نکات قابل توجه در خصوص مدیران تصفیه شرکت های سهامی


اگر می خواهید در خصوص مدیران تصفیه شرکت های سهامی نکاتی را بدانید می توانید در این مقاله با موسسه ثبتی و حقوقی ثبت کریم خان همراه باشید.

تعریف شرکت سهامی

ماده یک لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند :
« شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد ».
پس از انحلال شرکت سهامی، امورآن باید تصفیه گردد.تصفیه امور شرکت سهامی براساس مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت،( مواد ۲۰۴ تا ۲۳۱)، انجام می پذیرد. مگر در خصوص ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

در ادامه ثبت کریم خان تعریف تصفیه را ارائه می دهد.

تصفیه چیست؟

تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت ، اجرای تعهدات شرکت ، وصول مطالبات شرکت ، انجام معاملات جدید و پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم دارائی آن می باشد.

شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه

شرکت سهامی به‌ محض انحلال، در حال تصفیه به شمار می رود تا انتهای کار تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، به منظور انجام کارهای تصفیه، باقی خواهد ماند.
میبایست در ادامه نام شرکت، همه جا عبارت « درحال تصفیه » قید گردد و نام مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی اوراق وآگهی های مربوط به شرکت، ذکر می شود.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص مدیران تصفیه صحبت می کند.

مدیران تصفیه

وظیفه تصفیه برعهده مدیران شرکت می باشد. مگرآنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی العاده ای که نسبت به انحلال شرکت رای می دهد ، ترتیب دیگری تعیین کرده باشد. در مواردی که انحلال شرکت براساس حکم دادگاه صورت می پذیرد، مدیر یا مدیران تصفیه را دادگاه علاوه بر صدورحکم انحلال، تعیین خواهد نمود. چنانچه به هر دلیلی مدیرتصفیه معین نشده باشد یا تعیین شده ولی وظایف خود را انجام ندهد، هرذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را ازدادگاه مطالبه نماید.

با توجه به مطالب فوق مدیران تصفیه شرکت سهامی عبارتند از:

  • هیأت مدیره شرکت
  • شخص یا اشخاصی که اساسنامه تعیین کرده است
  • شخص یا اشخاصی که مجمع عمومی فوق العاده تعیین می نماید
  • شخص یا اشخاصی که دادگاه مقرر دارد

درهرمورد که براثر انحلال، مدیرتصفیه میبایست از جانب دادگاه معین گردد ،زمانی که مدیر یا مدیران تصفیه ای که بوسیله دادگاه معین شده اند،سمت مدیریت تصفیه را قبول نمی کند ، دادگاه تصفیه را به « اداره تصفیه امور ورشکستگی » حوزه خود، ارجاع می دهد.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص اختیارات و وظایف مدیران تصفیه و همچنین مدت تصفیه صحبت می کند.

اختیارات و وظایف مدیران تصفیه

از تاریخ تعیین مدیر و مدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت به اتمام رسیده، تصفیه آغاز می گردد. مدیران تصفیه میبایست همه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته، بلافاصله تصفیه را بر عهده گیرند.مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و تمامی اختیارات لازم را برا تصفیه دارند. ازجمله می توانند در خصوص کارهای شرکت به اقامه دعوی وارجاع به داوری مبادرت نمایند و همچنین در این خصوص سازش می کنند.می توانند برای دفاع واقامه دعوی ازوکیل دادگستری استفاده کنند.محدود نمودن اختیارات مدیران تصفیه باطل و” کان لم یکن ” می باشد.مدیر یا مدیران تصفیه میبایست صورت دارایی را تنظیم و اموال شرکت را تقدیم نمایند.

مدت تصفیه

مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه، نباید بیشتر از دو سال باشد. در صورتی که تا انتهای مأموریت مدیران تصفیه،امرتصفیه به اتمام نرسیده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه میبایست با ذکرعلل و جهات تمام نشدن تصفیه امورشرکت، مهلت اضافی را که جهت اتمام تصفیه لازم می دانند و تدابیری که برای پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند، به مجمع عمومی صاحبان سهام اطلاع داده و تمدید مدت مأموریت خود را مطالبه نمایند. زمانی که مدیر یا مدیران تصفیه بوسیله دادگاه معین شده باشند، تمدید مدت مأموریت آنان با دادگاه خواهد بود و مدیر یا مدیران تصفیه میبایست دقیقا به شرح فوق از دادگاه تمدید مدت را مطالبه نمایند.

* مدیر یا مدیران تصفیه ای که با وجود اتمام مدت مأموریت خود، بدون اینکه تمدید مدت را مطاالبه نمایند ، به عملیات خود ادامه دهند به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

اگر می خواهید در خصوص اعلام به مرجع ثبت اطلاعاتی را کسب کنید در ادامه این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.

اعلام به مرجع ثبت شرکت

مدیران تصفیه میبایست طی ۵ روز، تصمیم در خصوص انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها را، به مرجع ثبت شرکت اعلام نمایند، تا بعد از ثبت، برای اطلاع عموم در« روزنامه رسمی » و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مرتبط با شرکت در آن انتشار می یابد، آگهی شود. لازم است اضافه شود که، « انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده واعلان نشده است،نسبت به اشخاص ثالث بلااثراست».

  • نکته 1: نشانی مدیر یا مدیران تصفیه،همان نشانی مرکزاصلی شرکت خواهد بود. مگر آنکه براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه، نشانی دیگری معین شده باشد.
  • نکته 2: در بازه تصفیه، اطلاعیه ها آگهی های شرکت در حال تصفیه، در همان روزنامه کثیرالانتشاری منتشر می شود که بوسیله آخرین مجمع عمومی عادی پیش ازانحلال، معین شده است.
  • نکته 3: مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً، طی یک ماه پس ازانتخاب، تصمیم در خصوص انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت اعلام نکنند، به حبس یا جزای نقدی یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *