کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی

کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی


کاهش سرمایه در شرکت سهامی چگونه انجام می گیرد؟

تغییر در سرمایه شرکت سهامی، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و به دو صورت می تواند باشد: افزایش و کاهش سرمایه .در رابطه با افزایش سرمایه در مطالب قبلی به طور مفصل صحبت شد (جهت یادآوری می توانید به مقالات پیشین ما مراجعه نمایید). در این نوشتار برآنیم تا به توضیح کاهش سرمایه در شرکت های سهامی بپردازیم.

کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی

انواع کاهش سرمایه

کاهش سرمایه که مانند افزایش آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی قرار دارد،ممکن است اجباری یا اختیاری باشد.

البته چه کاهش اجباری باشد یا اختیاری،سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی یعنی پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص نباید کمتر شود.

کاهش اجباری سرمایه

کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی در دو مورد ممکن است لازم شود:

  1. در مورد زیان های وارده به شرکت(حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود)
  2. در مورد عدم مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ظرف مدت مقرر

کاهش اختیاری سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده،به پیشنهاد هیات مدیره می تواند در مورد کاهش سرمایه در شرکت سهامی به طور اختیاری تصمیم بگیرد.مشروط بر اینکه بر اثر کاهش سرمایه:

  • به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.
  • سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر نشود.

هیات مدیره مکلف است قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه،تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را درباره کاهش،حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گررد آگهی کند.

روش های کاهش سرمایه 

کاهش سرمایه ممکن است اجباری یا اختیاری باشد،”کاهش اجباری”سرمایه به دو طریق می تواند صورت گیرد:

  • از طریق کاهش تعداد سهام
  • از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام

لیکن “کاهش اختیاری” سرمایه باید از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام صورت گیرد.کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام،ممکن نیست.
در هر مورد که کاهش سرمایه از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به عمل می آید ،اولاَ باید کاهش مبلغ اسمی متساوی باشد،ثانیاَ مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن مسترد گردد.

پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان

پیشنهاد هیات مدیره که مجمع عمومی فوق العاده بر اساس آن در مورد کاهش سرمایه اخذ تصمیم می کند،باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع مذکور،به بازرس یا بازرسان تسلیم گردد.این پیشنهاد باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت،از بدو سال مالی جاری باشد.اگر تا آن موقع نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم گرفته نشده باشد،گزارش مذبور باید حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.

بازرس یا بازرسان پس از بررسی پیشنهاد هیات مدیره،نظر خود را طی گزارشی به اطلاع مجمع عمومی فوق العاده می رسانند.مجمع عمومی پس از استماع این گزارش،در مورد کاهش سرمایه اخذ تصمیم خواهد کرد.

قابل اعتراض بودن کاهش اختیاری سرمایه

تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد کاهش اختیاری سرمایه،قابل اعتراض است.اما دارندگان اوراق قرضه و طلب کارانی که قبل از تاریخ انتشار آخرین آگهی که از طرف هیات مدیره،درباره کاهش سرمایه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ناشر آگهی های مربوط به شرکت منتشر می شود و دارای اوراق قرضه یا طلب کار شرکت شده اند،می توانند به آن اعتراض کنند.مهلت اعتراض دو ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی منتشره در روزنامه رسمی یا روزنامه کثیرالانتشار بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه می باشد.بنابراین،اعتراض باید ظرف مهلت مذبور به دادگاه تقدیم شود.

در صورتی که دادگاه،اعتراض نسبت به کاهش سرمایه را وارد تشخیص دهد،شرکت سهامی مربوط،باید در مقابل دینی که به معترض یا معترضین دارد،وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد بسپارد.در غیر این صورت،یعنی در صورت نسپردن وثیقه،دین مذکور”حال” شده و دادگاه حکم پرداخت آن را خواهد داد.در مدت دو ماه مهلتی که برای اعتراض به ترتیب فوق الذکر مقرر است.همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد و دادگاه آن را وارد تشخیص دهد،تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه،شرکت از کاهش اختیاری سرمایه ممنوع است و نباید به آن اقدام کند.

هم اکنون با همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان تماس گرفته و از مشاوره تخصصی رایگان بهره مند گردید.شماره تماس 87146

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *