نکاتی در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص در قانون تجارت

نکاتی در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص در قانون تجارت


در این مقاله ثبت شرکت کریم خان قصد دارد تا نکاتی در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص در قانون تجارت بیان نماید. با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکتی تجاری که کلیه ی سرمایه ی آن فقط از طریق مؤسسان تامین می شود و سرمایه ی آن به قطعات سهام تقسیم گردیده و مسئولیت سهامداران ،محدود به ارزش اسمی سهام آنان می باشد.سرمایه ی شرکت سهامی خاص توسط خود مؤسسان تامین می گردد و چنین شرکتی قادر نیست سهام خویش را پذیره نویسی یا جهت فروش در بازار بورس اوراق بهادار یا از طریق بانک ها عرضه کند و یا به نشر آگهی و اطلاعیه یا هر گونه کار تبلیغاتی به منظور فروش سهام خویش اقدام نماید.در این شرکت ها حداقل میزان سرمایه مبلغ یک میلیون ریال است.

نکاتی در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص در قانون تجارت

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. اظهارنامه ی شرکت سهامی خاص در دو نسخه و کامل نمودن آن که اظهارنامه آن به وسیله ی تمامی سهامداران امضاء گردیده باشد.
 2. اساسنامه ی شرکت سهام خاص که کلیه ی صفحات آن توسط تمامی سهامداران امضاء گردیده باشد در دو نسخه.
 3. صورتجلسه ی مجمع عمومی مؤسس که توسط سهامداران و بازرسان امضاء گردیده باشد در دو نسخه.
 4. صورتجلسه ی هیأت مدیره که توسط مدیران منتخب مجمع امضاء گردیده باشد در دو نسخه.
 5. کپی شناسنامه تمامی صاحبان سهام و بازرسان مطابق اصل گردد.
 6. تقدیم تصدیق تادیه حداقل 35درصد سرمایه ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در نزد آن افتتاح گردیده است.
  نکته:چنانچه بخشی از سرمایه ی شرکت به صورت آورده ی غیر نقدی باشد، تحویل تقویم نامه ی کارشناس رسمی عدلیه ضروری می باشد و اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه ی شرکت واقع شود ،تقدیم اصل سند مالکیت الزامی می باشد.
 7. تقدیم مجوز در صورت لزوم بنا بر اعلام کارشناس مرجع ثبت شرکتها
 8. رونوشت کارت ملی

تذکر:تمامی شرکت های سهامی خاص مکلف می باشند یک نسخه دفتر سهام برای ثبت سهام شرکت فراهم آورده و تغییرات سهام هم بر اساس قوانین در آن ثبت شود.

چنانچه مدارک اظهاری کامل باشد،کارشناس مرجع ثبت شرکتها جهت فراهم آوردن پیش نویس آگهی ثبت اقدام کرده و بعد از تایید متصدیان مرجع ثبت شرکتها ، به درخواست کننده تحویل می گردد.متقاضی باید هزینه ثبت و هزینه درج آگهی تشکیل شرکت در روزنامه را تادیه نموده و اسناد را به بخش ثبت دفاتر مرجع ثبت شرکتها ارائه کرده و متصدی ذی ربط بعد از ثبت در دفتر و انتخاب شماره ی ثبت سهامداران با ذکر ثبت با سند برابر است ، امضاء دریافت می کنند و بعد از آن آگهی تایپ شده می بایست توسط رئیس مرجع ثبت شرکت ها امضاء گردد.

یک نسخه از اسناد نگهداری و در پرونده ی شرکت در بایگانی مرجع ثبت شرکتها نگاه داشته می شود و یک نسخه ی دیگر از اسناد ( اظهارنامه ی یک برگ،اساسنامه ی یک جلد،صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین یک نسخه و صورت جلسه ی هیات مدیره یک نسخه) به مهر اداره ممهور گردیده و به درخواست کننده متقاضی ارائه می شود.نسخه ی دوم آگهی تشکیل شرکت سهامی خاص برای درج در جریده کثیرالانتشار شرکت ارائه شده و نسخه ی نخست آگهی تایپ شده را به منظور درج در جراید رسمی جمهوری اسلامی ایران تقدیم می کند.

چند نکته:

 • تعیین مدیر عامل می بایست با فرستادن یک جلد صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها ثبت گردد.در عین حال مدیر عامل قادر نیست دارای سمت مدیرعاملی بیش از یک شرکت باشد.
 • بعد از تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص هیأت مدیره لازم است حداکثر طی یک هفته از زمان ثبت جهت تهیه ی دفاتر قانونی شرکتو پلمپ دفاتر در مرجع ثبت شرکتها مبادرت ورزند.
 • به موجب ماده ی 48 قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی مکلف می باشند طی یک ماه از تاریخ ثبت جهت تادیه ی وجه دو در هزار حق تمبر(با توجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی رجوع کنند.اجرا ننمودن امر یاد شده در زمان معین شده مشمول مجازات می گردد.
 • در صورتی که تصمیمات مجامع عمومی حاوی یکی از موضوعات ذیل باشد یک جلد از صورتجلسه ی مربوطه برای ثبت و درج در جریده ی رسمی به مرجع ثبت شرکتها تسلیم می شود:
 1. تعیین مدیران و بازرسین
 2. تصویب ترازنامه
 3. تقلیل یا ارتقاء سرمایه ی شرکت و یا هر نوع تغییر در مفاد اساسنامه
 4. منحل نمودن شرکت و چگونگی تصفیه ی آن

چنانچه مجمع عمومی فوق العاده شرکت اقدام به انحلال شرکت کند ،با انتخاب روز تصفیه و نشانی مکان تصفیه صورتجلسه ی انحلال طی پنج روز از زمان تشکیل مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها ارسال می گردد،تا بعد از ثبت در جریده ی رسمی آگهی گردد.

امیدواریم مقاله فوق در ثبت شرکت کریم خان راهگشای شما در جهت رفع مشکلات حقوقی باشد. برای تماس با مشاوران ما می توانید با شماره ی 87146 ارتباط برقرار نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *