وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به صورت کلی عبارت است از : افزایش سرمایه ی شرکت، کاهش سرمایه ی شرکت، تغییرات اساسنامه ی شرکت، انحلال شرکت پیش از مهلت مقرر و یا تغییر نوع شرکت.

موسسه ثبت شرکت کریم خان در مورد انحلال شرکت پیش از مهلت مقرر مطالبی را ارائه می دهد.

انحلال شرکت پیش از مهلت مقرر و تغییر نوع شرکت

بر اساس ماده 199 ل. ا. ق. ت، زمانی که شرکت، موضوعی را که با هدف رسیدن به آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن امکان پذیر نباشد، و یا اینکه مهلت شرکت منقضی شده باشد و همچنین در صورت ورشکست شدن شرکت، در هر هنگام با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و در نتیجه در زمان انحلال شرکت با حکم قطعی دادگاه، شرکت سهامی منحل می شود.

تغییر نوع شرکت صرفا با صلاحدید مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد، که با استناد به مواد 5 و 278 به بعد(ل. ا. ق. ت)به صورتی که ثبت شرکت کریم خان در ذیل تشریح نموده است حاصل می گردد :

1- تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

لازم به ذکر است که شرکت سهامی خاص با رعایت برخی شرایط که در ذیل بیان شده است می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد:

  • جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام، می بایست موضوع شرکت توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص تصویب شده باشد. سرمایه آن نباید کمتر از 5/000/000 ریال باشد در صورتی که غیر از این باشد، افزایش سرمایه الزامی می باشد.
  • از تاریخ تاسیس شرکت سهامی خاص و ثبت آن دو سال گذشته و دو ترازنامه سال مالی آن توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تصویب شده باشد.
  • اساسنامه شرکت سهامی خاص با رعایت قوانین و مقررات لایحه اصلاح، بخشی از قانون تجارت که مرتبط با شرکت سهامی می باشد اصلاح شده و یا به صورت مجدد تنظیم گردد.

شرکت سهامی خاص می بایست طی مدت یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران، که تبدیل شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام تصویب نموده است. صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده را به همراه مدارکی که در ذیل به آن ها اشاره شده است به مرجع ثبت شرکت ها ارائه نماید:

  •  اساسنامه ای که جهت شرکت سهامی عام تنظیم شده است و توسط مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است .
  • ترازنامه و حساب سود و ضرر شرکت
  • صورت دارایی های شرکت
  • اعلامیه ی تبدیل شرکت که توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد و شامل نام و شماره ثبت شرکت، موضوع شرکت، مرکز اصلی شرکت، تاریخ انقضای مدت آن،سرمایه شرکت، تعداد امتیازات سهام ممتاز در صورت انتشار، هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت، شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، قوانین و مقررات اساسنامه شرکت، مبلغ دیون شرکت، ذکر نام و روزنامه کثیرالانتشار باشد.

اداره ثبت شرکت ها بعد از دریافت مدارکی که در فوق بیان شده و تطبیق دادن مندرجات آن با قانون تجارت، تبدیل شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام ثبت نموده و مراحل آن را با هزینه ی شرکت آگهی می کند.

2- تبدیل شرکت سهامی به انواع شرکت های دیگر

بر اساس ماده 5 ( ل. ا. ق. ت) هر زمانی که سرمایه شرکت سهامی عام از مبلغ 5/000/000 ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از مبلغ 1/000/000ریال کمتر شود، می بایست طی مدت یک سال اقدام به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مشخص شده صورت گیرد و یا اینکه شرکت مذکور را به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری تبدیل نمایند، اگر غیر از این باشد هر ذی نفع می تواند از دادگاه ذیصلاح انحلال شرکت مربوطه را تقاضا نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *