیمات در مجمع عمومی

ثبت اجباری تصمیمات در مجمع عمومی


 موارد ثبت اجباری تصمیمات در مجمع عمومی

ثبت کریم خان جهت بحث در خصوص موارد ثبت اجباری تصمیمات در مجمع عمومی نخست ملزوم می داند مجمع عمومی و وظایف آن مورد را مورد بررسی قرار دهد؛سپس به موارد ثبت اجباری تصمیمات مجمع عمومی بپردازد.

مجامع عمومی شرکت سهامی از مجموعه ی مالکان سهام شکل می پذیرد.قوانین مرتبط با حضور به هم رسانیدن تعداد مورد نیاز جهت شکل گیری مجمع عمومی و آراء مورد نیاز به منظور اخذ تصمیمات در اساسنامه تعیین خواهد گشت،جز در موردهایی که طبق قانون وظیفه ی مخصوص برای آن تعیین شده باشد.(ماده 72 قانون تجارت)

 

ثبت اجباری تصمیمات در مجمع عمومی

ثبت کریمخان در ادامه  انواع مجامع عمومی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

انواع مجامع عمومی

مجمع عمومی که عمده ترین رکن شرکت می باشد طبق ماده 73 قانون تجارت دربردارنده ی گونه های ذیل است:

 1. مجامع عمومی موسس
 2. مجامع عمومی عادی
 3. مجامع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی موسس

مجامع عمومی موسس با رعایت نمودن قوانین و مقررات تجارت ایجاد و بعد از رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سهام شرکت و بازپرداخت هزینه های ملزم و شور درمورد اساسنامه شرکت و تصویب آن،نخستین مدیران و بازرس یا بازرسین شرکت را گزینش می نماید و هم چنین مجمع عمومی موسس آن،نخستین مدیران و بازرس یا بازرسین شرکت را گزینش می نماید و هم چنین مجمع عمومی موسس روزنامه کثیرالانتشار را که هر نوع فراخوانی و اطلاعیه برای مالکان سهام تا ایجاد مجمع عمومی هر ساله بصورت منحصر و ویژه در آن به انتشار خواهد رسید مشخص خواهد کرد.

مدیران و بازرسین شرکت می بایست به صورت کتبی پذیرش سمت کند.پذیرش سمت خود عامل بر این می باشد که مدیر و بازرس با اینکه تکالیف و مسئولیت ها و وظایف سمت خود را بر عهده دارند؛از این مورخ شرکت تاسیس شده به شمار می رود.(ماده 17)

مسئولیت های مجمع عمومی موسس

 • رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب نمودن آن و نیز احراز پذیره نویسی تمامی سهام شرکت و بازپرداخت هزینه های ملزم
 • تصویب نمودن طرح اساسنامه شرکت و درصورتی که ملزم باشد اصلاح آن
 • تصویب نمودن نخستین مدیران و بازرس یا بازرسین شرکت
 • مشخص نمودن روزنامه کثیرالانتشاری که هر نوع فراخوانی و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا ایجاد نخستین مجمع عمومی در آن به انتشار خواهد رسید.

گزارش موسسین می بایست لااقل پنج روز پیش از ایجاد مجامع عمومی موسس در مکانی که در آگهی فراخوانی مجمع مشخص شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آمادگی داشته باشد.

مجمع عمومی عادی

مجامع عمومی عادی که از حیث کاربرد و عمومیت در قیاس با سایر مجامع عمومی دارای اهمیت فراوانی می باشد.معمولا هر ساله فقط یک بار در مواقعی که اساسنامه شرکت تعیین نموده باشد ایجاد و در زمینه ی تکالیف تعیین شده و واضح در اساسنامه،بحث و گفتگو،بررسی و اخذ تصمیم می نماید.اگر هیات مدیره در زمان مشخص شده،مجمع عمومی را برای برگزاری جلسه سالیانه فراخوانی نکند بازرس یا بازرسین مکلف هستند راساَ به این امر اقدام نمایند و اگرنه سهامداران شرکت که مازاد بر 15 درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند این مجوز را دارند که از مجامع عمومی برای برگزاری جلسه فراخوانی نمایند.

مسئولیت های مجمع عمومی عادی

مسئولیت های مجامع عمومی(سالیانه) مالکان سهام به صورت ذیل می باشد:

 • رسیدگی و اخذ تصمیم دررابطه با تمامی امور جاری شرکت به استثنای آن چه که در صلاحیت مجامع عمومی موسسین یا فوق العاده است.
 • رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی پیش و لیست دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره کارکرد و سالانه شرکت در پی استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسین
 • گزینش مدیران وبازرس یا بازرسین
 • تصویب ترازنامه و دستور تقسیم نمودن سود میان مالکان سهام
 • مشخص نمودن روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن منتشر خواهد شد.

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده که تشکیل شده از مجموعه ی مالکان سهام شرکت که در اوقات اضطرار و هنگامی که موضوع فوق العاده ای مطرح باشد تشکیل می شود.در نتیجه تشکیل جلسه این مجمع برخلاف مجامع عمومی عادی فاقد نظم و دیسیپلین مخصوص است.

مسئولیت های مجامع عمومی فوق العاده

مواردی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی نیست،جزو مسئولیت های مجامع عمومی فوق العاده است.عمده ترین این مسئولیت ها شامل موارد ذیل می باشد:

 • تغییر اساسنامه شرکت
 • تغییر سرمایه شرکت
 • منحل شدن پیش از موعد شرکت

محدودیت های موجود در رابطه با تصمیم های مجامع عمومی

طبق تجویز ماده 94 قانون تجارت،هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی این اختیار را ندارد بر تعهدات مالکان سهام فزونی بخشد.به بیان دیگرمی توان گفت تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات مالکان سهام در صلاحیت هیچ کدام از مجامع عمومی(عادی،موسس یا فوق العاده) نیست.

موارد ثبت اجباری تصمیمات در مجمع عمومی

مطابق تجویز ماده 106 در حالاتی که تصمیمات مجامع عمومی یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع می بایست به منظور ثبت به مرجع ثبت شرکت ها فرستاده شود.

 1. گزینش مدیران بازرس یا بازرسین
 2. کاهش یا افزایش سرمایه
 3. تغییرات اساسنامه
 4. تصویب ترازنامه
 5. منحل شدن شرکت و شیوه ی تصفیه آن

واضح و روشن است مراتب بعد از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور به انتشار می رسد.
موسسه حقوقی ثبت کریم خان در فوق مطالبی مرتبط با ثبت اجباری تصمیمات مجمع عمومی و هم چنین مسئولیت های مجمع عمومی عادی ارائه نموده است.از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *