نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده در شرکت سهامی خاص


موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این بخش نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده در شرکت سهامی خاص را ارائه دهد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….. در تاریخ ……………. روز ………………… ساعت با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت به شرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید :

 • الف ) ابتدائاَ در اجرای ماده 101 قانون تجارت :
 1. آقای / خانم …………….. به سمت رئیس
 2. آقای / خانم ………………به سمت ناظر
 3. آقای / خانم ………………به سمت ناظر
 4. آقای / خانم ……………………… به سمت منشی جلسه تعیین و رسمیت جلسه اعلام گردید.
 • ب ) نقل و انتقال سهام به شرح ذیل صورت پذیرفت :
 1. آقای / خانم …………… کلیه سهام خود را به آقای / خانم …………… فرزند ……………. به شماره شناسنامه …………متولد …………. صادره از ……………….. به آدرس …………………. واگذار و از شرکت …………………….. سهامی خاص خارج شد.
 2. آقای / خانم ………… تعداد …………… سهم خود را به آقای / خانم ……….. فرزند ……… متولد …………. به شماره شناسنامه …………… صادره از ………………… به آدرس ……………. واگذار و نتیجتاَ تعداد سهام خود را از ……………. سهم به ………………. کاهش داد.
 • ج) کلیه سهامداران به آقای / خانم ………………. ( احدی از سهامداران / وکیل رسمی شرکت ) وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تحویل و ثبت صورتجلسه و  سایر مدارک مورد نیاز و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت حقوق قانونی اقدام کند.

امضای هیات رئیسه
رئیس جلسه              ناظر جلسه                ناظر جلسه               منشی جلسه
………                   ……….                   …….

……….
خریدار سهام                                     فروشنده سهام
………….                                       …………

 

مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

 1. تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که توسط هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام امضا شده باشد.
 2. کپی سهامدار یا سهامداران جدید
 3. دریافت مفاصا حساب (مالیات) نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور(مالیات بر شرکت ها)
 4. فهرست جداگانه صاحبان پیش از نقل و انتقال
 5. فهرست جداگانه صاحبان سهام پس از نقل و انتقال
 • تذکر 1 : در تنظیم فهرست سهامداران پیش و پس از نقل و انتقال میبایست تاریخ جلسه و نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام ذکر شده و توسطه همه آن ها امضا شده باشد.
 • تذکر 2: در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ،الزاماٌ باید روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن نوشته شده است ارائه گردد.

صورتجلسه تنظیمی و دیگر مدارکی که در بخش فوق ذکر شد به وسیله نماینده قانونی شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارائه شده و پس از ثبت صورتجلسه ، ذیل دفاتر ثبت امضاء خواهد شد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *