ویژگی های سهام با نام و سهام بی نام در ثبت شرکت سهامی


ویژگی های سهام با نام و سهام بی نام در ثبت شرکت سهامی موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته می شود.سرمایه به ثبت رسیده در شرکت حاوی برابر ریالی ارزش سهام بوده و به شخصیت حقوقی شرکت وابسته است و مطابق سهم به شخص سهام دار مرتبط است.به بیان دیگر فعالیت های حقوق مالک مرتبط به سهم از سوی سهام دار و فعالیت های مالک بر سرمایه شرکت به همراه دارندگان امضای مجاز شرکت امکان پذیر می باشد، که بنابه اساسنامه و عزم مجمع عمومی مشخص شده و نشان شخص حقوقی می باشد.

اگر سهام دار بدهکار شود سهم او در شرکت در برابر مقروضات، ضبط و محبوس می گردد و بعد از آن به وسیله مزایده به فروش می رسد.اگر شرکت بدهکار شود سرمایه به ثبت رسیده دربرابر بدهی ها ضبط می گردد. البته برای بستانکار این ضبط بهره مالی ندارد ولی بنابه فرآیند مراجع ثبت شرکت ها، چنانچه سرمایه شرکت ضبط گردد ، درعمل صورت جلسات انجمن عمومی شرکت اعم از افت و افزونی سرمایه یا واگذاری سهام ثبت نمی شود.این مقوله سبب پرداخت خواسته های بستانکار می شود.

تعریف ورقه سهم

بنا به محتوای ماده 24 ” لایحه ” برگه سهم، قباله ای برای داد و ستد که اساس آن بر سادگی واگذاری و فقدان مقید بودن این واگذاری به شروط و تجملات خاص وابسته است. این خصیصه را به نام  ” طبع منقول سهام ” بیان می نمایند.

سهام قابل عرضه اندازه همکاری ، ضمانت ها، بدهی ها، دارایی ها و سود دارنده آن از کل سرمایه شرکت می باشد و خلاف تصور عموم منافع و برتری ها قابلیت جداسازی از بدهی ها و ضمانت ها نمی باشد. در قراردادهای واگذاری سهام، بدهی ها و ضمانت ها درجهت فروشنده به جا می ماند و تنها منافع و فواید را می توان خرید.چون افراد ثالث و انجمن های اداری و مالیاتی به هنگام واگذاری سهام ، مشتری را جانشین فروشنده از بابت تمامی مقروضات به حساب می آورند و قراردادهای بسته شده میان مشتری و فروشنده از لحاظ محدود بودن یا نقض وظیفه مشتری در ارتباط به آن ها اعتباری ندارد.

سهام با نام و بی نام

سهام شرکت به دو گونه بانام و بی نام صدور می گردد. قوانین شرکت های سهامی عام از هیچ نوع چارچوبی از لحاظ اندازه و شمار سهام بی نام برخوردار نمی باشد.بنابراین امکان دارد تمام سهام شرکت و یا قسمتی از آن بی نام و بقیه بانام باشد. در کشور ما به طور معمول نظم دهی سهام بی نام با دو عقیده امکان پذیرمی باشد : مخفی بودن ماهیت مالک اصلی سهام و فقدان واریز مالیات واگذاری سهام که ویژه سهام بانام است.

به همین ترتیب به دلیل خطر گم شدن و بدبکارگیری سهام بی نام و چاچوب هایی که در بورس اوراق بهادار و یا شرایط تشکیل بانک ها و بیمه های شخصی موجود می باشد ( تمامی بانک ها و بیمه هایی که مانند شرکت سهامی عام تشکیل می شوند و همچنین تمامی شرکت های تصویب شده در بورس اوراق بهادار میبایست سهامشان، بانام صدور گردد. ) ، به طور معمول صادر شدن سهام بی نام از شانسی برخوردار نمی باشد.

ویژگی های سهام بی نام

شرکتی که تمام سهام آن بی نام باشد و ضرورتی به دفتر ثبت سهام ندارد و در هر انجمنی ، عرضه دهنده سهام بی نام ، صاحب و دارنده آن مشهور شده و طبق همان اساس فهرست شاهدان در جلسه تهیه می گردد. واگذاری سهام بی نام از واریزی مالیات معاف می باشد.

بنابراین در شرکت های سهامی خاص برای فرار از واریزی مالیات فورا صورت جلسه انجمن عمومی عالی با مراعات مواد 43 به بعد ” لایحه ” ، سهام بانام واگذاری تبدیل به سهام بی نام انجام می گردد و بعد از به ثبت رسیدن صورت جلسه انجمن عمومی عالی و با نظر به مواد 43 به بعد ” لایحه ” سهام بانام واگذاری تبدیل به سهام بی نام انجام می گردد و بعد از ثبت صورت جلسه مشمول این تغییرات، واگذاری سهام و برپایی دوباره انجمن عمومی عالی و تبدیل سهام بی نام به بانام ایجاد می شود.

در واگذاری ورقه های سهام بی نام ،پشت نویسی آن لزومی ندارد. همانطور که چک در وجه حامل در زمان واگذاری احتیاجی به امضای صاحبان آن ندارد.

خاطر نشان می شویم تمامی خدمات ثبتی شرکت ها از جمله سهام بانام و سهام بی نام درثبت شرکت سهامی به صورت تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان باتجربه کریم خان ارائه می گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *