چگونه خودمان شرکت ثبت کنیم؟


ثبت کریم خان،در این مقاله سعی داریم تا ضمن تعریف مختصری از شرکت تجاری،به مدارک مورد نیاز و مراحل آن جهت ثبت بپردازیم.

هم اکنون بیش از یک میلیون شرکت تجاری از قبیل دولتی،تعاونی،خصوصی و عمومی در بستر اقتصاد کشور ما در حال فعالیت هستند.شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها جهت استقرار انضباط اقتصادی تحت عنوان پیش نیاز توسعه تجارت که لازمه آن قانونمند شدن فعالیت های این طیف گسترده از شرکت های تجاری است،ضرورتی غیر قابل اقماض می باشد.پس از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ،با توجه به نیازهای جامعه تجاری،قوانین مختلفی در خصوص فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی مخصوصاً شرکت های تجاری تصویب شد.

در این شرایط ،نظام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای متشکل از چندین قانون،تصویب نامه،آیین نامه و بخشنامه تشکیل شده است.به گونه ای که این روزها آگاهی از قواعد شرکت های تجاری نه تنها برای فعالان تجاری ایرانی بلکه برای اشخاص خارجی که می خواهند در ایران فعالیت تجاری داشته باشند الزامی می باشد.

در این مقاله باید چندین نکته را مورد توجه قرار دهیم:

 • اولا:موادی از قانون تجارت در رابطه با موضوعات مورد بحث قید شده است.
 • ثانیاَ:تمامی تشریفات ثبتی و قانونی برای ثبت شرکت گام به گام گفته شده است که میبایست الزاماً رعایت شود.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد تعریفی از انواع شرکت ها بنابر قانون تجارت را ارائه داده و مدارک لازم برای ثبت این گونه شرکت ها را نیز در اختیار شما قرار دهد.

تعریف انواع شرکت در قانون تجارت و مدارک لازم برای ثبت آن ها

براساس ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تجاری به 7 بخش تقسیم می شود :

 1. شرکت سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی

شرکت سهامی، به شرکتی گفتهمی شود که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد.شرکت سهامی، یک شرکت بازرگانی به حساب می آید حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد .در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.شرکت سهامی خود به 2 نوع تقسیم می شود: نوع اول: شرکت هایی که موسسین آنها بخشی از سرمایه ی شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تامین می نمایند .

این شرکت ها ، شرکت سهامی عام نام دارند. شرکت سهامی عام به شرکتی گفته می شود که دست کم 51 درصد سهام آنان بواسطه بورس به عموم مردم واگذار شده باشد. شرکت های سهامی عام، تنها شرکت هایی می باشند که در بورس پذیرفته می گردند. نوع دوم : شرکت هایی که کلیه سرمایه ی آن ها در زمان تاسیس، منحصراً بوسیله موسسین تامین شده است.این شرکت ها، شرکت سهامی خاص نام دارند.

تبصره : در شرکت های سهامی عام ،عبارت « شرکت سهامی عام » و درشرکت های سهامی خاص ،عبارت «شرکت سهامی خاص، » میبایست پیش از اسم شرکت یا پس از آن ، بدون فاصله با نام شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به وضوح ذکر شود.در زمان تاسیس ، سرمایه ی شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه ی شرکت های سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.در شرکت های سهامی خاص، تمامی سهام شرکت در دست سهامداران و اعضای هیئت مدیره که نام آن ها در اساسنامه و مدارک شرکت نوشته شده است بوده و افراد دیگر تنها در صورتی می توانند از سهام این شرکت ها بهره مند شوند که با تنظیم صورتجلسه ی ورود به شرکت و انتقال سهام، بخشی از سهام را بگیرند. (مواد 5-4-3-2-1 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت )

در ادامه با ثبت کریم خان همراه باشید تا به بررسی مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی عام بپردازیم.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. اظهارنامه شرکت(فرم چاپی) 2 برگ
 2. اساسنامه شرکت 2 جلد
 3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
 4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
 5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
 6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 7. ارائه مجوز در صورت نیاز(بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
 8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد).
 9. ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)

 1. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
 2. دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
 3. دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
 4. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
 5. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
 6. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 7. اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 8. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه

مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)

 1. دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
 2. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
 3. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 4. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
 5. اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته می شود که میان دو یا چند نفر برای امور تجارتی تاسیس شده و هر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، تنها تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. در اسم شرکت میبایست عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود .در غیر این صورت، آن شرکت در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی به حساب می آید و تابع مقررات آن خواهد بود.اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد، وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت ذکر شده در برابر اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت .شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می شود که کلیه سرمایه ی نقدی ارائه و سهم الشرکه ی غیر نقدی هم ارائه شده باشد.

در شرکت نامه میبایست صراحتا ذکر شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر یک به چه اندازه ای ارائه شده است. (مواد 97-96-95-94 قانون تجارت ، مصوب 13/2/1311) یکی از مزایای شرکت با مسئولیت محدود این است که شرکت های سهامی معمولا به سرمایه های مهم نیازمند اند و مجبورند تعداد بیشتری شریک داشته باشند. به این سبب مقررات زیادی در خصوص آن ها وضع شده که رعایت کل آن ها از عهده ی افرادی که می خواهند دارای شرکای محدودی باشند خارج است.

بر عکس، شرکت های با مسئولیت محدود، از این مسایل فارغ اند. ( این گونه شرکت ها اصولاً از اشخاصی تشکیل می گردند که با هم دوست و یا همکار می باشند و در واقع شرکتی فامیلی تشکیل داده اند ) در کشورهای خارجی نیز ، گر چه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود شرکای زیادی دارند اما بیشتر شرکا محدود و انگشت شمار می باشند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • تکمیل فرم تعیین نام
 • پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
 • کارت ملی برابر اصل تمامی سهامداران -برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد
 • فتوکپی برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
 • تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و کامل کردن آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
 • شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
 • اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
 • تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 • گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا
 • ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت ،مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل « و شرکا » و یا « و برادران قید شود». (مواد 117 و 116 قانون تجارت)

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

 • دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 • دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 • دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
 • دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 • دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
 • اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با هم ترکیب شده و نوع دیگری از شرکت شکل می گیرد. این گونه که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آن ها محدود می باشد ، هر دو در شرکت واحدی سهم دارند.بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و قصد قرض کردن ندارد چند شریک در شرکت خود وارد می نماید و مسئولیت آن ها را به اندازه سرمایه محدود می کند و خود نام تعهدات شرکت را ضمانت می کند.

بنابراین در صورتی که بعد از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از دیون باقی مانده باشد ،شریک یا شرکای ضامن متضامنا باید مسئولیت پرداخت را به عهده گیرند و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند مرتبط نمی باشد. بنابراین شرکت مختلط غیر سهامی ،به شرکتی می گویند که برای کارهای تجارتی در تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تاسیس می گردد.شریک ضامن ، مسئول تمامی قروضی می باشد که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت یافته شود.براساس ماده شریک با مسئولیت محدود شخصی است که مسئولیت او تنها تا میزان سرمایه ای می باشد که در شرکت قانون تجارت گذاشته و یا باید بگذارد.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن ذکر گردد .

شرکت های مختلط به دو بخش تقسیم می شوند:

 1. شرکت مختلط سهامی
 2. شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت های مختلط سهامی

تلفیقی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی می باشد که در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و سهم الشرکه داشته باشند و باقی سرمایه ، به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است.در این خصوص احکام شرکت های تضامنی درباره شرکای ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره صاحبان سهام رعایت می شود.

شرکت مختلط غیر سهامی

در این شرکت شرکای ضامن با شرکای با مسئولیت محدود هر دو جمع می گردند و شرکای ضامن بواسطه شرکت تضامنی و شرکای دیگر همانند شرکت با مسئولیت محدود ، رفتار می کنند.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی را به شما ارائه می دهد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 1. یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
 3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • نوشته ای حاوی امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت کلیه سرمایه و پرداخت واقعی حداقل یک سوم از آن سرمایه
 • سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد ذکر شده در مواد 40،41 و 44
 • نوشته ای حاوی امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت کلیه سرمایه نقدی شرکای ضامن و ارائه کلیه سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

شرکت نسبی

شرکت به شرکتی گفته می شود برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص میان دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای می باشد که در شرکت گذاشته.در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی)

و حداقل اسم یک نفر از شرکا باید قید گردد.چنانچه اسم شرکت مشتمل بر اسامی کلیه شرکا نباشد ، پس از اسم شریک یا شرکای قید شده عبارتی از قبیل « وشرکا » «و برادران » الزامی می باشد.در صورتی که دارایی شرکت نسبی برای تادیه ی کلیه قروض شرکت کفایت نکند ، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته ،مسئول ارائه قروض شرکت می باشد.مادام که شرکت نسبی منحل نشده، در خواست دیون آن باید از خود شرکت به عمل آید.فقط بعد از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده ی فوق مراجعه نمایند.(187-186-184-183 قانون تجارت) شرکت نسبی را میبایست نزدیک ترین شرکت تجاری به شرکت مدنی دانست ،زیرا با اندک مسامحه می توان گفت تنها وجه امتیاز این دو، فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی می باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

 1. دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شدهتکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
 4. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 5. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت تمامی شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
 6. اصل گواهی عدم سوپیشینه برای اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
 7. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
 8. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 9. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری چنانچه ثبت شرکت به وسیله وکیل صورت گیرد.

شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی تولید به شرکتی گفته می شود که میان عده ای از ارباب حرف تشکیل می گردد و شرکای مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.(ماده ی 190 قانون تجارت)

لازم به ذکر است که در شرکت های تعاونی،برخلاف شرکت های تجارتی که در آن ها اصولاَ حق رای شرکا و سهامداران با میزان سرمایه آن ها در شرکت مرتبط است حق رای امضا،به اندازه سرمایه آن ها بستگی ندارد و هر عضو در مجامع عمومی،بدون توجه به مقدار سرمایه ای که در شرکت تعاونی دارد دارای یک رای می باشد که به آن اصل هر عضو یک رای می گویند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی

 • الف)اساسنامه مصوب شرکت
 • ب)دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 • ج)صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 • د)رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه
 • ه)مدارک مربوط به ارائه آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
 • و)فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
 • ز)فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
 • ح)فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها می باشد.
 • ط)قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.
 • ی)صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
 • ن)مجوز اداره تعاون

هر شرکت برای ثبت و تاسیس از نظر الزامات قانونی می بایست یک سری نکات را رعایت نماید.قبل از ثبت شرکت،باید از موضوعات ذیل مطلع باشید.

 1. سهام شرکت
 2. سرمایه شرکت
 3. موضوع شرکت
 4. مدت شرکت
 5. نام شرکت

ثبت کریم خان در ادامه هر یک از این موارد را توضیح می دهد.

سهام شرکت

سرمایه شرکت از اجزایی بنام سهم تشکیل شده است.اساسنامه اندازه سرمایه،تعداد سهام،انواع سهام(بی نام-بانام-ممتاز) و مبلغ اسمی هر سهم را تعیین می نماید.ترکیب سهام بی نام و بانام و چنانچه امتیازاتی هیات موسس برای سهام ممتاز لحاظ شده باشد نحوه تبدیل سهام و تعیین مهلت برای پرداخت تعهدات ناشی از خرید سهام که حداکثر بیش از 5 سال نشده باشد هم میبایست در اساسنامه توضیح داده شود.

سرمایه شرکت

در شرکت ها سرمایه بعنوان عامل اصلی فعالیت شناخته می شود و با توجه به اینکه آمادگی فعالیت شرکت،بستگی به میزان سرمایه آن داشته باشد طبق سرمایه شرکت نقش کلیدی دارد.براساس مفاد مواد قانونی،میزان نقدی و غیر نقدی سرمایه و نیز بخش پرداخت یا تعهد شده باید به تفکیک معین و شرح داده شود به گونه ای که مراتب برای اشخاص ذینفع و متصدیان امور روشن و واضح باشد.

موضوع شرکت

نوع فعالیت شرکت تاثیر مستقیمی بر موضوع شرکت دارد که شرکت بدان جهت تاسیس گشته و ناظر به امور انتفاعی از قبیل امور تجاری و غیر تجاری می باشد.در اساسنامه تاکید خاصی نسبت به تعیین موضوع شرکت وجود دارد که این تاکید موکد برای شفافیت و تبیین وظایف،اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می گردد.بنابراین هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت مجاز نیستند سرمایه شرکت را در فعالیت های خارج از موضوع شرکت مورد استفاده قرار دهند.

مدت شرکت

مدت فعالیت شرکت که آغاز آن از تاریخ به ثبت رسیدن شرکت است مشتمل بر مدت زمان مشخص مانند 10 یا 15 سال و یا نامحدود خواهد بود.ایجاد هر تغییر در مدت زمان تعیین و اعلام شده و یا محدود کردن مدت زمان نامحدود،در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

نام شرکت

هر شرکت باید براساس مفاد اساسنامه هماهنگ با چگونگی تشکیل،نوع سرمایه و موضوع فعالیت خود،نامی تعیین کند تا بوسیله آن فعالیت و عملکرد خود را از دیگران تفکیک کند.در انتخاب نام شرکت نکاتی مورد توجه قرار می گیرند که در ادامه به تشریح این نکات می پردازیم.

شرایط انتخاب نام شرکت

 • مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه نباشد.
 • حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب داشته باشد.
 • از اسم خاص استفاده شود.
 • اسم شرکت قبلاَ ثبت نشده باشد.

مراحل ثبت شرکت

 1. تکمیل مدارک
 2. ثبت شرکت از طریق سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir
 3. تکمیل اطلاعات خواسته شده در بخش پذیرش تاسیس
 4. پس از مراحل فوق کارشناس حقوقی اطلاعات وارد شده را بررسی می کند در صورتی که نقص داشته باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و میبایست نسبت به رفع نقص اقدام کنید و در صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را مورد تایید قرار می دهد.
 5. پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، میبایست نسخه اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را بواسطه باجه های پست به شکل سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال کنید.
 6. با ارسال مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها در صورتی که صورتجلسه ی شما نقص داشته باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و میبایست نسبت به رفع نقص مبادرت فرمایید و چنانچه صورتجلسه ی شما مورد تایید قرار گیرد در نهایت برای صدور آگهی به روزنامه ارسال می شود و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما استرداد گردد که در این حالت دلایل رد صورتجلسه در غالب یک ابلاغیه به شما اعلام می شود تا صورتجلسه جدید را صادر کنید.
 7. در صورت پذیرش دستور ثبت توسط مسئول اداره در دفتر ثبت صادر می گردد و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص به ثبت می رسد.مسئول دفتر اقدام به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می کند. کارت شناسایی متقاضیان را دریافت نموده و آن را با مشخصات ارائه شده در اساسنامه مقایسه کرده و مطابقت می دهد. پس از آن مسئول دفتر به احراز هویت متقاضیان ، امضا گرفتن از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه شرکت می پردازد.مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از نظر تکمیل امضا گواهی می کند.یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، به موسسان ارائه می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده شده برای تحریر به اتاق تایپ ارسال می کند.
 8. درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران .
  نظر به ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی 197 قانون تجارت در مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت،میبایست خلاصه شرکت نامه و منضمات آن،بوسیله اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت با هزینه خود شرکت منتشر شود.

پس از تشکیل شرکت میبایست حوزه مالیاتی را تعیین نموده و در اداره دارایی تشکیل پرونده دهیم.پس از این اقدامات میبایست به تهیه دفاتر قانونی ، پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی بپردازید.

“موسسه ثبتی و حقوقی ثبت کریم خان افتخار دارد با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آمادگی خود را جهت ارائه ی کلیه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند اعلام نماید”.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *